Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Erasmus: Recordaantal studenten krijgt een beurs van de EU om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen

Brussel, 6 juni 2011 – Meer dan 213 000 studenten hebben een beurs gekregen uit de "Erasmus"-pot om in het academisch jaar 2009/2010 in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen. Dat is 7,4% meer dan het jaar daarvoor en daarmee een nieuw record. Erasmus is het meest succesvolle studentenuitwisselingsprogramma ter wereld en, als de huidige trend doorzet, zal de EU in 2012/2013 haar doelstelling van 3 miljoen Europese studenten halen sinds het programma in 1987 begon. De drie populairste bestemmingen voor de studenten waren in 2009/2010 Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Spanje zond het grootste aantal studenten naar het buitenland, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. In dat jaar waren 61% van de Erasmus-studenten vrouw. De EU heeft in 2009/2010 415 miljoen euro in Erasmus geïnvesteerd.

"Het programma Erasmus is een van de grote succesverhalen van de Europese Unie. De meest recente cijfers spreken voor zichzelf: Erasmus is populairder dan ooit en ik wil mijn best doen om hiervoor in de toekomst meer middelen te reserveren. In het buitenland studeren of een opleiding volgen zet de deur open voor persoonlijke ontwikkeling en kansen op werk. We doen er dus goed aan in onze jongeren te investeren," zei Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Van het totale aantal studenten dat in 2009/2010 via Erasmus een beurs kreeg, volgden 178 000 een deel van hun studieprogramma in het buitenland op een universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs in een van de 32 landen die aan het Erasmus-initiatief deelnemen (27 lidstaten, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. Zwitserland werd dit jaar het 33e land dat zich bij Erasmus aansloot). Het aantal studenten dat voor Erasmus als studiemogelijkheid kozen steeg met 5,7% ten opzichte van het jaar 2008/2009.

Stageplaatsen in bedrijven in het buitenland worden sinds 2007 via Erasmus gesteund en zijn steeds populairder. In 2009/2010 kozen 35 000 studenten (een op de zes van het totaal) voor deze mogelijkheid. Dat betekent een stijging met 17,3% ten opzichten van het jaar daarvoor.

De gemiddelde hoogte van de Erasmus-beurs per maand per student is met 7% gedaald tot 254 euro, omdat steeds meer studenten een beurs krijgen. De vraag naar Erasmus-beurzen is in de meeste deelnemende landen veel groter dan het aantal beschikbare beurzen. Een studie die in 2010 namens het Europees Parlement is uitgevoerd, bracht aan het licht dat slechts 24% van de studenten die niet aan Erasmus hebben deelgenomen, te kennen gaf niet geïnteresseerd te zijn in een studieprogramma in het buitenland.

Bovendien zijn 38 000 beurzen toegekend aan universiteitspersoneel en aan leraren om in het buitenland een opleiding te volgen, 4% meer dan in het jaar daarvoor.

Achtergrond

Leermobiliteit is een belangrijke doelstelling van de Europa 2020‑strategie voor groei en werkgelegenheid, en het belangrijkste punt van het initiatief van de Commissie "Jeugd in beweging", dat voortbouwt op het succes van Erasmus.

Naar schatting studeert momenteel 10% van de Europese studenten in het buitenland, of volgt daar een opleiding, als onderdeel van hun hoger onderwijs. Daarvan ontvangt 4% een Erasmus-beurs. Vorige maand heeft de Commissie plannen ontvouwd voor een nieuw Europees streefcijfer: het doel is de totale studentenmobiliteit naar 20% te tillen.

Uit een recent Eurobarometer-onderzoek (IP/11/567) is gebleken dat veel studenten gehinderd wordt bij hun ambitie om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen, als gevolg van een gebrek aan financiering. Tevens bleek dat 33% van degenen die naar het buitenland willen gaan, het zich niet kon veroorloven, en dat bijna twee derde (63%) van hen die dat wel konden, daarvoor afhankelijk was van particuliere financiering of van spaargeld. "Hieruit blijkt eens te meer hoe noodzakelijk het is onze mobiliteitsprogramma's, die een uitstekend rendement opleveren, te versterken," zei Commissaris Vassiliou.

In het buitenland studeren of een opleiding volgen helpt jonge mensen vaardigheden te ontwikkelen die werkgevers waarderen: talenkennis, een groter intercultureel bewustzijn, maar ook leiderschapskwaliteiten en aanpassingsvermogen worden getraind. Erasmus-studenten zijn later eerder bereid in het buitenland te werken.

Erasmus heeft ertoe bijgedragen dat het hoger onderwijs in Europa internationaler georiënteerd is en heeft verbeteringen tot stand helpen brengen op het gebied van kwaliteit, vergelijkbaarheid en transparantie.

Vorige maand hebben de ministers van Onderwijs van de EU een gezamenlijk plan goedgekeurd om de obstakels voor leermobiliteit weg te nemen en om die mobiliteit te stimuleren via extra financiering en hervormingen van curricula.

Voor nadere informatie:

MEMO/11/375

BIJLAGEN:

Alle bijlagen zijn te vinden op

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm.

Bijlage 1: Tijdreeks over de mobiliteit van Erasmus-studenten in het kader van het programma Levenslang Leren 2007/2009 tot 2009/2010.

Bijlage 2: Tijdreeks over uitgaande Erasmus-studenten van 1987/1988 tot 2009/2010.

Bijlage 3: Mobiliteit van uitgaande en inkomende Erasmus-studenten in 2009/2010 (zowel studies als stageplaatsen). Nadere informatie is te vinden op de Erasmus-website, waaronder aparte statistieken over mobiliteit voor studies en stageplaatsen.

Bijlage 4: Uitgaande en inkomende mobiliteit van personeel in het kader van Erasmus in 2009/2010 (zowel onderwijsopdrachten als personeelsopleiding). Nadere informatie is te vinden op de Erasmus-website, waaronder aparte statistieken van onderwijsopdrachten en personeelsopleiding.

Bijlage 5: Uitgaande Erasmus-studenten als percentage van alle afgestudeerden van universiteiten in 2009.

Bijlage 6: De 100 hoger-onderwijsinstellingen die de meeste Erasmus-studenten uitzenden.

Meer over het Erasmus-programma

Erasmus facts and figures [brochure]

Statistieken over Erasmus

Aanbeveling van de Raad inzake leermobiliteit:

Werkdocument: new benchmarks on employability and learning mobility

Contactpersonen:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar