Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

A Bizottság a növényfajtákról szóló irányelv átültetését kéri számon Magyarországon és Lengyelországon

Brüsszel, 2011. június 16. – Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Magyarországot és Lengyelországot, hogy a genetikai anyagokról és a vetőmagfajták forgalomba hozataláról szóló 2009/145/EK irányelvben előírtaknak megfelelően jelentsék be nemzeti végrehajtási intézkedéseiket.

A biológiai sokféleség, valamint az adott régiókban hagyományosan termesztett, mára azonban a genetikai erózió által fenyegetett vetőmagfajták és zöldségfajták megőrzése az Európai Unió mezőgazdasági tevékenységének fontos részét képezi. Egyben ahhoz is hozzájárul, hogy a régió környezeti feltételeihez természetes módon alkalmazkodó, jó minőségű termékek minél szélesebb választéka álljon a fogyasztók rendelkezésére.

Magyarország és Lengyelország nem tájékoztatta a Bizottságot a zöldség- és vetőmagfajták forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről rendelkező, említett irányelvet végrehajtó intézkedésekről.

A Bizottságnak a két tagállamhoz intézett felszólítása az uniós jogsértési eljárás keretében „indokolással ellátott vélemény” formáját ölti.

A Bizottság ez év során indította meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ.) 258. cikkében ismertetett jogsértési eljárást azzal, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak felszólító levelet küldött.

Mivel a két tagállam továbbra sem tesz eleget a Bizottság felszólításának, a Bizottság „indokolással ellátott véleményt” küld számukra, melyben hivatalosan felszólítja őket, hogy két hónapon belül hozzák meg a követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a két tagállam nem tesz lépéseket az előírások betartásának biztosítására, a Bizottság e határidő lejárta után ügyeiket saját belátása szerint az Európai Bíróság elé terjesztheti.

A jogsértési eljárásról további információkat olvashat a következő oldalon:

MEMO/11/312

A genetikai anyagokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/conservation_varieties/index_en.htm

MEMO/11/408

Kapcsolattartók:

Frederic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar