Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio kartoittaa näkemyksiä vapaudenmenetykseen liittyvistä kysymyksistä EU:n oikeusalueella

Bryssel 14. kesäkuuta 2011 – Eurooppalaisten on voitava luottaa siihen, että he saavat samantasoista suojelua kaikkialla Euroopan unionissa. EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding esitti tänään vihreän kirjan, jossa esitetään 10 kysymystä siitä, miten Euroopan unionissa voitaisiin lujittaa keskinäistä luottamusta vapaudenmenetykseen liittyvissä kysymyksissä. Vankeusolosuhteet ja tutkintavankeuden kesto vaihtelevat huomattavasti EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Vaikka vapaudenmenetykseen liittyvät kysymykset ja vankilahallinto kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulle, komission tehtävänä on varmistaa, että oikeudellinen yhteistyö EU:ssa toimii ja että vastavuoroista tunnustamista koskevien EU:n säädösten, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen, soveltamisessa kunnioitetaan perusoikeuksia.

”Jotta EU-maat voisivat puuttua rikollisuuteen yhteisvoimin ja saada oikeusjärjestelmänsä toimimaan, eri maiden oikeusviranomaisten on voitava luottaa toisiinsa”, totesi EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Vankilaolot kuuluvat jäsenvaltioiden vastuualueeseen. Komission tavoitteena on parantaa toisten jäsenvaltioiden järjestelmien tuntemusta ja vahvistaa keskinäistä luottamusta, jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta voidaan soveltaa tehokkaasti niin, että EU:n oikeusalue toimii.”

Vihreällä kirjalla käynnistetään julkinen kuuleminen, joka päättyy 30. marraskuuta 2011. Sen avulla pyritään selvittämään, miten vapaudenmenetykseen liittyvät kysymykset vaikuttavat keskinäiseen luottamukseen EU:n oikeusalueella. Vankeusolosuhteet voivat vaikuttaa suoraan oikeudellisten päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka on EU:n lainkäyttöviranomaisten välisen yhteistyön perusta. Esimerkiksi vuonna 2004 käyttöön otettu eurooppalainen pidätysmääräys on tehokas väline, jonka avulla rikoksesta epäillyt voidaan siirtää EU:n jäsenvaltiosta toiseen, niin etteivät he voi pakoilla oikeutta EU:n alueella (IP/11/454). Järjestelmä ei kuitenkaan toimi kunnolla, jos tuomioistuimet kieltäytyvät luovuttamasta epäiltyjä siksi, että vankilaolot siirtopyynnön esittävässä maassa eivät täytä vaadittuja vähimmäisnormeja.

Vankiloiden ylikuormitus ja väitteet vankien huonosta kohtelusta voivat heikentää luottamusta, joka on välttämätön oikeudellisen yhteistyön edellytys Euroopan unionissa. Myös tutkintavankeuden kesto vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Joissain maissa tutkintavankeus saattaa kestää jopa neljä vuotta. Sen lisäksi, että kohtuuttoman pitkästä tutkintavankeudesta on haittaa rikoksesta epäillylle, se voi vaikeuttaa oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja murentaa EU:n arvoja.

Vihreän kirjan mukaan oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta voitaisiin parantaa esimerkiksi kannustamalla kansallisia hallintoelimiä (vaihtamaan/jakamaan) vankeusolosuhteita koskevia parhaita käytäntöjä, kehittämällä vapaudenmenetykselle vaihtoehtoja erityisesti alaikäisiä pidätettyjä varten sekä parantamalla vankilaolojen valvontaa jäsenvaltioissa.

Tausta

Komission käynnistämään julkiseen kuulemiseen voivat osallistua oikeusalan ammattilaiset, vankiloiden ja ehdonalaisvalvonnan työntekijät, kansallisten hallintoelimien ja kansalaisjärjestöjen edustajat sekä muut, joita vapaudenmenetykseen liittyvät kysymykset koskevat. Määräaika vastausten toimittamiselle on 30. marraskuuta 2011.

Lisätietoja

Vihreä kirja EU:n rikosoikeuden soveltamisesta vapaudenmenetykseen liittyvissä kysymyksissä

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut

OIkeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Annex: PRISON POPULATION IN THE EUROPEAN UNION 2009-2010

EU Member States

Data from 2009/2010

Prison population total

(including pre-trial detainees/
remand prisoners)

Pre-trial detainees

(percentage of prison population)

Occupancy level

(based on official capacity)

Prison population rate

(per 100 000 of national population)

Non-national prisoners

(percentage of prison population, incl. non-national EU citizens) and 3rd country nationals)

Juveniles / minors

(pecentage of prison population)

Austria

8 671

23,7%

102,9%

103

45,8%

2,6 %

Belgium

10 501

35%

118,9%

97

41,1%

0,3 %

Bulgaria

9 071

10,4%

155,6%

120

1,9%

0,5 %

Cyprus

831

38,4%

150,5%

105

59,6%

0,6 %

Czech Republic

22 575

11,3%

111,9%

214

7,3%

0,7 %

Denmark

3 967

34,9%

96%

71

21,9%

0,5 %

Estonia

3 436

21,9%

97,2%

256

39,4%

1 %

Finland

3 231

17,1%

98,2%

60

10,3%

0,1 %

France

59 655

27,7%

118,1%

96

19,2%

1,1 %

Germany

69 385

15,5%

89,0%

85

26,3%

3,5 % (of pre-trial prisoners only)

Greece

11 547

27,4%

129,6%

102

43,9%
-

4,4 %

Hungary

15 373

29,3%

127,7%

153

3,8%

3 %

Ireland

4 409

14,9%

103,7%

99

10,8%

2,4 %

Italy

68 795

43,6%

153%

113

36,9%

0,5 %

Latvia

7 055

28,3%

70,4%

314

1%

2,1 %

Lithuania

8 655

14%

85,5%

260

1,2%

2,5 %

Luxembourg

706

47,2%

99,3%

139

69,5%

0,7 %

Malta

583

35,2%

84,5%

140

40,1%

6,1 %

The Netherlands

15 604

36,3%

86,4%

94

27,7%

4,7 %

Poland

82 794

10,3%

97,4%

217

0,7%

0,3 %

Portugal

11 896

19,4%

98,5%

112

20,2%

0,7 %

Romania

28 481

16,5%

81,4%

133

0,7%

1,6 %

Slovakia

10 044

17,4%

94,6%

185

1,8%

0,8 %

Slovenia

1 385

24,4%

124,2%

67

10,8%

2 %

Spain

73 520

18,7%

136,3%

159

35,5%

0 % (2,1 % under 21)

Sweden

7 286

24,7%

105,4%

78

28,7%

0,1 %

United Kingdom

a) England & Wales

85 206

14,9%

107,2%

154

12,9%

1,9 %

b) Scotland

7 781

20.2%

105,2%

149

3,4%

1,5 %

c) Northern Ireland

1 557

36,8%

82,7%

86

8%

1 %

Sources: International Centre for Prison Studies – King's College:

http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe

and Eurostat – statistics in focus – 58/2010

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar