Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Erasmus rekordliels skaits studentu saņem ES stipendiju studijām un praksei ārzemēs

Briselē, 2011. gada 6. jūnijā. Vairāk nekā 213 000 studentu 2009./10. mācību gadā saņēma programmas Erasmus stipendiju studijām vai praksei ārzemēs — tas ir jauns rekords, kas iepriekšējā gada sasniegumu pārspēj par 7,4 %. Erasmus ir pasaulē sekmīgākā studentu apmaiņas programma, un, pastāvot līdzšinējām tendencēm, līdz 2012./13. mācību gadam ES sasniegs savu mērķi laikā no programmas sākuma 1987. gadā atbalstīt 3 miljonus Eiropas studentu. Trīs populārākie studentu ceļamērķi 2009./10. mācību gadā bija Spānija, Francija un Apvienotā Karaliste. Visvairāk studentu uz ārzemēm nosūtījusi Spānija, seko Francija un Vācija. Attiecīgajā gadā 61 % programmā iekļauto bija studentes. Programmā Erasmus 2009./10. gadā ES ieguldīja 415 miljonus eiro.

"Programma Erasmus ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Jaunākie dati liecina, ka Erasmus ir populārāka nekā jebkad agrāk, un man ir apņemšanās turpmāk nodrošināt tai vēl vairāk resursu. Studijas vai prakse ārzemēs paver durvis personības attīstībai un darba iespējām, tātad mēs rīkojamies pareizi, izdarot ieguldījumus jaunatnē", saka Andrulla Vasiliu, Eiropas Komisijas locekle, kuras pārziņā ir izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatnes lietas.

No visa Erasmus 2009./10. mācību gadā atbalstīto studentu kopskaita 178 000 daļu savas bakalaura vai maģistra studiju programmas pavadīja kādā universitātē vai citā augstskolā vienā no 32 valstīm, kas tobrīd piedalījās Erasmus iniciatīvā (27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija. Šogad par Erasmus 33. dalībnieci kļuvusi Šveice.) To studentu skaits, kuri izvēlējās šo iespēju, salīdzinājumā ar 2008./09. gadu palielinājās par 5,7 %.

Kopš 2007. gada programma Erasmus atbalsta praksi ārvalstu uzņēmumos, un tā kļūst arvien populārāka. 2009./10. mācību gadā šo iespēju izvēlējās 35 000 studentu (viena sestdaļa). Tas nozīmē 17,3 % pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Vidējā stipendija, ko saņēma studenti, saruka par apmēram 7 %, līdz 254 euro mēnesī, jo pieauga atbalsta saņēmēju skaits. Vairākumā Erasmus dalībvalstu pieprasījums krietni pārsniedz stipendiju pieejamību. Eiropas Parlamenta 2010. gadā veiktajā pētījumā konstatēts, ka tikai 24 % no programmā Erasmus neiekļautajiem studentiem atzīst, ka neinteresējas par studiju programmām ārzemēs.

Turklāt 38 000 stipendiju tika piešķirts augstskolu mācībspēkiem un skolotājiem mācīšanai vai apmācībai ārzemēs — par 4 % vairāk nekā pērn.

Pamatinformācija

Mācību mobilitāte ir izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas "Eiropa 2020" galvenais mērķis, un tā ir uzmanības centrā Komisijas iniciatīvā "Jaunatne kustībā", kura izmanto programmas Erasmus sasniegumus.

Aptuveni 10 % Eiropas studentu pašlaik ārzemēs savas augstākās izglītības ietvaros studē vai praktizējas ārzemēs; 4 % no viņiem saņem Erasmus stipendiju. Pagājušajā mēnesī Komisija iepazīstināja ar plāniem izvirzīt jaunu Eiropas mērķi, paaugstinot studentu mobilitātes kopējo līmeni līdz vismaz 20 %.

Nesenā Eirobarometra pētījumā (IP/11/567) atklājās, ka daudzu studentu vēlmes studēt vai praktizēties ārzemēs atduras pret finansējuma trūkumu. Tika konstatēts, ka no tiem, kuri vēlas doties uz ārzemēm, 33 % to nevar atļauties, un turpat divas trešdaļas no tiem, kuri var (63 %), ir spiesti izmantot privātu finansējumu vai ietaupījumus. Šis fakts akcentē vajadzību stiprināt mūsu mobilitātes programmas, kas nodrošina lielisku izmaksu un ieguvumu bilanci”, piebilst A. Vasiliu.

Studijas vai prakse ārzemēs palīdz jauniešiem attīstīt iemaņas, ko augsti vērtē darba devēji — no valodu apguves un kultūru saskares plašākas izpratnes līdz prasmei vadīt un adaptēties. Vēlāk dzīvē Erasmus studenti labprātāk strādā ārzemēs.

Programma Erasmus augstāko izglītību Eiropā ir padarījusi starptautiskāku un veicinājusi mācību kursu kvalitātes, salīdzināmības un pārredzamības uzlabojumus.

Pagājušajā mēnesī ES izglītības ministri pieņēma kopīgu plānu, kas likvidēs šķēršļus mācību mobilitātei un to pastiprinās ar papildu finansējumu un izglītības programmu reformām.

Sīkāka informācija

MEMO/11/375

PIELIKUMI

Visi pielikumi atrodami adresē

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm.

1. pielikums. Time series on Erasmus student mobility under the Lifelong Learning Programme 2007/08 to 2009/10

2. pielikums. Time series on outgoing Erasmus students from 1987/1988 to 2009/10

3. pielikums. Outgoing and incoming Erasmus student mobility in 2009/10 (studies and placements combined). Sīkāka informācija, ieskaitot atsevišķu statistiku par mobilitāti studijām un praksei, atrodama Erasmus tīmekļa vietnē.

4. pielikums. Outgoing and incoming Erasmus staff mobility in 2009/10 (teaching assignments and staff training combined). Sīkāka informācija, ieskaitot atsevišķu statistiku par mācīšanas darbībām un personāla apmācību, atrodama Erasmus tīmekļa vietnē.

5. pielikums. Outgoing Erasmus students as a share of university graduates in 2009

6. pielikums. Top 100 sending higher education institutions

Sīkāk par programmu Erasmus.

Erasmus facts and figures [brošūra]

Erasmus statistika

Padomes ieteikums par mācību mobilitāti

Komisijas dienestu darba dokuments:

New benchmarks on employability and learning mobility

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar