Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Erasmus: rekordný počet študentov získal finančný príspevok EÚ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí

V Bruseli 6. júna 2011 – Viac ako 213 000 študentov získalo v akademickom roku 2009/2010 grant „Erasmus“ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí – predstavuje to nový rekord a nárast o 7,4 % v porovnaní s údajom za predchádzajúci rok. Erasmus je najúspešnejší študentský výmenný program na svete a ak sa podarí udržať súčasné trendy, EÚ dosiahne svoj cieľ podporiť od spustenia programu v roku 1987 do roku 2012/13 3 milióny európskych študentov. Tri najžiadanejšie destinácie medzi študentmi v roku 2009/10 boli Španielsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Najviac študentov za hranice vyslalo Španielsko, nasledované Francúzskom a Nemeckom. V uvedenom roku tvorili 61 % študentov v programe Erasmus ženy. EÚ do programu Erasmus v roku 2009/10 investovala 415 miliónov EUR.

„Program Erasmus je jedným z veľkých úspechov Európskej únie. Najnovšie čísla hovoria samy za seba: Erasmus sa teší väčšej obľube ako kedykoľvek predtým a som pevne odhodlaná zabezpečiť preň do budúcnosti ešte viac zdrojov. Štúdium či odborná príprava v zahraničí otvára dvere osobnému vývinu a prináša nové príležitosti zamestnať sa, preto konáme správne, keď investujeme do mladých ľudí“, vyhlásila Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Z celkového počtu študentov, ktorým sa v roku 2009/10 poskytol grant z programu Erasmus, 178 000 strávilo časť svojho štúdia v zahraničí na univerzite alebo inej inštitúcii vyššieho vzdelávania v jednej z 32 krajín, ktoré boli v tom čase zapojené do iniciatívy Erasmus (27 členských štátov, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Tento rok sa Švajčiarsko stalo 33. krajinou v programe Erasmus). Počet študentov, ktorí si zvolili túto možnosť štúdia, v porovnaní s rokom 2008/09 narástol o 5,7 %.

Pracovné stáže v spoločnostiach v zahraničí sa v rámci programu Erasmus podporujú od roku 2007 a ich popularita narastá. V roku 2009/10 si túto možnosť zvolilo 35 000 študentov (teda každý šiesty), čo predstavuje nárast o 17,3 % oproti minulému roku.

Z dôvodu vyššieho počtu podporovaných študentov priemerná suma, ktorú študenti mesačne z grantu dostávajú, klesla približne o 7 %, na 254 EUR. Vo väčšine zapojených krajín je dopyt po grante Erasmus oveľa väčší ako jeho dostupnosť. Jedným z výsledkov štúdie vypracovanej v roku 2010 pre Európsky parlament bolo zistenie, že len 24 % študentov, ktorí neboli zapojení do programu Erasmus, nemalo záujem o študijný program v zahraničí.

Okrem toho sa poskytlo 38 000 grantov zamestnancom univerzít a pedagógom, aby mohli vyučovať v zahraničí alebo sa tam zúčastniť na odbornej príprave, čo je o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Kontext

Vzdelávacia mobilita kľúčových cieľom stratégie rastu a zamestnanosti Európa 2020, ako aj iniciatívy „Mládež v pohybe“, ktorá vychádza z úspechu programu Erasmus.

Približne 10 % európskych študentov v súčasnosti v rámci svojho vysokoškolského štúdia študuje alebo navštevuje kurzy odbornej prípravy v zahraničí, 4 % z nich dostávajú grant Erasmus. Minulý mesiac Komisia predstavila plány zamerané na dosiahnutie nového európskeho cieľa - zvýšiť celkovú úroveň mobility študentov na minimálne 20 %.

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra (IP/11/567) vyplynulo, že plány mnohých študentov študovať alebo zúčastniť sa odbornej prípravy v zahraničí narážajú na nedostatočné zdroje financovania. Konkrétne sa zistilo, že 33 % záujemcov o štúdium v zahraničí naň nemalo finančné prostriedky a takmer dve tretiny (63 %) študentov, ktorí prostriedky získali, muselo čerpať financovanie zo súkromných zdrojov alebo z úspor. Tieto zistenia potvrdzujú potrebu posilniť naše programy mobility, pretože za vynaložené prostriedky vytvárajú vynikajúce hodnoty “, dodala komisárka Vassiliouová

Štúdium či odborná príprava v zahraničí pomáha mladým ľuďom rozvíjať schopnosti, ktoré si zamestnávatelia cenia – od osvojenia si cudzieho jazyka a lepšieho medzikultúrneho povedomia až po schopnosti viesť kolektív a prispôsobiť sa. Študenti, ktorí absolvovali Erasmus sú aj neskôr otvorenejší pre možnosť pracovať v zahraničí.

Erasmus takisto pomohol vyššie vzdelávanie v Európe viac internacionalizovať a zároveň pôsobil ako katalyzátor zlepšenia kvality študijných programov, porovnateľnosti a transparentnosti.

Minulý mesiac ministri školstva EÚ prijali spoločný plán na odstránenie prekážok vzdelávacej mobility a jej podpory pomocou dodatočného financovania a reformy študijných plánov.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/375

PRÍLOHY:

Všetky prílohy sa nachádzajú na adrese:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm.

Príloha 1: Časové rady mobility študentov v programe Erasmus v rámci programu v oblasti celoživotného vzdelávania v období 2007/08 až 2009/10

Príloha 2: Časové rady študentov odchádzajúcich do zahraničia v rámci programu Erasmus v období 1987/1988 až 2009/10

Príloha 3: Mobilita študentov v programe Erasmus odchádzajúcich do zahraničia a prichádzajúcich zo zahraničia v roku 2009/10 (štúdium a pracovné stáže spolu). Podrobnejšie informácie vrátane osobitných štatistík mobility pri štúdiu a pracovných stážach sú k dispozícii na webovej stránke programu Erasmus.

Príloha 4: Mobilita pedagógov a zamestnancov v programe Erasmus odchádzajúcich do zahraničia a prichádzajúcich zo zahraničia v roku 2009/10 (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov spolu). Podrobnejšie informácie vrátane osobitných štatistík o výučbových pobytoch a odbornej príprave zamestnancov sú k dispozícii na webovej stránke programu Erasmus.

Príloha 5: Študenti odchádzajúci do zahraničia v rámci programu Erasmus ako podiel absolventov univerzít v roku 2009

Príloha 6: 100 najlepších inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré vysielajú študentov

Viac o programe Erasmus

Fakty a údaje o programe Erasmus [brožúrka]

Štatistiky programu Erasmus

Odporúčanie Rady o vzdelávacej mobilite

Pracovný dokument útvarov Komisie: nové referenčné hodnoty pre oblasť zamestnateľnosti a mobility vo vzdelávaní

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar