Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

A nemzeti parlamentek sikeresen megfelelnek a kihívásnak

Brüsszel, 2011. június 10. – Az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti politikai párbeszéd jelentősen megerősödött 2010-ben. Azóta, hogy Barroso elnök 2006-ban útjára indította e politikai kezdeményezést, a Lisszaboni Szerződés értelmében komoly új felelősségek hárulnak a tagállami parlamentekre az európai politikai döntéshozatal terén. A Bizottság és a nemzeti parlamentek kapcsolatairól szóló, ma elfogadott éves jelentés bemutatja, hogy a tagállami parlamentek a korábbinál szorosabb és konstruktívabb módon élnek a lehetőséggel, hogy részt vegyenek az európai ügyekben.

Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős európai bizottsági alelnök a következőket nyilatkozta: „A nemzeti parlamentektől az Európai Bizottsághoz beérkezett vélemények száma lényegesen megemelkedett az új szerződés hatálybalépése óta, amit igencsak pozitív és világos jelként értékelünk. A tagállami parlamentek nagyobb mértékben – és a korábbiaknál jóval korábbi szakaszban – részt kívánnak venni az európai kérdésekben. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai párbeszéd elmélyítése mellett és tovább kívánja fokozni a 27 tagállam 40 parlamenti kamarájával való kapcsolatokat és eszmecseréket.”

A ma elfogadott jelentés rávilágít arra, hogy a politikai párbeszéd, ami a Bizottság nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatainak központi részét képezi, mely módon szélesedett ki és mélyült el 2010 során. 2010-ben 387 vélemény érkezett a nemzeti parlamentektől a legkülönbözőbb témákban, ami majdnem 60%-os növekedést jelent.

A politikai párbeszéd keretében a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus 2010-es teljes körű bevezetése révén a nemzeti parlamentek jelentős szerepet kaptak ezen alapvető elv tiszteletben tartásának vizsgálatában. A Bizottsághoz a szubszidiaritás elvének esetleges megsértését illetően érkezett legtöbb figyelmezető vélemény az idénymunkás-irányelvre (8 szavazat) és legutóbb a közös konszolidált társaságiadó-alapra vonatkozó javaslatra (13 szavazat) vonatkozott. A Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az összes beérkezett véleményt, a szavazatoknak azonban el kell érniük egy küszöböt (18 szavazat), ami ahhoz szükséges, hogy a Bizottság felülvizsgálja javaslatát1.

A szubszidiaritásról és az arányosságról szóló, szintén ma elfogadott bizottsági jelentés részletesen ismerteti azt, hogy a Bizottság munkája során miként ülteti át ezen alapvető elveket a gyakorlatba. E két jelentés azt bizonyítja, hogy a Bizottság határozott kötelezettséget vállal a magas színvonalú politikai döntéshozatalra és a tényleges európai párbeszéd megerősítésére.

A jelentés linkje:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_hu.htm

Kapcsolattartók :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Minden egyes nemzeti parlamentnek – a nemzeti parlamenti rendszernek megfelelően elosztva – két szavazata van. Kétkamarás nemzeti parlament esetén mindkét kamara egy-egy szavazattal rendelkezik. Egy jogalkotási aktus tervezetét akkor kell felülvizsgálni, ha a nemzeti parlamentektől beérkezett indokolt vélemények az őket megillető összes szavazat (54 szavazat) legalább egyharmadát (18 szavazat) teszik ki. E szavazatküszöb az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikke alapján előterjesztett, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó jogalkotási aktusok tervezete esetén az összes szavazat egynegyede (14 szavazat).


Side Bar