Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES programos „Erasmus“ stipendijas studijoms ir praktikai užsienyje gauna rekordinis studentų skaičius

Briuselis, 2011 m. birželio 6 d. 2009–2010 mokslo metais programos „Erasmus“ stipendijas studijoms ir praktikai užsienyje gavo rekordinis studentų skaičius – daugiau kaip 213 tūkst. (arba 7,4 proc. daugiau nei ankstesniais metais). „Erasmus“ – sėkmingiausia pasaulyje studentų mainų programa; pagal dabartines tendencijas 2012–2013 mokslo metais ES pasieks 1987 m. pradėtos įgyvendinti programos tikslą – paremti 3 mln. Europos studentų. Trys šalys, į kurias 2009–2010 mokslo metais išvyko daugiausiai studentų, buvo Ispanija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė. Į užsienį daugiausiai studentų išsiuntė Ispaniją, po jos – Prancūzija ir Vokietija. Tais mokslo metais „Erasmus“ programoje dalyvavo 61 proc. moterų. 2009–2010 mokslo metais Europos Sąjunga programai „Erasmus“ skyrė 415 mln. EUR.

„Programa „Erasmus“ yra vienas iš Europos Sąjungos veiklos sėkmės pavyzdžių. Iš naujausių duomenų matyti, kad programa „Erasmus“ populiaresnė nei bet kada anksčiau, todėl mano pareiga – užtikrinti, kad jai būtų skirta daugiau išteklių. Studijos arba praktika užsienyje kuria asmeninio tobulėjimo ir įsidarbinimo galimybes, todėl elgiamės visiškai teisingai skirdami lėšas jaunimui ugdyti“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Iš visų programos „Erasmus“ stipendijas 2009–2010 mokslo metais gavusių studentų, 178 tūkst. studentų dalį savo studijų programos mokėsi universitetuose arba kitose aukštosiose mokyklose vienoje iš 32 šalių, tuomet dalyvavusių programoje „Erasmus“ (27 valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija. Pernai 33-ąja programos „Erasmus“ dalyve tapo Šveicarija.) Galimybę mokytis užsienyje pasirinkusių studentų skaičius padidėjo 5,7 proc., palyginti su 2008–2009 mokslo metais.

Vis populiaresnė nuo 2007 m. remiama praktika įmonėse užsienyje. 2009–2010 mokslo metais šią galimybę pasirinko 35 tūkst. (vienas šeštadalis) studentų. Tai yra 17,3 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Padidėjus remiamų studentų skaičiui, vidutinė programos „Erasmus“ stipendija sumažėjo maždaug 7 proc. (iki 254 EUR). Daugelyje dalyvaujančių šalių programos „Erasmus“ stipendijų prašoma gerokai daugiau, nei įmanoma jų skirti. 2010 m. Europos Parlamento užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, tik 24 proc. programoje „Erasmus“ nedalyvaujančių studentų atsakė, kad studijų užsienyje programa nesidomi.

Be to, 38 tūkst. stipendijų (4 proc. daugiau nei ankstesniais metais) skirta universitetų darbuotojams ir dėstytojams mokyti arba mokytis užsienyje.

Pagrindiniai faktai

Studentų judumas yra vienas iš esminių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“ tikslų, kuriam didžiausias dėmesys skiriamas įgyvendinant programos „Erasmus“ sėkme grindžiamą Komisijos iniciatyvą „Judus jaunimas“.

Apytiksliai apskaičiuota, kad šiuo metu užsienyje studijuoja arba atlieka praktiką 10 proc. aukštojo išsilavinimo siekiančių studentų; 4 proc. iš jų gauna programos „Erasmus“ stipendijas. Praėjusį mėnesį Komisija paskelbė planus nustatyti naują Europos tikslą – bendrąjį studentų judumo lygį padidinti bent iki 20 proc.

Neseniai atlikto Eurobarometro tyrimo duomenimis (IP/11/567) lėšų stygius trukdo daugelio studentų siekiams studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad iš pareiškusiųjų norą vykti į užsienį 33 proc. tai per brangu, o beveik dviem trečdaliams (63 proc.) išvykusių asmenų teko prašyti kitų asmenų paramos arba skirti savo santaupų. „Šis faktas rodo, kad būtina tobulinti mūsų judumo programas, nes jos išties atsiperka“, – pridūrė Komisijos narė A. Vassiliou.

Studijos arba praktika užsienyje padeda jaunimui įgyti darbdavių vertinamus įgūdžius – nuo kalbų mokėjimo ir kultūrų įvairovės supratimo iki vadovavimo ir gebėjimo prisitaikyti. Programoje „Erasmus“ dalyvaujantys studentai patys vėliau dažnai pasirenka darbą užsienyje.

Programa „Erasmus“ padėjo skatinti tarptautinį aukštąjį mokslą Europoje ir gerinti mokymo kursų kokybę, palyginamumą ir skaidrumą.

Praėjusį mėnesį ES švietimo ministrai priėmė bendrą planą, kad būtų pašalintos studentų judumo kliūtys bei papildomomis finansavimo ir mokymo programų reformomis būtų paskatintas judumas.

Daugiau informacijos

MEMO/11/375

PRIEDAI

Priedai pateikti http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm.

1 priedas. Programos „Erasmus“ studentų judumo pagal mokymosi visą gyvenimą programą laiko seka nuo 2007–2008 iki 2009–2010 mokslo metų.

2 priedas. Pagal programą „Erasmus“ išvykusių studentų laiko seka nuo 1987–1988 iki 2009–2010 mokslo metų.

3 priedas. Pagal programą „Erasmus“ išvykusių ir atvykusių studentų judumas 2009–2010 mokslo metais (kartu studijos ir praktika). Daugiau išsamesnės informacijos, įskaitant atskirus studentų ir praktikantų judumo statistikos duomenis, pateikta programos „Erasmus“ interneto svetainėje.

4 priedas. Pagal programą „Erasmus“ išvykusių ir atvykusių aukštųjų mokyklų darbuotojų judumas 2009–2010 mokslo metais (kartu mokymas ir mokymasis). Daugiau išsamesnės informacijos, įskaitant atskirus mokymo ir mokymosi statistikos duomenis, pateikta programos „Erasmus“ interneto svetainėje.

5 priedas. Pagal programą „Erasmus“ išvykusių studentų dalis, palyginti su 2009 m. universitetų absolventais.

6 priedas. 100 aukštųjų mokyklų, išsiunčiančių daugiausiai studentų.

Daugiau apie programą „Erasmus“

Programos „Erasmus“ faktai ir skaičiai [brošiūra]

Programos „Erasmusstatistika

Tarybos rekomendacija dėl studentų judumo

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas įsidarbinimo galimybių ir studentų judumo naujų lyginamųjų rodiklių klausimais.

Asmenys ryšiams

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar