Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Boj proti kouření: Evropská komise zahajuje celoevropskou kampaň

V Bruselu dne 16. června 2011: „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ je motto kampaně pro celou EU, kterou dnes zahájil John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku. Kouření je v Evropské unii nejzávažnější příčinou nemocí, kterým se dá předejít, a podle odhadů způsobuje v EU každoročně smrt více než 650 000 lidí. Každý třetí člověk kouří. Dnes zahájená kampaň, která bude trvat tři roky, se zaměří na pozitivní účinky rozhodnutí přestat kouřit a využije vyváženou směs reklamy, sociálních médií, akcí a praktických nástrojů k tomu, aby oslovila kuřáky a pomohla jim přestat.

„Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“

Tato kampaň se zaměřuje na kuřáky ve věku od 25 do 34 let, tj. téměř 28 milionů lidí v EU. Jejím cílem je ukázat, jaké výhody mohou kuřáci získat, když přestanou kouřit, a jako vzor pro inspiraci lidem, kteří chtějí přestat, využívá bývalé kuřáky a jejich úspěchy. Tato kampaň kromě toho poskytuje kuřákům praktické poradenství prostřednictvím inovativního nástroje „iCoach“.

V prvním roce kampaně jde především o vývoj této koncepce a podporu jejího přijetí. V následujících letech se do centra pozornosti dostanou výhody, které získali bývalí kuřáci: zdravotní, osobní i finanční přínosy spojené s rozhodnutím přestat kouřit. Zvláštní pozornost bude věnována určitým skupinám, jako jsou ženy a socioekonomicky znevýhodněné skupiny. Poselství kampaně „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ tak bude přizpůsobeno různým skupinám kuřáků v jednotlivých členských státech a konkrétním demografickým skupinám obyvatelstva a dostane se do všech oblastí EU.

Komisař Dalli během zahajování kampaně uvedl: „Mladí lidé začínají kouřit, protože si myslí, že je to cool, a pak již nemohou přestat, jelikož tabák je návykový. V EU umírá každoročně více než 650 000 lidí na následky kouření, protože tabák je vysoce toxický. Veřejné orgány musí občanům pomoci prolomit tento zakletý kruh závislosti, a tak zabránit případům onemocnění a smrti, kterým se dá předejít. A právě o to v kampani „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ jde. Jsem přesvědčen o tom, že tato kampaň pomůže kuřákům pochopit, kolik mohou získat, když přestanou.“

Zavedení nástroje iCoach

Účinným nástrojem kampaně „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“, který kuřákům pomůže přestat kouřit, je iCoach – bezplatná digitální platforma pro zdravotní poradenství, která je dostupná ve všech úředních jazycích EU. Na rozdíl od jiných elektronických zdravotnických nástrojů se iCoach zaměřuje na lidi, kteří s kouřením přestat nechtějí, a na lidi, kterým hrozí velké riziko, že znovu začnou.

Neustávající aktivita EU

První právní předpisy v oblasti kontroly spotřeby tabáku v EU byly přijaty v 80. letech 20. století. Právní předpisy a politiky EU v oblasti regulace produktů, reklamy a ochrany lidí před pasivním kouřením a rovněž prevence kouření, zlepšování informovanosti a podpora odvykání kouření se od té doby neustále vyvíjejí.

Tento přístup ze strany EU zahrnuje od roku 2002 i kampaně pro zlepšení informovanosti v celé EU.

První kampaň pro zlepšení informovanosti v EU financovaná Komisí s názvem „Nebojte se říct Ne“ proběhla v letech 2002–2004.

Kampaň HELP, která proběhla v letech 2005–2010, se zaměřila na prevenci a odvykání kouření a pasivní kouření a cílovou skupinou byli především mladí Evropané ve věku 15–25 let.

Tato nová kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ je logickým pokračováním nastoupené cesty a její zaměření se přesouvá z nebezpečí, jež kouření obnáší, na výhody, které přináší rozhodnutí přestat kouřit.

Stále však zbývá mnoho práce

I přes dosavadní pokroky sahá pravidelně jedna třetina Evropanů po cigaretě a mnoho lidí stále umírá na následky nemocí souvisejících s kouřením. Nejde jen o lidskou tragédii, ale i o závažný zdravotní a socio-ekonomický problém, který představuje velkou zátěž pro veřejné zdravotnické systémy, a Evropa tak přichází o pracovní síly nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Další informace:

Boj proti kouření v EU

MEMO/11/349

Kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Kontaktní osoby :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar