Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Digitálna agenda: Komisia sprístupnila webové stránky Europa pre používateľov verzie 6 internetového protokolu

V Bruseli 8. júna 2011 – V deň, ktorý je Svetovým dňom IPv6, Európska komisia sprístupnila svoje webové stránky Europa používateľom IPv6, verzie 6 internetového protokolu (sú však prístupné aj používateľom IPv4). Internet funguje tak, že prenáša údaje v malých balíkoch, ktoré sa nezávisle presmerúvajú v sieťach, podľa špecifikácií medzinárodného komunikačného protokolu známeho ako internetový protokol. V roku 1984 boli vo verzii 4 internetového protokolu (IPv4) dané k dispozícii 4 miliardy internetových adries, no v dôsledku rastúceho dopytu po nových internetových službách bola posledná adresa verzie 4 internetového protokolu pridelená vo februári 2011. Zavedením IPv6 sa dá k dispozícii prakticky neobmedzený počet internetových adries, čím sa podporí prudký rozvoj nových služieb v budúcnosti. Sprístupnením svojich webových stránok prostredníctvom IPv6 sa Európska komisia stáva príkladom a dúfa, že tak podnieti iné verejné sektory k tomu, aby presvedčili európske spoločnosti a výrobcov, že ich nové inteligentné zariadenia a servery majú byť kompatibilné s IPv6. Zavedenie IPv6 je kľúčovým opatrením Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Vyzývam vlády, poskytovateľov internetového obsahu a služieb a všetky spoločnosti podnikajúce prostredníctvom internetu, aby prešli na IPv6 čo najskôr, pretože v opačnom prípade budeme čeliť tomu, čo si v Európe nemôžeme dovoliť, a to obrovskému narušeniu trhu, pomalšiemu internetu a negatívnemu vplyvu na inovácie.

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti Maroš Šefčovič uviedol: „Európska komisia sa stala príkladom pre ostatných, keď v deň, ktorý je Svetovým dňom IPv6, sprístupnila svoje webové stránky používateľom IPv6. Tento prvý krok bude skvelou príležitosťou na zistenie možných problémov a na prechod k plnému zavedeniu IPv6.

IPv6 bol zavedený s cieľom poskytnúť dostatok internetových adries v budúcnosti. Očakáva sa, že rozširovanie internetu prinesie pripojenie miliónov zariadení (napr. inteligentných telefónov, áut, elektromerov a domácich spotrebičov) na internet. Miliardy snímačov, ktoré tvoria tzv. Internet vecí, budú takisto zapojené do výmeny informácií a stanú sa základom celej generácie nových inteligentných služieb. Všetky budú potrebovať IP adresu. Tým, že bude k dispozícii mnoho miliárd IPv6 adries, sa zaistí budúci rast internetu.

IPv6 ponúka mnohé technické výhody ako zjednodušené zavádzanie bezpečnosti IP, štandardné smerovanie a schopnosť „plug and play“ (bez potreby nastavovania parametrov).

Prechod na IPv6 je nákladný, no obnovou IT vybavenia zabezpečujúcou kompatibilitu s IPv6 by sa tieto náklady mohli podstatne znížiť.

Dnes sú však s IPv6 kompatibilné iba približne 2 % internetovej prevádzky. Preto je potrebné modernizovať existujúcu internetovú infraštruktúru tak, aby mohla využívať IPv6 a aby sa zabránilo spomaleniu internetu v dôsledku jeho vlastného úspechu, čo by zase viedlo k negatívnemu vplyvu na hospodársky rast, k obmedzenejším možnostiam zavádzania inovácií v oblasti internetových služieb a aplikácií a k riziku narušenia trhu v dôsledku opätovného predaja nepoužitých adries v rámci IPv4, ktoré už boli pridelené.

Komisia zorganizuje 17. júna 2011 seminár o IPv6 v rámci Zhromaždenia pre digitálnu agendu a bude financovať rozsiahly pilotný projekt na podporu zavádzania IPv6 verejnými orgánmi. Európska komisia už investovala viac ako 100 miliónov EUR do výskumu a osvetovej činnosti v súvislosti s IPv6. Európska výskumná sieť GÉANT je už v celom rozsahu kompatibilná s IPv6.

Pozri MEMO/11/385

Webová stránka IPv6:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/index_en.htm

Webová stránka pre digitálnu agendu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú prostredníctvom Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Webová stránka Maroša Šefčoviča:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar