Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Transpordivolinik algatab Euroopa reisiplaneerija konkursi

Brüssel, 31. mai 2011 – Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas kutsub transpordisektorit üles looma üleeuroopalist kõiki riike ja transpordiliike hõlmavat reisiplaneerijat. Kuigi üle 100 reisiplaneerija on juba olemas, ei ole nende hulgas ühtki, mis lubaks leida teavet või reserveerida piletit mitut Euroopa riiki ja eri transpordiliike hõlmava reisi kavandamisel. Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas algatas 6. juunil 2011 arukaid transpordisüsteeme käsitleval konverentsil sellekohase konkursi. Avalikkust kutsutakse üles valima konkursi lõppedes kõige sobivam lahendus.

Asepresident Kallas ütles: „Ma ei näe põhjust selliseks reisiplaneerijate rägastikuks, kui meil peaks olema ühtne Euroopa turg. Tahaksin Euroopas reisida nii, et üksainus veebipõhiselt ostetud pilet kehtiks nii lennu-, rongi- ja laevareisil kui ka linna- või maanteetransporti kasutades. Seepärast kuulutan täna välja ka vastava konkursi. Selleks vajalik tehnoloogia on juba välja töötatud, peame vaid protsessi käima lükkama, et miljonid eurooplased saaksid oma reisiplaane teha kõigest mõne hiireklõpsuga.”

Volinik otsustas avalduse teha Lyonis, kuna seal toimuval konverentsil on päevakorras info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalused, mis aitavad lahendada transpordiga seotud probleeme. Kliimamuutused, suurenevad liiklusummikud ja kütusekulud annavad tunnistust sellest, et meil tuleb otsida võimalusi, kuidas arukamalt reisida. Üks võimalus oleks mitmeliigilised transporditeenused – kasutada ühe reisi jooksul eri transpordiliike. See ei ole parem mitte üksnes keskkonna seisukohalt, vaid see säästaks ka meie rahakotti.

Üleeuroopalise reisiplaneerija konkurss on avatud kõigile – nii ettevõtetele ja organisatsioonidele kui ka igale reisihuvilisele. Avalikkus saab hääletada esitatud ja juba toimivate reisiplaneerijate üle, samal ajal kui asjatundjatest koosnev žürii hindab uue mitmeliigilise reisiplaneerija kohta esitatud ideid. Euroopa Komisjon aitab võitjatel oma ideid tutvustada.

Ideid saab konkursile esitada kuni 9. septembrini 2011. Ajavahemikul 15. oktoobrist kuni 15. novembrini 2011 toimub liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisaidil avalik hääletus, mille käigus hinnatakse eelnevalt välja valitud töötavaid reisiplaneerijaid. Samal ajal hindab asjatundjatest koosnev žürii ideid uute reisiplaneerijate loomiseks.

Lisaks konkursi kõigile üksikasjadele avaldas asepresident Kallas konverentsil veebisaidi eujourneyplanner.eu featuring, kus Euroopa kaardil klõpsates on võimalik tutvuda praeguste olemasolevate eri riikide reisiplaneerijatega.

Asepresident Kallas avas 6. juunil Lyonis ka Euroopa aruka transpordisüsteemi 8. kongressi. Kongressi põhiteema on „Arukas liikuvus – arukas transpordisüsteem jätkusuutlikuks reisijate- ja kaubaveoks linnapiirkondades”.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar