Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Европейската комисия приветства подкрепата на Парламента за незадължително договорно право, приложимо в цяла Европа

Страсбург, 8 юни 2011 г. – Днес по време на пленарно заседание на членовете на Европейския парламент (736 на брой) с огромно мнозинство (521 гласа „за“, 145 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“) беше гласувана подкрепа за незадължителните норми на ЕС за компаниите и потребителите, сключващи договори в единния пазар. Гласуването в Парламента идва след неотдавнашното изявление на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, че възнамерява да предложи подобно незадължително европейско договорно законодателство през есента (РЕЧ/11/411). Нейната цел е договорното право в Европа да бъде по-последователно, като в същото време се улеснят трансграничните трансакции по-специално за малките предприятия в Европа и за 500-те милиона потребители.

Горещо приветствам днешния вот на Европейския парламент, с който Парламентът подкрепи незадължителното европейско договорно право,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Внимателно обмислям всички възможности за улесняване на трансграничните трансакции и вярвам, че поддържаният от Европейския парламент вариант може да бъде един много добър избор. Чрез него на 500-те милиона потребители в Европа ще се дадат повече възможности да пазаруват през границите, като в същото време ще се съкратят разходите по трансакции на малкия бизнес – гръбнакът на нашата икономика. Ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и всички държави-членки, за да намерим начин да превърнем днешния вот в една привлекателна правна реалност“ .

Разходите по трансакции (като такива за адаптиране на договорни условия и търговски политики или за превод на правни норми) и правната несигурност, произтичаща от чуждестранни договорноправни норми, правят разширяването на дейността на малките и средните предприятия в единния пазар особено трудно, а тези предприятия съставляват 99 % от всички предприятия в ЕС. Незадължителното европейско договорно право може да бъде свободно избирано като алтернатива на съществуващите национални системи на договорно право от потребителите и предприятията в техните договорни отношения при трансгранична покупка или продажба на стоки. То би могло да спести на малка онлайн компания, която иска да търгува в Европа, по 9 000 евро за правни и преводни услуги на пазар, или над 230 000 евро, ако компанията иска да извършва дейност в целия ЕС.

Днешната политическа подкрепа за идеята за незадължително договорно право за ЕС идва след гласуване през април от парламентарната комисия по правни въпроси на доклад по собствена инициатива с докладчик Diana Wallis (MEMO/11/236).

Контекст

Договорите са особено важни за развиването на стопанска дейност и за извършване на продажби към потребителите. С тях споразумението между страните става официално. Договорите могат да обхващат широк кръг въпроси, включително продажбата на стоки и извършването на свързани със стоките услуги като ремонт и поддръжка.

Компаниите, функциониращи на европейския единен пазар, използват много разнообразни договори, които се регулират от различни национални договорноправни системи. 27-те различни национални договорноправни системи могат да породят допълнителни разходи за трансакциите, да повишат правната несигурност за компаниите и да доведат до загуба на потребителското доверие. Това може да възпре както потребителите, така и компаниите да пазаруват и търгуват през границите в ЕС. Малките и средните предприятия са особено засегнати от по-високите разходи за трансакции.

За да даде тласък на икономическото възстановяване, в рамките на стратегията „Европа 2020“(IP/10/225) Комисията работи за отстраняването на проблеми в единния пазар. Мерките включват хармонизирани решения за потребителските договори, примерни договорни клаузи, приложими в ЕС, и напредък към установяването на европейско договорно право.

През юли 2010 г. в Зелена книга Комисията представи няколко варианта за по-последователен подход по отношение на договорното право. След това Комисията проведе обществена консултация, която приключи на 31 януари 2011 г. и в резултат на която бяха получени 320 отговора (MEMO/11/55).

На 12 април 2011 г. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент одобри доклад по собствена инициатива с докладчик Diana Wallis, с който се подкрепя незадължителното европейско договорно право (MEMO/11/236) и който послужи за основа на пленарния вот. Членовете на Парламента сега подкрепят и становището на парламентарната комисия, че един незадължителен правен инструмент може да бъде допълнен със справочен „инструментариум“, за да се гарантира съгласуваността и качеството на законодателството в областта на европейското договорно право.

На 3 май 2011 г. създадена от Комисията експертна група представи проучване на възможностите за осъществяване на бъдеща инициатива за европейско договорно право (IP/11/523). Проучването в момента се анализира от Комисията, за да се прецени дали и по какъв начин то може да послужи като отправна точка за последваща политическа инициатива в областта на европейското договорно право.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница за Европейско договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar