Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

Küzdelem a korrupció ellen: nagyobb elkötelezettség a jobb eredmények érdekében

Brüsszel, 2011. június 6. – A Bizottság a mai napon intézkedéscsomagot terjesztett elő annak érdekében, hogy nyomatékosabban lépjünk fel az európai társadalmakat gazdasági, társadalmi és politikai szempontból is jelentősen károsító korrupcióval szemben. Öt uniós polgárból négy azon a véleményen van, hogy hazájában súlyos probléma a korrupció. A korrupció becslések szerint évi 120 milliárd euróval károsítja a gazdaságot1, ami az EU GDP-jének 1%-a, és alig alacsonyabb az Európai Unió éves költségvetésénél. Ennek alapján világos, hogy e bűncselekmény legyőzése szilárd politikai elkötelezettséget igényel. E célból a Bizottság első lépésként létrehozza az uniós antikorrupciós jelentést. E mechanizmus a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek nyomon követésére és értékelésére irányul, ösztönözve a jelentősebb politikai szerepvállalást. Az uniós antikorrupciós jelentés segíti majd a tagállamokat a jogszabályok érvényesítésének javításában, nemzetközi kötelezettségvállalásaik hiánytalan teljesítésében, továbbá javítja majd a korrupcióellenes szakpolitikáik és fellépéseik közötti összhangot.

„A korrupció elleni küzdelem kiemelt figyelmet igényel. Bár nemzetközi és európai szinten eléggé kifinomult jogi keret áll rendelkezésre, azt tapasztaljuk, hogy a különböző uniós tagállamok esetében igencsak eltérő a végrehajtás. Számomra nyilvánvaló, hogy a politikusok és döntéshozók részéről nincsen meg a kellő határozottság e bűncselekmény leküzdésére. Az antikorrupciós jelentés megteremtheti a politikai szándékot, hogy egyrészt feltérképezzük korrupcióellenes erőfeszítéseinket és eredményeinket, másrészt pedig azonosítsuk a 27 tagállamban mutatkozó hiányosságokat és gyengeségeket. Ezzel egyidejűleg biztosítanunk kell, hogy valamennyi érintett uniós szakpolitikán belül erőteljesebben érvényesüljön a korrupció elleni fellépés szándéka. A korrupció elleni küzdelem sikeréhez állandó erőfeszítésre van szükség, és a ma előterjesztett intézkedések csak egy részét képezik a társadalmat károsító korrupció jelentette kihívásra adott átfogó válasznak. Jómagam igencsak komolyan veszem e kihívást. Emiatt további intézkedésekre teszek majd javaslatot e témában az elkövetkező évek során, ide sorolhatók például a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó új szabályok, a bűnügyi statisztikák javításának módjáról szóló cselekvési terv, valamint a pénzügyi bűncselekményekre irányuló nyomozás javítását célzó stratégia.” – nyilatkozta Cecilia Malmström belügyi biztos.

Bár a korrupció jellege és mértéke eltérő, valamennyi tagállamot és az egész Uniót károsítja, hiszen csökkenti a beruházások szintjét, gátolja a belső piac megfelelő működését, és forrást von el az államháztartástól. A személyes haszon érdekében elkövetett, hatáskörrel való visszaélés valamennyi formája – legyen szó a politikai korrupcióról, a szervezett bűnözői csoportok által vagy azok közreműködésével elkövetett korrupciós tevékenységekről vagy a mindennapokban megnyilvánuló korrupcióról – elfogadhatatlan és súlyos következményekkel járhat. A mai kezdeményezések alapvetően egy olyan új mechanizmus létrehozására irányulnak, amellyel értékelhetővé válnak a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítései. Az uniós antikorrupciós jelentés azonosítja a tendenciákat és a kezelendő hiányosságokat, továbbá ösztönzi az egymástól való tanulást és a bevált módszerek megosztását. E jelentést a Bizottság 2013-tól kezdődően kétévente adja majd ki; elkészítése során az információforrások széles körére támaszkodik, beleértve a meglévő nyomonkövetési mechanizmusokat (Európa Tanács, OECD, ENSZ), a független szakértőket, az érdekelt feleket és a civil társadalmat. Ezzel párhuzamosan az EU-nak tárgyalnia kell az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételéről, hogy szinergiák alakulhassanak ki a két mechanizmus között.

A korrupcióval szembeni fellépés eredményességéhez a tagállamoknak javítaniuk kell az európai és nemzetközi szinten már meglévő antikorrupciós jogi eszközök végrehajtását. Az EU-nak is nagyobb mértékben figyelembe kell vennie a korrupcióellenes szempontokat valamennyi releváns uniós külső és belső politikában. A Bizottság ennek érdekében a következő lépéseket tervezi: az év hátralévő részében javaslatot tesz a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó korszerűsített uniós szabályokra, 2012-ben pedig a tagállamokban folyó, pénzügyi bűncselekményekre irányuló nyomozás javítását célzó stratégiára vonatkozóan, valamint cselekvési tervet fogad el a bűnügyi statisztikák javításának módjáról. A Bizottság olyan uniós ügynökségekkel, mint az Europol, az Eurojust és a CEPOL, valamint az OLAF-fal együtt fokozza az igazságügyi és rendőrségi együttműködést és javítja a bűnüldöző hatóságok tisztviselőinek szervezett képzéseket. Folytatja a közbeszerzésre, valamint az uniós vállalkozások számviteli standardjaira és kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó uniós szabályok korszerűsítését. Emellett 2011-ben stratégiát fogad el az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemről. Ezzel párhuzamosan a Bizottság erőteljesebb hangsúlyt helyez az antikorrupciós kérdésekre az EU bővítési folyamata során, továbbá – a főképviselővel együtt – szomszédságpolitikánk terén. Fokozottabban fogjuk alkalmazni a feltételességet az együttműködési és fejlesztési szakpolitikákban.

Előzmények

A ma elfogadott antikorrupciós csomag részét képezi:

  • „A korrupció elleni uniós küzdelem” című közlemény, amely ismerteti az uniós antikorrupciós jelentés célkitűzéseit és működésének gyakorlati szempontjait. A közlemény azt is kifejti, hogy az EU hogyan fokozhatná a korrupció elleni küzdelmet valamennyi releváns uniós külső és belső politikában,

  • az uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus létrehozásáról szóló bizottsági határozat,

  • a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés,

  • az Európai Uniónak az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételének módozatairól szóló jelentés.

A következő lépések

A ma elfogadott intézkedéscsomag – a Bizottság által 2010 novemberében ismertetett, „Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása” című közlemény értelmében (IP/10/1535) – része az európai fehérgazdaság védelmére irányuló átfogó programnak. A Bizottság az ősz folyamán előterjeszti az elkobzás és a vagyonvisszaszerzés felülvizsgált uniós jogi keretét és a bűnügyi statisztikák javításának módját ismertető cselekvési tervet.

További információk

Cecilia Malmström belügyi biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Ezen adat a szakosított intézmények és szervek – így például a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, a Transparency International, az ENSZ „Globális Megállapodás” elnevezésű kezdeményezése és a Világgazdasági Fórum 2009-es, „Clean Business Is Good Business” (A tiszta üzlet tiszta haszon) című közös kiadványában foglalt becsléseken alapul, mely szerint a korrupció globális szinten a GDP 5%-át teszi ki.


Side Bar