Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейският комисар по транспорта отправя призив за създаване на програмен продукт за планиране на пътувания в Европа

Брюксел, 31 май 2011 г. — Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас отправя призив към промишления сектор да разработи един наистина европейски програмен продукт за планиране на пътувания, който да включва всички държави и видове транспорт. Макар че вече съществуват над 100 програмни продукта за планиране на пътувания, все още нито един от тях не дава възможност на ползвателите да намерят информация или да резервират билет за пътуване на територията на Европа, независимо от броя на включените в пътуването държави или видове транспорт. Заместник-председателят Калас, който е комисар по транспорта, отправи този призив по време на състоялата се на 6 юни 2011 г. конференция, посветена на интелигентните транспортни системи (ИТС). След приключването на конкурса обществеността ще бъде приканена да гласува за предпочитания от нея вариант.

Заместник-председателят Калас заяви: „Не разбирам защо съществува такава пъстра смес от разнородни програмни продукти за планиране на пътувания, когато би трябвало да има единен европейски пазар. Искам да пътувам през цяла Европа, като сменям самолета с влак или кораб и с градски или автомобилен транспорт, само с един билет, който е планиран и закупен онлайн. Именно затова отправям днес този призив. Технологията вече съществува — трябва само да я пуснем в действие, за да могат милиони европейци да планират пътуването си само с няколко щраквания на мишката.“

Комисарят реши да направи съобщението в Лион, тъй като конференцията е посветена на това как информационните и комуникационните технологии могат да помогнат за решаване на много от свързаните с транспорта проблеми. Предизвикателствата, свързани с изменението на климата, увеличаването на задръстванията и разходите за гориво, показват, че трябва да намерим по-интелигентни начини за пътуване. Част от решението са мултимодалните пътувания, т.е. използването на различни видове транспорт при едно пътуване. Това не само би било по-добре за околната среда, но би могло също да облекчи разноските ни.

Призивът за създаване на истински европейски програмен продукт за планиране на пътувания е отворен за всички — от дружества и организации до всеки, който се интересува от пътуванията. Обществеността ще може да гласува за представените и вече действащи програмни продукти за планиране на пътувания, а професионално жури ще оцени идеите за нов програмен продукт за планиране на мултимодални пътувания. Победителите ще получат помощ от Европейската комисия, за да популяризират идеите си.

Идеите могат да се представят до 9 септември 2011 г. Всички оперативни програмни продукти, които са представени и са преминали успешно предварителния подбор, ще бъдат подложени на обществено гласуване от 15 октомври до 15 ноември 2011 г. на уебсайта на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“. Междувременно професионално жури ще оцени идеите за нови програмни продукти за планиране на пътувания.

На конференцията заместник-председателят Калас представи специалната уебстраница, посветена на призива — eujourneyplanner.eu. Освен подробната информация за самия призив, уебстраницата съдържа и подборка от съществуващи национални програмни продукти за планиране на пътувания, представени върху интерактивна карта на Европа.

На 6 юни в Лион заместник-председателят Калас откри също така 8-ия Европейски конгрес по интелигентни транспортни системи. Темата на конгреса е „Интелигентната мобилност — ИТС за устойчив транспорт на хора и стоки в градските райони“.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar