Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Evropska komisija pozdravlja podporo Parlamenta izbirnemu evropskemu pogodbenemu pravu

Strasbourg, 8. junija 2011 – Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju 736 poslancev z veliko večino glasov (521 za, 145 proti ter 8 vzdržanih) izglasoval podporo izbirnim evropskim pravilom za podjetja in potrošnike, ki sklepajo pogodbe na enotnem trgu. Glasovanje Parlamenta je sledilo nedavni predstavitvi politike podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding, da razmišlja, da bi jeseni predlagala tako izbirno evropsko pogodbeno pravo (SPEECH/11/411). Njen cilj je zagotoviti večjo skladnost pogodbenega prava v Evropi ter zlasti evropskim malim podjetjem in 500 milijonom evropskih potrošnikov olajšati čezmejno poslovanje.

Navdušena sem nad današnjim glasovanjem Evropskega parlamenta v podporo izbirnemu evropskemu pogodbenemu pravu,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Podrobno proučujem vse možnosti za olajšanje čezmejnega poslovanja in verjamem, da bi bila lahko možnost, ki jo podpira Evropski parlament, zelo dobra možnost. Na ta način bi 500 milijonom potrošnikom v Evropi zagotovili več priložnosti za čezmejno nakupovanje, hkrati pa bi zmanjšali stroške poslovanja malih podjetij, ki so temelj našega gospodarstva. Tesno bom sodelovala z Evropskim parlamentom in vsemi državami članicami, da bi proučili, kako je mogoče danes izglasovano podporo udejanjiti v privlačni pravni stvarnosti.

Stroški poslov (v zvezi s prilagajanjem pogodbenih pogojev in trgovinske politike ali prevodi predpisov) in pravna negotovost pri uporabi tujega pogodbenega prava zlasti mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, ovirajo pri širitvi na enotnem trgu. Izbirno evropsko pogodbeno pravo bi lahko potrošniki in podjetja v svojih pogodbenih razmerjih prosto izbrali kot alternativo veljavnemu nacionalnemu pogodbenemu pravu pri čezmejnem nakupu in prodaji blaga. S to pobudo bi lahko mala spletna podjetja, ki želijo trgovati v Evropi, po ocenah prihranila 9 000 EUR pri pravnih stroških in stroških prevodov na posamezni trg – ali 230 000 EUR pri poslovanju v celotni EU.

Danes izglasovana politična podpora ideji o izbirnem evropskem pogodbenem pravu se pridružuje podpori, ki jo je aprila izglasoval odbor za pravne zadeve v korist samoiniciativnemu poročilu Diane Wallis (MEMO/11/236).

Ozadje

Pogodbe so bistvenega pomena za delovanje podjetij in prodajo potrošnikom. Z njimi se formalizira dogovor med strankama o različnih zadevah, na primer prodaji blaga in z njo povezanimi storitvami, kot so popravila in vzdrževanje.

Družbe uporabljajo pri poslovanju na evropskem enotnem trgu raznovrstne pogodbe, za katere se uporablja različno nacionalno pogodbeno pravo. Soobstoj 27 različnih nacionalnih ureditev lahko vodi k dodatnim stroškom poslovanja, večji pravni negotovosti za podjetja in nezaupanju potrošnikov. To lahko potrošnike in podjetja odvrača od nakupovanja in trgovanja prek meja EU. Višji stroški poslovanja prizadenejo zlasti male in srednje velike družbe.

Komisija se v okviru strategije Evropa 2020 (IP/10/225) spopada z ozkimi grli na enotnem trgu, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva. Sem spada tudi iskanje usklajenih rešitev za potrošniške pogodbe, standardne pogodbene klavzule za območje EU in napredek na področju evropskega pogodbenega prava.

Julija 2010 je Komisija v zeleni knjigi predlagala različne možnosti za skladnejši pristop na področju pogodbenega prava. Nato je pripravila javno posvetovanje, ki je potekalo do 31. januarja 2011, na njegovi podlagi pa je prejela 320 prispevkov (MEMO/11/55).

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je 12. aprila 2011 potrdil samoiniciativno poročilo Diane Wallis, ki je naklonjeno izbirnemu evropskemu pogodbenemu pravu (MEMO/11/236), na njegovi podlagi pa je bila tudi izglasovana podpora na plenarnem zasedanju. Člani parlamenta so tako podprli stališče odbora, da bi bil lahko izbirni pravni akt dopolnjen s „svežnjem orodij“ za zagotovitev skladne in kakovostne zakonodaje na področju evropskega pogodbenega prava.

Strokovna skupina, ki jo je ustanovila Komisija, je 3. maja 2011 predložila študijo izvedljivosti za prihodnjo pobudo o evropskem pogodbenem pravu (IP/11/523). Komisija trenutno proučuje, ali in kako lahko ta študija služi kot izhodišče za politično pobudo o evropskem pogodbenem pravu.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran o evropskem pogodbenem pravu:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contacts :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar