Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon – pressiteade

Võitlus tubakatoodete tarbimise vastu: Euroopa Komisjon algatab üle-euroopalise kampaania

Brüssel, 16. juuni 2011 – „Loobu suitsetamisest – oled edukam” on Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitsepoliitika voliniku John Dalli poolt täna käivitatud kogu ELi hõlmava kampaania loosung. Tubakas on peasüüdlane suure hulga välditavate haiguste tekkes ning põhjustab Euroopa Liidus hinnanguliselt üle 650 000 surmajuhtumi aastas. Iga kolmas inimene on suitsetaja. Kolmeks aastaks kavandatud kampaania keskendub suitsetamisest loobumise positiivsetele külgedele ning kasutab selleks, et suitsetajateni jõuda ja aidata neil suitsetamist maha jätta, koordineeritult mitmesuguseid vahendeid, nagu reklaam, sotsiaalne meedia, üritused ja muud praktilised abinõud.

„Loobu suitsetamisest – oled edukam”

Kampaania on suunatud 25–34-aastastele suitsetajatele, st ligikaudu 28 miljonile inimesele ELis. Eesmärk on rõhutada, mida suitsetajad võivad suitsetamist maha jättes saavutada. Kampaania tõstab esile endisi suitsetajaid ja nende edusamme, et anda innustavat eeskuju nendele, kes soovivad suitsetamist maha jätta. Kampaania annab suitsetamisest loobumiseks ka praktilist abi, luues uuendusliku vahendi „iCoach”.

Esimene aasta on kavandatud idee edasi arendamiseks ja omaksvõtmiseks. Järgnevatel aastatel keskendutakse eelistele, mis suitsetamisest loobumisega kaasnevad – füüsilisele, isiklikule ja isegi rahanduslikule heaolule, mida suitsetamisest loobujad võivad saavutada. Erilise tähelepanu alla võetakse naised ja madalamal sotsiaal-majanduslikul tasemel rühmad. Sellega tagatakse, et loosungi „Loobu suitsetamisest – oled edukam” sõnum saab ELis iga riigi ja demograafilise rühma jaoks konkreetse sisu ning jõuab liidu igasse paika.

Kampaaniat käivitades ütles volinik Dalli: „Noored hakkavad suitsetama, sest arvavad, et see on lahe; nad jätkavad suitsetamist, sest tubakas tekitab sõltuvust, ning üle 650 000 inimese aastas sureb suitsetamise tõttu, sest tubakas on väga mürgine. Riigiasutustel on võimalik palju teha, et aidata kodanikel sellest sõltuvuse ning välditava surma ja haiguste ringist välja murda. Selleks ongi kampaania „Loobu suitsetamisest – oled edukam” ellu kutsutud. Olen kindel, et kampaania aitab suitsetajatel mõista, kui palju nad suitsetamisest loobumise läbi võidavad.”

iCoach-rakendus

Kampaania „Loobu suitsetamisest – oled edukam” raames alustab tööd tõhus suitsetamisest loobumise abivahend. iCoach on digitaalne tervisenõustamise platvorm, mis on tasuta kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Erinevalt teistest digitaalsetest tervisenõustamise vahenditest keskendub iCoach nendele, kes ei taha suitsetamist maha jätta, ja nendele, kel on oht uuesti suitsetama hakata.

ELi pideva tähelepanu all

Esimesed tubakatooteid reguleerivad õigusaktid võeti ELis vastu 1980ndatel aastatel. Sestpeale on välja töötatud õigusakte ja strateegiaid tubakatoodete ja reklaami reguleerimiseks, inimeste kaitseks tubakasuitsuga kokkupuutumise eest, samuti tubakatoodete kasutamise ennetamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ja suitsetamisest loobumise toetamiseks.

Alates 2002. aastast on korraldatud kogu ELi hõlmavaid teadlikkust suurendavaid kampaaniaid.

Esimene komisjoni rahastatud kampaania „Julge öelda ei” toimus aastatel 2002‑2004.

Aastatel 2005–2010 korraldatud HELP-kampaania keskendus ennetustööle, suitsetamisest loobumisele ja passiivsele suitsetamisele ning oli suunatud eelkõige noortele eurooplastele vanuses 15–25.

Uus kampaania „Loobu suitsetamisest – oled edukam” on eelnevatele loomulikuks jätkuks ning keskendub suitsetamisega kaasnevate ohtude asemel suitsetamisest loobumise eelistele.

Teha on veel palju

Vaatamata tehtule süütab iga kolmas eurooplane siiski regulaarselt sigareti ja teda ähvardab jätkuvalt oht surra suitsetamisest tingitud haigustesse. See ei ole üksnes inimtragöödia, vaid suur ja murettekitav sotsiaalmajanduslik ja tervishoiuprobleem, mis on lisakoormaks riiklikele tervishoiusüsteemidele ning laastab Euroopa konkurentsivõime edendamiseks nii vajalikku tööjõudu.

Lisateave:

Tubakatoodete tarbimise vastane võitlus ELis

MEMO/11/349

Kampaania „Loobu suitsetamisest – oled edukam”

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar