Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon muudab Europa veebisaidi ligipääsetavaks internetiprotokolli kuuenda versiooni kasutajatele

Brüssel, 8. juuni 2011 – Euroopa Komisjon teeb ülemaailmsel IPv6 päeval (World IPv6 Day) oma Europa veebisaidi kättesaadavaks internetiprotokolli kuuenda versiooni (IPv6) kasutajatele (ning ka IPv4 kasutajatele). Interneti toimimine põhineb andmete edastamisel väikeste pakettidena, mis kõik üksikult suunatakse võrkude vahel vastavalt rahvusvahelise sideprotokolli (nn internetiprotokolli) poolt täpsustatule. 1984. aastal võeti internetiprotokolli neljanda versiooni (IPv4) alusel kasutusele rohkem kui neli miljardit aadressi, kuid tulenevalt üha suurenevast nõudlusest uute internetipõhiste teenuste järele eraldati viimased järelejäänud IPv4-aadressid 2011. aasta veebruaris. IPv6 kasutuselevõtuga muudetakse kättesaadavaks praktiliselt piiramatu arv IP-aadresse, et toetada uute teenuste plahvatuslikku kasvu tulevikus. Muutes oma veebisaidi IPv6-ga ühilduvaks, näitab Euroopa Komisjon eeskuju ning loodab julgustada teisi avalikke sektoreid veenma Euroopa ettevõtjaid ja tootjaid muutma oma uued arukad seadmed ja teenused IPv6-ga ühilduvateks. IPv6 rakendamine on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Julgustan valitsusi, interneti infosisu pakkujaid ja teenuste osutajaid ning kõiki internetis tegutsevaid ettevõtjaid minema üle IPv6-le niipea kui võimalik või me seisame Euroopas silmitsi sellega, mida me ei saa endale lubada: suured turumoonutused, aeglasem internet ning negatiivne mõju innovatsioonile.”

Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič ütles: „Euroopa Komisjon näitab eeskuju, tehes oma Europa veebisaidi kättesaadavaks IPv6-kasutajatele ülemaailmsel IPv6 päeval. See esimene samm on suurepärane võimalus teha kindlaks võimalikud probleemid ning liikuda IPv6 täieliku kasutuselevõtu suunas.”

IPv6 võeti kasutusele, et luua tulevikuks piisav arv IP-aadresse. Interneti laienedes ühendatakse internetti eeldatavasti miljoneid seadmeid (nt nutitelefonid, autod, elektriarvestid ja majapidamisseadmed). Teabe vahetamiseks ühendatakse ka miljardid sensorid, mis moodustavad nn „asjade interneti” ning seega tekib kogu põlvkond uusi nutikaid teenuseid. Need kõik vajavad IP-aadressi. Miljardite IPv6-aadresside kättesaadavusega tagatakse interneti kasvamine tulevikus.

IPv6-ga kaasnevad mitmed tehnilised eelised, näiteks IP-turvalisuse lihtsustatud kasutamine, standardne marsruutimine ning isehäälestuvuse suutlikkus.

Üleminek IPv6-le on kulukas, kuid kulusid võiks märgatavalt vähendada IT-seadmete uuendamine, et need oleksid IPv6-ga ühilduvad.

Täna on kogu internetiliiklusest siiski ainult ligikaudu 2% IPv6-ga ühilduv. Seepärast on vaja ajakohastada olemasolev internetiühenduse infrastruktuur IPv6-ga ühilduvaks, et internet ei muutuks aeglaseks oma edu tõttu, millega omakorda kaasneksid negatiivne mõju majanduskasvule, innovatsioonivõimaluste vähenemine uute interneti-põhiste teenuste ja rakenduste valdkonnas ning turumoonutuse risk, mis tuleneb juba eraldatud kasutamata IPv4-aadresside edasimüügist.

Komisjon korraldab 17. juunil 2011 digitaalarengu tegevuskava assambleel IPv6 seminari ning rahastab suurt katseprojekti, et ergutada riigiasutusi võtma kasutusele IPv6. Euroopa Komisjon on investeerinud IPv6-alasesse teadustöösse ja teadlikkuse tõstmisesse juba rohkem kui 100 miljonit eurot. Euroopa teadusuuringute võrgustik GEANT on juba täielikult IPv6-ga ühilduv.

Vt MEMO/11/385

IPv6 veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Maroš Šefčoviči veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar