Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Zaračunavanje cestnin: Težki tovornjaki bodo morali plačati stroške onesnaženja zraka in obremenitve s hrupom

Strasbourg, 8. junija 2011 - Komisar EU za promet Siim Kallas je pozdravil današnje glasovanje v Evropskem parlamentu, s katerim so bili dokončno potrjeni predlogi za nove predpise EU, na podlagi katerih bodo lahko države članice težkim tovornjakom zaračunavale ne le pristojbine za uporabo cestne infrastrukture, kot je v veljavi sedaj, temveč tudi dodatne pristojbine za stroške onesnaženja zraka in obremenitve s hrupom. Revizija veljavne Direktive o evrovinjeti bo državam članicam omogočila tudi lažje reševanje težav zaradi preobremenjenosti, saj uvaja nov sistem prožnosti, v katerem se bodo lahko pristojbine za težke tovornjake prilagajale (tudi za 175 %) glede na različna obdobja dneva. Glasovanje obenem omogoča „namensko porabo“, pri kateri bodo novi dohodki od zaračunavanja pristojbin namenjeni za naložbe v projekte za izboljšanje prometne infrastrukture (projekte TEN-T).

Siim Kallas, podpredsednik Evropske Komisije, pristojen za promet, je dejal: „S tem glasovanjem smo dosegli sporazum o novih pravilih EU, na podlagi katerih bodo morali težki tovornjaki kriti celotne stroške onesnaženja zraka in obremenitve s hrupom, ki ju povzročajo. EU z novimi predpisi pošilja ustrezne cenovne signale nosilcem dejavnosti, da bodo lahko več vlagali v učinkovito logistiko, okolju prijaznejša vozila in bolj trajnosten promet na splošno. Obenem novi predpisi državam članicam predstavljajo novo orodje za boj proti preobremenjenosti, z možnostjo, da zaračunavajo različne pristojbine ob različnih obdobjih dneva, s čimer bi med obdobji konic težke tovornjake umaknili s cest. Gre za zelo pomemben korak naprej.“

Trenutna zakonodaja

Direktiva o evrovinjeti iz leta 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila določa okvir EU za zaračunavanje cestnin za težka tovorna vozila. Direktiva daje državam članicam pooblastilo (vendar jih ne zavezuje), da tovornjakom, težjim od 3,5 ton (tj. manjšim tovornjakom), zaračunavajo uporabnino (pristojbino na podlagi časa, npr. na dan, na teden ali na leto) oziroma cestnino (pristojbino na podlagi razdalje, npr. na kilometer), pod pogojem, da takšen sistem ne privede do diskriminacije in da višina pristojbin ne presega kritja stroškov, ki so strogo potrebni za vzdrževanje in zamenjavo cestne infrastrukture.

Direktiva o evrovinjeti iz leta 1999 prepoveduje kritje drugih stroškov, npr. tako imenovanih zunanjih stroškov, ki nastanejo zaradi onesnaženja zraka in obremenitve s hrupom. Slednje trenutno krijejo celotna družba in davkoplačevalci. Zato je Direktiva potrebna revizije.

Novi predlogi

Novi predpisi, ki jih je danes potrdil Parlament:

  • državam članicam omogočajo zaračunavanje pristojbin težkim tovornim vozilom za kritje stroškov onesnaženja zraka in obremenitve s hrupom zaradi emisij v prometu in ne le pristojbin za kritje stroškov infrastrukture;

  • državam članicam omogočajo zaračunavanje višjih tarif v obdobjih konic in nižjih tarif v obdobjih izven konic. Cilj tega je boljše upravljanje prometa in zmanjšanje zastojev. Na podlagi sklenjenega kompromisa bodo lahko na preobremenjenih območjih tarife do 175 % višje od povprečne tarife, pri čemer se najvišje tarife poberejo v obdobju največ petih ur na dan ob največjih konicah, nižje tarife pa veljajo v ostalem časovnem obdobju na istem cestnem odseku.

V praksi bi pristojbine za zunanje stroške znašale 3 do 4 cente na kilometer, odvisno od tega, v kateri evrorazred spada vozilo, za katere ceste gre in kakšna je stopnja obremenjenosti. Pristojbine se bodo pobirale z elektronskimi sistemi, ki naj bi bili predvidoma do leta 2012 medsebojno povezljivi na ravni EU, prevozniki pa bodo prejeli račun, na katerem bo jasno naveden znesek pristojbine za zunanje stroške, da ga bodo lahko prevozniki prenesli na svoje stranke.

  • razširjajo obseg Direktive o evrovinjeti; ta ne bo več obsegala zgolj omrežje TEN-T (čezevropsko prometno omrežje), kot velja trenutno, temveč tudi vse avtoceste v Evropi.

  • namenjajo dohodke od cestnin za izboljšanje trajnosti prometa. Novi predpisi bodo močna spodbuda za namembo novih prihodkov iz pristojbin za financiranje nekaterih vrst prometnih projektov, ki so opredeljeni v Direktivi, kot so npr. alternativne infrastrukture, inovativni čisti prometni sistemi ali varna parkirišča. Za uveljavitev te določbe se lahko države članice odločijo, da 15 % celotnega zbranega prihodka (iz pristojbin za infrastrukturo in pristojbin za zunanje stroške) namenijo za projekte čezevropskega omrežja. Uveljavlja se tudi obveznost preglednega poročanja, saj bodo morale države članice redno poročati o načinu porabe vseh dohodkov od cestnin.

  • V predlog je vključena posebna določba za gorata območja, ki bodo lahko hkrati uporabljala veljavni režim in nove pristojbine za zunanje stroške za vozila iz razredov Euro 0, I in III ter iz razreda Euro III od leta 2015 dalje. Dodatne prihodke bo treba nameniti za financiranje prednostnih projektov iz omrežja TEN-T, ki potekajo na istem koridorju TEN-T (obvezna namenska poraba v omejenem obsegu).

  • Prav tako je vključena „klavzula o pregledu“, na podlagi katere naj bi stalno preverjali dva pomembna vidika, in sicer načelo „onesnaževalec plača“ ter ponotranjenje zunanjih stroškov. Na podlagi tega bo lahko Komisija pripravljala poročila o nadaljnjem ponotranjenju zunanjih stroškov, vključno z drugimi načini prometa, za druga vozila in za zagotovitev bolj usklajenega pristopa. Poročila bo treba predložiti 12 oziroma 48 mesecev po začetku veljavnosti Direktive. Na podlagi teh poročil lahko Komisija po potrebi pripravi nov zakonodajni predlog.

Naslednji koraki

Svet bo pred poletjem formalno odobril kompromisni dogovor. Po tem bodo države članice imele na voljo največ dve leti, da ga prenesejo v svojo zakonodajo, preden se začne uporabljati.

Za več informacij o Direktivi o evrovinjeti in ponotranjenju zunanjih stroškov glej MEMO/11/378 in MEMO/08/492.

Celotni sklop je na voljo na:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar