Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Parlamentele naționale răspund provocării

Bruxelles, 10 iunie 2011 - Dialogul politic al Comisiei Europene cu parlamentele naționale s-a consolidat tot mai mult în 2010. În urma lansării acestei inițiative politice de către președintele Barroso în 2006, parlamentele naționale au în prezent noi responsabilități importante în procesul de elaborare a politicilor europene în temeiul Tratatului de la Lisabona. După cum se arată în Raportul anual al Comisiei privind relațiile cu parlamentele naționale, adoptat astăzi, parlamentele naționale utilizează această oportunitate pentru a se implica, mai îndeaproape și mai constructiv ca oricând, în afacerile europene.

Maros Šefčovič, vicepreședintele responsabil de relațiile interinstituționale și administrație, explică: „Numărul avizelor parlamentelor naționale trimise Comisiei Europene a crescut în mod substanțial de la intrarea în vigoare a noului tratat și salutăm acest fapt ca un semn clar și pozitiv: parlamentele naționale doresc să se implice mai mult în afacerile europene și într-un stadiu mult mai timpuriu decât înainte. Comisia este angajată pe deplin în aprofundarea dialogului său politic cu parlamentele naționale și în consolidarea în continuare a contactelor și a schimburilor sale cu toate cele 40 de camere parlamentare naționale din cele 27 de state membre”.

Raportul adoptat astăzi prezintă modul în care dialogul politic, care se află în centrul relațiilor Comisiei cu parlamentele naționale, s-a extins și s-a aprofundat în 2010, an în care parlamentele naționale au transmis 387 de avize privind o gamă variată de subiecte, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 60 %.

În cadrul acestui dialog politic, introducerea integrală, în 2010, a mecanismului de control al subsidiarității a conferit parlamentelor naționale un rol important în supravegherea respectării acestui principiu fundamental. Cele mai multe avize care au atras atenția Comisiei cu privire la o posibilă încălcare a principiului subsidiarității au fost emise referitor la Directiva privind lucrătorii sezonieri (8 voturi) și, mai recent, referitor la propunerea în legătură cu baza de impozitare consolidată comună pentru corporații (13 voturi). Deși Comisia acordă atenția cuvenită tuturor acestor opinii, numărul lor nu este suficient pentru a atinge pragul care ar obliga Comisia să își revizuiască propunerea (18 voturi)1.

Raportul Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea, care a fost, de asemenea, adoptat astăzi, descrie în detaliu modul în care Comisia aplică aceste principii fundamentale în activitatea sa. Împreună, aceste două rapoarte evidențiază angajamentul ferm al Comisei în favoarea unui proces de elaborare a politicilor de înaltă calitate și a promovării unui dialog politic cu adevărat european.

Link către raport:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_ro.htm

Persoane de contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Fiecare parlament național dispune de două voturi, repartizate în funcție de sistemul parlamentar național. În cazul unui sistem parlamentar bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot. Un proiect de act legislativ trebuie să fie revizuit atunci când avizele motivate prezentate de parlamentele naționale reprezintă cel puțin o treime (18 voturi) din totalul voturilor alocate acestora (54 de voturi). Acest prag este de o pătrime (14 voturi) în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în baza articolului 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție.


Side Bar