Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Erasmus: rekordno število študentov prejelo sredstva EU za študij in usposabljanje v tujini

Bruselj, 6. junija 2011 – več kot 213 000 študentov je v študijskem letu 2009/10 prejelo sredstva „Erasmus“ za študij ali usposabljanje v tujini, kar je nov rekord in 7,4-odstotno povečanje v primerjavi s številom v prejšnjem letu. Erasmus je najuspešnejši študentski program izmenjav na svetu in glede na trenutne trende bo EU dosegla svoj cilj, da do leta 2012/13 podpre 3 milijone evropskih študentov od začetka programa leta 1987. Tri najbolj priljubljene destinacije študentov v letu 2009/10 so bile Španija, Francija in Združeno kraljestvo. Španija je v tujino poslala največ študentov, sledita Francija in Nemčija. V navedenem letu je bilo 61 % študentov Erasmus ženskega spola. Naložba EU v Erasmus je leta 2009/10 znašala 415 milijonov EUR.

„Program Erasmus je ena najpomembnejših zgodb o uspehu Evropske unije. Številke govorijo same zase: Erasmus je bolj priljubljen kot kadarkoli, zato se zavzemam, da bo zanj v prihodnosti na voljo več virov. Študij ali usposabljanje v tujini odpre vrata osebnemu razvoju in možnostim zaposlitve, zato je prav, da smo ambiciozni pri naložbah v naše mlade ljudi,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Od vseh študentov, ki so leta 2009/10 prejeli podporo iz programa Erasmus, jih je 178 000 del svojega študijskega programa preživelo v tujini na univerzi ali drugi visokošolski ustanovi v eni izmed 32 držav, ki so takrat sodelovale pri pobudi Erasmus (27 držav članic, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija. Švica je 33. država, ki se je Erasmusu priključila letos). Število študentov, ki so izbrali možnost študija, se je povečalo za 5,7 % v primerjavi z letom 2008/09.

Delovne prakse v podjetjih v tujini se s programom Erasmus podpirajo od leta 2007 in so vedno bolj priljubljene. Leta 2009/10 je 35 000 študentov (vsak šesti od skupnega števila) izbralo to možnost. To pomeni 17,3-odstotno povečanje v primerjavi s preteklim letom.

Povprečna mesečna sredstva Erasmus, ki jih prejmejo študenti, so se zmanjšala za približno 7 % na 254 EUR zaradi povečanega števila študentov, ki prejmejo podporo. Povpraševanje zelo presega razpoložljivost sredstev Erasmus v večini sodelujočih držav. Študija, izvedena leta 2010 za Evropski parlament, je pokazala, da se samo 24 % študentov, ki ne prejmejo podpore Erasmus, ne zanima za študijski program v tujini.

Poleg tega je bilo 38 000 štipendij dodeljenih univerzitetnemu osebju in učiteljem za poučevanje ali usposabljanje v tujini, kar je 4 % več kot v preteklem letu.

Ozadje

Mobilnost za namene učenja je ključni cilj strategije za rast in delovna mesta Evropa 2020 ter temelj pobude Komisije „Mladi in mobilnost“, ki temelji na uspehu programa Erasmus.

Po ocenah trenutno v tujini študira ali se usposablja 10 % evropskih študentov kot del svojega visokošolskega izobraževanja; 4 % jih prejema štipendijo Erasmus. Zadnji mesec je Komisija razkrila načrte za novi evropski cilj, da bi se povečala splošna raven mobilnosti študentov na najmanj 20 %.

Zadnja raziskava Eurobarometra (IP/11/567) je pokazala, da si mnogi študentje ne morejo privoščiti študija ali usposabljanja v tujini zaradi pomanjkanja sredstev. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da si od tistih, ki so želeli v tujino, 33 % tega niso mogli privoščiti, skoraj 63 % tistih, ki so šli v tujino, pa je moralo poseči po zasebnih sredstvih ali prihrankih. „Iz ugotovitev je razvidno, da moramo okrepiti programe za mobilnost, pri katerih se vložki odlično obrestujejo,“ je povedala komisarka Vassiliou.

Študij ali usposabljanje v tujini pomaga mladim ljudem, da razvijejo veščine, ki jih delodajalci cenijo – od učenja jezikov in večje medkulturne ozaveščenosti do vodenja in prilagodljivosti. Študentje Erasmus so pozneje v življenju ponavadi bolj pripravljeni na delo v tujini.

Program Erasmus je tudi pripomogel, da je postalo visokošolsko izobraževanje v Evropi bolj mednarodno, poleg tega je sprožil spremembe pri kakovosti, primerljivosti in preglednosti.

Prejšnji mesec so ministri za izobraževanje EU sprejeli skupni načrt za odpravo ovir pri mobilnosti za namene učenja in njenem spodbujanju z dodatnim financiranjem in reformami kurikuluma.

Več informacij:

MEMO/11/375

PRILOGE:

Vse priloge so na spletni strani:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Priloga 1: Časovne vrste študentske mobilnosti Erasmus v okviru programa vseživljenjskega učenja 2007/08 do 2009/10.

Priloga 2: Časovne vrste študentov, ki v okviru programa Erasmus odhajajo na študij v tujino, 1987/1988 do 2009/10.

Priloga 3: Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus v tujino ali iz nje leta 2009/10 (študiji in prakse skupaj). Podrobnejši podatki so na spletni strani Erasmus, vključno z ločenimi statističnimi podatki o mobilnosti za študij in prakso.

Priloga 4: Mobilnost osebja v okviru programa Erasmus v tujino ali iz nje leta 2009/10 (pedagoške obveznosti in usposabljanje osebja skupaj). Podrobnejši podatki so na spletni strani Erasmus, vključno z ločenimi statističnimi podatki o pedagoških obveznostih in usposabljanju osebja.

Priloga 5: Delež študentov, ki so šli v tujino v okviru programa Erasmus, med univerzitetnimi diplomanti leta 2009.

Priloga 6: 100 visokošolskih institucij, ki v tujino pošlje največ študentov.

Več o programu Erasmus

Dejstva in podatki o programu Erasmus [brošura]

Statistični podatki za program Erasmus

Priporočilo Sveta o mobilnosti za namene učenja

Delovni dokument služb Komisije: nova merila uspešnosti za zaposljivost in mobilnost za namene učenja

Kontaktni osebi:

Dennis Abbott +32 22959258

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar