Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva Evropské komise

Národní parlamenty úspěšně plní svoji úlohu

V Bruselu, dne 10. června 2011 – Politický dialog Evropské komise s národními parlamenty se v roce 2010 dále posiloval. Díky politické iniciativě, kterou zahájil předseda Evropské komise Barroso v roce 2006, mají národní parlamenty na základě Lisabonské smlouvy nové důležité kompetence. Jak plyne z výroční zprávy Komise o vztazích s národními parlamenty, která byla přijata dnes, využívají národní parlamenty této možnosti za účelem participace na evropských otázkách intenzivněji a konstruktivněji než kdykoliv předtím.

Maros Šefčovič, místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu, vysvětluje: „Počet stanovisek parlamentů jednotlivých zemí zaslaný Evropské komisi se od účinnosti nové Smlouvy výrazně zvýšil, přičemž toto vítáme jako jasné a velmi pozitivní znamení. Národní parlamenty se na evropských záležitostech chtějí podílet více a daleko dříve než doposud. Komise je plně odhodlána prohloubit politický dialog s národními parlamenty a dále posilovat svoje kontakty a výměnu názorů se všemi 40 komorami národních parlamentů v 27 členských státech.“

Zpráva, která byla přijata dnes, dokládá, že politický dialog, který tvorří jádro vztahů Komise s národními parlamenty, které byly v roce 2010 rozšířeny a prohloubeny. Národní parlamenty předložily v roce 2010 celkem 387 stanovisek k široké řadě témat, což představuje nárůst zhruba o 60 %.

Jakožto součást politického dialogu uložilo plné zavedení mechanismu kontroly subsidiarity v roce 2010 národním parlamentům důležitou úlohu při kontrole dodržování této základní zásady. Nejvyšší počet stanovisek, která Komisi upozorňovala na možné porušení zásady subsidiarity, byl předložen k směrnici o sezónních pracovnících (8 hlasů) a nedávno k návrhu týkajícímu se Společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (13 hlasů). I když Komise všem těmto stanoviskům věnuje náležitou pozornost, počet hlasů nedosahuje stanovené hranice, při níž by Komise byla povinna svůj návrh přepracovat (18 hlasů)1.

Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě, která byla rovněž přijata dnes, podrobně popisuje, jak Komise tyto základní zásady ve své práci provádí. Tyto dvě zprávy společně zdůrazňují pevné odhodlání Komise ke kvalitní tvorbě politiky a posilování skutečně evropského politického dialogu.

Odkaz na zprávu:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_cs.htm

Kontaktní osoby :

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

1 :

Každý vnitrostátní parlament má dva hlasy rozdělené na základě vnitrostátního parlamentního systému. V dvoukomorovém parlamentním systému má každá komora jeden hlas. Předloha legislativního aktu musí být přepracována, pokud odůvodněná stanoviska podaná národními parlamenty představují alespoň třetinu (18 hlasů) ze všech hlasů jim přidělených (54 hlasů). Jde-li o návrh legislativního aktu předloženého na základě článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie a týkajícího se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je třeba jedné čtvrtiny hlasů (14 hlasů).


Side Bar