Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Kommissionen gör sin egen webbplats tillgänglig för användare av version sex av internetprotokollet

Bryssel den 8 juni 2011 – i dag är det World IPv6 Day, och Europeiska kommissionen gör då sin webbplats Europa tillgänglig för användare av version sex av internetprotokollet (IPv6), samt för IPv4-användare. Internet fungerar genom överföring av data i små paket som skickas oberoende av varandra via nätverk enligt ett internationellt kommunikationsprotokoll som kallas internetprotokollet. Under 1984 gjordes över 4 miljarder adresser tillgängliga med version fyra av internetprotokollet (IPv4), men på grund av ökande efterfrågan på nya internettjänster tilldelades den sista kvarvarande IPv4-adressen i februari 2011. Med IPv6 kommer i princip en obegränsad mängd internetadresser att bli tillgängliga, vilket kommer att underlätta den explosionsartade tillväxten av nya tjänster i framtiden. Genom att göra sin webbplats tillgänglig för IPv6 föregår Europeiska kommissionen med gott exempel och hoppas kunna uppmuntra andra offentliga sektorer till att övertyga europeiska företag och tillverkare att göra sina nya mikrochip och servrar IPv6-kompatibla. Utbyggnaden av IPv6 är ett av huvudmålen i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

– Jag vill uppmana stater, leverantörer av innehåll och tjänster på internet och alla företag som är verksamma på internet att övergå till IPv6 så snart som möjligt; annars kommer vi att ställas inför en enorm snedvridning av marknaden, ett långsammare internet och en negativ inverkan på innovation, och det har vi inte råd med i Europa, säger Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes.

– Europeiska kommissionen föregår med gott exempel genom att göra sin webbplats på Europa tillgänglig för IPv6-användare på World IPv6 Day. Detta första steg är en utmärkt möjlighet att identifiera eventuella problem och gå vidare mot en tillämpning av IPv6 fullt ut, säger Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration, Maroš Šefčovič.

IPv6 infördes för att skapa förutsättningar för tillräckligt många framtida internetadresser. Allt eftersom internet växer kommer antagligen miljontals anordningar (t.ex. smarta telefoner, bilar, elmätare och hushållsapparater) att få internetanslutning. Miljarder sensorer som ingår i det så kallade ”sakernas internet” kommer också att anslutas för utbyte av information, vilket kommet att leda till en hel generation av nya smarta tjänster. Var och en kommer att behöva en IP-adress. Med så många miljarder IPv6-adresser kommer den framtida tillväxten att kunna säkras.

IPv6 har många tekniska fördelar, som förenklad IP-säkerhet, vanlig dirigering, och plug and play.

Övergången till IPv6 är kostsam, men att förnya IT-utrustningen så att den blir IPv6-kompatibel kan minska kostnaderna dramatiskt.

I dag är dock endast ca 2 % av all internettrafik IPv6-kompatibel. Den nuvarande internetinfrastrukturen måste därför uppgraderas till IPv6 för att internet inte ska bli långsammare till följd av sin egen framgång, vilket i sin tur skulle leda till en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten, färre möjligheter att stimulera innovation i fråga om nya internettjänster och -tillämpningar, och risken för snedvridning av marknaden till följd av återförsäljning av outnyttjade IPv4-adresser som redan tilldelats.

Den 17 juni 2011 kommer kommissionen att anordna en IPv6-workshop i samband med Digital Agenda Assembly, och kommer att finansiera ett stort pilotprojekt för att stimulera offentliga myndigheters spridning av IPv6. Europeiska kommissionen har redan investerat mer än 100 miljoner euro i forskning och informationsverksamhet kring IPv6. Det europeiska multigigabitnätet för forskning är redan fullt IPv6-kompatibelt.

Se MEMO/11/385

Webbplatsen om IPv6:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Maroš Šefčovič webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar