Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komisař pro dopravu zahájil iniciativu na vypracování evropského jízdního řádu

V Bruselu dne 31. května 2011 – Místopředseda Evropské komise Siim Kallas vyzval odvětví dopravy, aby vypracovalo skutečně evropský jízdní řád, který by zahrnoval všechny země a způsoby dopravy. Ačkoliv již existuje více než 100 jízdních řádů, žádný z nich neumožňuje uživateli najít informace či zarezervovat jízdenku na cestu kdekoliv v Evropě při zohlednění různých zemí či dopravních prostředků. Místopředseda Kallas, komisař pro dopravu, zahájil uvedenou iniciativu na konferenci o inteligentních dopravních systémech dne 6. června 2011. Po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů bude veřejnost vyzvána, aby si vybrala ze svého pohledu tu nejlepší možnost.

Místopředseda Kallas prohlásil: „Není důvod k tomu, aby na jednotném evropském trhu existovala celá řada jízdních řádů. Rád bych podniknul cestu po Evropě, kdy bych mohl kombinovat leteckou, železniční i námořní dopravu, městskou či silniční dopravu a přitom bych celou cestu mohl naplánovat online a potřeboval bych jen jednu jízdenku, kterou bych rovněž zakoupil online. Proto dnes zahajuji tuto iniciativu. Potřebná technologie již existuje, musíme pouze uvést věci do pohybu, aby milionům Evropanů postačovalo k naplánování cesty jen několikrát kliknout.“

Komisař se rozhodl oznámit iniciativu v Lyonu, protože konference se věnuje tématu, jak informační a komunikační technologie mohou pomoci řešit různou problematiku v oblasti dopravy. Úkoly v oblasti změny klimatu, rostoucí přetížení dopravy a rostoucí náklady na pohonné hmoty nás nutí k tomu, abychom našli inteligentnější způsoby cestování. Jedním z řešení je multimodální doprava, tzn. využívání různých druhů dopravních prostředků během jedné cesty. Bylo by to lepší pro životní prostředí a rovněž by nám to přineslo úspory.

Iniciativa pro vypracování skutečně evropského jízdního řádu je otevřená komukoliv – jak společnostem a organizacím, tak komukoliv, kdo má zájem o cestování. Veřejnost bude moci hlasovat o jízdních řádech, které byly předloženy a již fungují. Odborná porota pak zhodnotí návrhy nových multimodálních jízdních řádů. Evropská komise vítězům pomůže při propagaci jejich nápadů.

Veřejnost může své nápady předkládat až do 9. září 2011. Od 15. října do 15. listopadu 2011 budou všechny zprovozněné jízdní řády, které byly předloženy a předběžně vybrány, prezentovány veřejnosti k hlasování na internetové stránce Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu. Odborná porota mezitím vyhodnotí návrhy nových jízdních řádů.

Místopředseda Kallas na konferenci představil internetovou stránku věnovanou iniciativě (eujourneyplanner.eu), která vedle veškerých podrobností o iniciativě uvádí i výběr stávajících vnitrostátních jízdních řádů, ke kterým se lze proklikat na mapě Evropy.

Místopředseda Kallas dne 6. června v Lyonu rovněž zahájil 8. evropský kongres o inteligentních dopravních systémech. Téma kongresu je „Inteligentní mobilita – inteligentní dopravní systém pro udržitelnou přepravu osob a zboží v městských regionech“.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar