Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Taxare rutieră: Camioanele de mare tonaj vor trebui să plătească taxe pentru poluarea atmosferică și fonică

Strasbourg, 8 iunie 2011 - Comisarul UE pentru transporturi, Siim Kallas, a salutat astăzi votul Parlamentului European, prin care au fost aprobate definitiv propunerile de noi norme UE ce vor permite statelor membre să impună camioanelor de mare tonaj nu doar taxe care să acopere costurile de infrastructură, cum este cazul în prezent, ci și o taxă suplimentară pentru acoperirea costurilor generate de poluarea atmosferică și fonică. De asemenea, revizuirea directivei „Eurovigneta” în vigoare va permite statelor membre să gestioneze mai bine problemele legate de congestii, grație noii posibilități de a modifica taxa impusă camioanelor de mare tonaj (cu până la 175%) în funcție de momentele zilei. Important de reținut este și faptul că, în urma votului de astăzi, veniturile obținute din perceperea noilor taxe vor fi utilizate pentru realizarea de investiții destinate să îmbunătățească infrastructura de transport (TEN-T).

Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a declarat: „Acest vot pecetluiește un acord cu privire la noile norme aplicabile la nivelul întregii UE, în temeiul cărora camioanele de mare tonaj trebuie să plătească integral costurile generate de poluarea atmosferică și fonică pe care o cauzează. Aceste noi norme ale UE vor transmite operatorilor semnalele adecvate referitoare la prețuri, astfel încât aceștia să investească mai mult într-o logistică eficientă, în vehicule mai puțin poluante și, în general, într-un transport mai sustenabil. De asemenea, normele oferă statelor membre noi instrumente de combatere a congestiilor, grație posibilității de a modifica taxele în funcție de momentele zilei pentru a împiedica circulația camioanelor de mare tonaj în orele de vârf. Toate acestea reprezintă un foarte important pas înainte.”

Normele actuale

Directiva „Eurovigneta” din 1999 privind taxarea vehiculelor comerciale de mare tonaj pentru utilizarea infrastructurii stabilește un cadru la nivelul UE pentru perceperea taxelor rutiere impuse acestui tip de vehicule. Directiva autorizează, dar nu obligă, statele membre să perceapă „taxe de utilizare” (taxe în funcție de durată, de exemplu pe zi, pe săptămână sau pe an) sau taxe de trecere (taxe în funcție de distanță, de exemplu pe kilometru) în cazul camioanelor de peste 3,5 tone - camioane mici -, cu condiția ca acest lucru să nu ducă la discriminare și ca taxele să fie stabilite astfel încât să acopere doar costurile strict necesare pentru întreținerea și înlocuirea infrastructurii rutiere.

Directiva „Eurovigneta” din 1999 interzice recuperarea altor costuri, de exemplu așa-numitele costuri externe, cum sunt costurile generate de poluarea atmosferică și fonică, suportate în prezent de societate în general și de contribuabili. Acestea sunt motivele pentru care directiva trebuie revizuită.

Noile propuneri

Noile norme aprobate astăzi de Parlament:

  • vor da statelor membre posibilitatea de a taxa camioanele de mare tonaj pentru a acoperi nu doar costurile de infrastructură, ci și costurile generate de poluarea atmosferică și fonică produsă de emisiile din trafic.

  • vor da statelor membre posibilitatea de a percepe tarife mai ridicate în orele de vârf și tarife mai reduse în celelalte intervale, pentru a gestiona mai bine traficul și a reduce congestiile. Acordul la care s-a ajuns permite majorarea tarifelor în zonele congestionate cu până la 175% față de tariful mediu, astfel încât, pe aceeași secțiune de drum, taxele cele mai ridicate nu vor putea fi aplicate decât în orele de vârf (maximum cinci pe zi), în restul timpului aplicându-se taxe mai mici.

În practică, taxele aplicate pentru acoperirea costurilor externe s-ar ridica la 3-4 cenți/km, în funcție de categoria euro a vehiculului, de zona în care se află șoselele și de nivelul congestiei. Taxa va trebui să fie colectată cu ajutorul sistemelor electronice care se așteaptă să fie pe deplin interoperabile la nivelul UE până în 2012, iar transportatorii vor primi o chitanță pe care se menționează clar valoarea taxei aplicate pentru acoperirea costurilor externe, pentru a o putea trece în facturile emise pentru clienții lor.

  • vor extinde domeniul de aplicare a directivei „Eurovigneta”, astfel încât obiectul acesteia să-l constituie nu doar rețeaua TEN-T (rețeaua transeuropeană de transport), cum este cazul în prezent, ci, în egală măsură, toate autostrăzile din Europa.

  • prevăd utilizarea veniturilor obținute din perceperea taxelor de trecere pentru îmbunătățirea sustenabilității transporturilor. Noile norme vor oferi un stimulent puternic în favoarea alocării noilor venituri obținute din taxare pentru finanțarea anumitor tipuri de proiecte în domeniul transporturilor, definite de directivă, cum ar fi cele privind infrastructura alternativă, sistemele de transport ecologice inovatoare sau zonele de parcare în condiții de siguranță. În scopul aplicării acestei dispoziții, statele membre pot decide, de asemenea, să aloce 15% din totalitatea veniturilor colectate (atât din taxele de infrastructură, cât și din taxele aplicate pentru acoperirea costurilor externe) pentru proiecte legate de rețeaua transeuropeană de transport. Este prevăzută și o obligație de raportare transparentă, statele membre trebuind să raporteze periodic cu privire la modul de utilizare a tuturor veniturilor obținute din perceperea taxelor de trecere.

  • Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru zonele montane, unde va fi autorizată aplicarea simultană a taxei suplimentare actuale și a noilor taxe aplicate pentru acoperirea costurilor externe în cazul vehiculelor din categoriile euro 0, I și II, iar începând din 2015, și în cazul vehiculelor din categoria euro III. Veniturile suplimentare vor trebui utilizate pentru finanțarea proiectelor TEN-T prioritare, situate de-a lungul aceluiași coridor paneuropean („mini-alocare” obligatorie).

  • O „clauză de rendez-vous” prevede revizuirea constantă a principiului „poluatorul plătește” și a internalizării costurilor externe, permițând Comisiei să prezinte rapoarte cu privire la internalizarea ulterioară a costurilor externe, inclusiv în cazul altor moduri de transport, pentru alte vehicule și să asigure o abordare mai armonizată. Rapoartele trebuie prezentate la 12 și respectiv 48 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. Dacă este necesar, Comisia poate să prezinte noi propuneri legislative pe baza acestor rapoarte.

Etapele următoare

Consiliul va aproba oficial acordul de compromis înainte de începerea verii, după care statele membre vor avea la dispoziție maximum doi ani să transpună normele în legislația națională, înainte de aplicarea acestora.

Pentru informații mai ample cu privire la directiva „Eurovigneta” și la internalizarea costurilor externe, a se vedea, de asemenea, MEMO/11/378 și MEMO/08/492.

Pachetul complet este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar