Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

A Bizottság a vetőmagokról szóló irányelv átültetését kéri számon Magyarországon

Brüsszel, 2011. június 16. – Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Magyarországot, hogy az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vetőmagjainak forgalomba hozataláról szóló 2010/46/EU irányelvben előírtaknak megfelelően jelentse be nemzeti végrehajtási intézkedéseit.

A zöldségek és a mezőgazdasági növények forgalomba hozatala az Európai Unió mezőgazdasági tevékenységének fontos részét képezi. Az egészséges, kiváló minőségű vetőmagok előállítása nagymértékben múlik a termesztés során használt anyagokon. A mezőgazdasági növények és a zöldségek egészséges és kiváló minőségű vetőmagjai növelik az EU vetőmagágazatának versenyképességét, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy a jó minőségű termékek minél szélesebb választéka álljon a fogyasztók rendelkezésére.

Magyarország nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelvet végrehajtó intézkedésekről.

A Bizottság felszólítása az uniós jogsértési eljárás keretében „indokolással ellátott vélemény” formáját ölti.

A Bizottság ez év során indította meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ.) 258. cikkében ismertetett jogsértési eljárást azzal, hogy Magyarországnak felszólító levelet küldött.

Mivel Magyarország továbbra sem tesz eleget a Bizottság felszólításának, a Bizottság „indokolással ellátott véleményt” küld számára, melyben hivatalosan felszólítja, hogy két hónapon belül hozza meg a követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Amennyiben Magyarország nem tesz lépéseket az előírások betartásának biztosítására, a Bizottság e határidő lejárta után az ügyet saját belátása szerint az Európai Bíróság elé terjesztheti.

A jogsértési eljárásról további információkat olvashat a következő oldalon:

MEMO/11/312

A vetőmagok forgalomba hozataláról szóló jogszabállyal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/vegetables/index_en.htm

MEMO/11/408

Kapcsolattartók

Frederic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar