Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Komisja wzywa Polskę i Węgry do dokonania transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie odmian roślin

BRUKSELA, dnia 16 czerwca 2011 r. – Komisja Europejska zwróciła się dziś do Polski i Węgier z prośbą o notyfikację krajowych środków wykonawczych zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/145/WE dotyczącej odmian chronionych oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego.

Bioróżnorodność oraz ochrona odmian materiału siewnego i warzyw, tradycyjnie uprawianych w poszczególnych regionach oraz zagrożonych erozją genetyczną, odgrywają istotną rolę w działalności rolniczej Unii Europejskiej. Skłaniają one również konsumentów do wyboru produktów dobrej jakości, które są naturalnie przystosowane do warunków środowiska w ich regionie.

Polska i Węgry nie przekazały informacji o środkach wykonawczych dla wyżej wspomnianej dyrektywy, w której przewiduje się pewne odstępstwa we wprowadzaniu do obrotu wspomnianych odmian warzyw oraz materiału siewnego.

Komisja skierowała do tych obu państw swoje żądanie w formie „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Wcześniej w tym roku Komisja wszczęła procedurę w sprawie naruszenia przepisów prawa, opisaną w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wysyłając do władz Polski i Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia.

Z racji tego, że wspomniane państwa członkowskie nadal nie stosują się do żądania Komisji, wystosowuje się do nich „uzasadnioną opinię” w charakterze formalnego wniosku o zapewnienie w ciągu dwóch miesięcy zgodności przepisów. Jednocześnie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli nie podejmą one działań w celu zagwarantowania zgodności.

Dalsze informacje na temat unijnego postępowania znajdują się na następującej stronie internetowej:

MEMO/11/312 (w jęz. ang.)

Dalsze informacje na temat odmian chronionych znajdują się na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/conservation_varieties/index_en.htm (w jęz. ang.)

MEMO/11/408

Kontakt:

Frederic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar