Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Komissio avaa Europa-verkkosivuston internetprotokollan kuutosversion käyttäjille

Bryssel 8.6.2011. Euroopan komissio avaa maailman IPv6 -päivänä Europa-verkkosivustonsa internetprotokollan 6. version (IPv6-version) käyttäjille (ja myös IPv4-version käyttäjille). Internet toimii siten, että tietoa siirretään pieninä paketteina, jotka reititetään itsenäisesti eri verkoissa internetprotokollana tunnetun kansainvälisen viestintäprotokollan mukaisesti. Vuonna 1984 internetprotokollan 4. versiossa (IPv4-versiossa) annettiin saataville yli 4 miljardia osoitetta, mutta uusien internetpalvelujen kysyntä kasvoi siinä määrin, että viimeinen jäljellä oleva IPv4-osoite annettiin käyttöön helmikuussa 2011. IPv6-version käyttöönotto tarjoaa käytännössä rajattoman määrän internetosoitteita uusien palvelujen räjähdysmäistä kasvua varten. Avaamalla verkkosivustonsa IPv6-version käyttäjille Euroopan komissio haluaa näyttää esimerkkiä muillekin julkisen sektorin toimijoille, jotta ne vaikuttaisivat eurooppalaisiin yrityksiin ja valmistajiin ja suostuttelisivat nämä tekemään uusista älykkäistä laitteistaan ja palvelimistaan IPv6-yhteensopivia. IPv6-version käyttöönotto on keskeinen osa Euroopan digitaalistrategiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes kehottaa viranomaisia, internetsisällön tuottajia ja internetpalvelujen tarjoajia sekä kaikkia internetissä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä ”siirtymään IPv6-versioon mahdollisimman pian, jotta välttyisimme vakavalta markkinoiden vääristymiseltä, internetin hidastumiselta ja innovoinnin heikkenemiseltä, joihin Euroopalla ei ole varaa”.

Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič toteaa puolestaan, että ”Euroopan komissio näyttää esimerkkiä antamalla Europa-sivustonsa IPv6-käyttäjien saataville maailman IPv6 -päivänä. Tämä ensimmäinen askel tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tunnistaa mahdolliset ongelmat ja edetä sen jälkeen IPv6-version täysimittaiseen käyttöönottoon.

IPv6 otetaan käyttöön, jotta internetosoitteet riittäisivät myös tulevaisuudessa. Kun internet laajenee, siihen yhdistetään todennäköisesti miljoonia laitteita (kuten älypuhelimia, autoja, sähkömittareita ja kodinkoneita). Siihen yhdistetään myös tiedonvaihtoa varten miljardeja antureja, jotka muodostavat ”esineiden internetin”. Näin syntyy kokonainen sukupolvi uusia älykkäitä palveluja, ja jokaista varten tarvitaan IP-osoite. Miljardien IPv6-osoitteiden saatavuus takaa sen, että internet voi kasvaa tulevaisuudessakin.

IPv6-versioon liittyy monia teknisiä etuja, kuten IP-suojauksen yksinkertaistettu käyttö, standardireititys sekä käytä ja kytke (”plug and play”) -ominaisuudet.

IPv6-versioon siirtyminen on kallista, mutta kustannuksia voidaan alentaa merkittävästi uusimalla tietotekniikkalaitteita, jotta ne olisivat IPv6-yhteensopivia.

Toistaiseksi kuitenkin vain 2 prosenttia kaikesta internetliikenteestä on IPv6-yhteensopivaa. Sen vuoksi on tarpeen päivittää nykyinen internetinfrastruktuuri IPv6-yhteensopivaksi, jotta internet ei hidastuisi oman menestyksensä vuoksi, mikä vaikuttaisi kielteisesti talouskasvuun, heikentäisi innovointia uusien internetpalvelujen ja -sovellusten alalla ja voisi vääristää markkinoita jo käyttöön annettujen IPv4-osoitteiden jälleenmyynnin johdosta.

Euroopan komissio järjestää 17. kesäkuuta 2011 digitaalistrategian yleiskokouksen yhteydessä IPv6-seminaarin ja rahoittaa myös laajaa pilottihanketta, jonka tavoitteena on edistää IPv6-version käyttöä viranomaisten keskuudessa. Komissio on jo investoinut yli 100 miljoonaa euroa IPv6-tutkimukseen ja ‑tiedotukseen. Eurooppalainen GEANT-tutkimusverkko on jo täysin yhteensopiva IPv6-version kanssa.

Ks. MEMO/11/385.

IPv6-verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Maroš Šefčovičin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Linda Cain +32 2 299 90 19

Antonio Gravili +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers +32 2 299 94 51


Side Bar