Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Erasmus-ohjelma: Ennätysmäärä opiskelijoita sai EU-tukea opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla

Bryssel 6. kesäkuuta 2011 – Yli 213 000 opiskelijaa sai Erasmus-apurahan ulkomailla opiskelemista tai harjoittelua varten lukuvuonna 2009–2010. Kyseessä on uusi ennätys, ja määrä nousi 7,4 prosentilla edeltävästä vuodesta. Erasmus on parhaiten menestynyt opiskelijavaihto-ohjelma maailmassa. Mikäli tämänhetkiset suuntaukset jatkuvat, EU saavuttaa tavoitteensa siitä, että lukuvuoteen 2012-2013 mennessä on tuettu kolmea miljoonaa eurooppalaista opiskelijaa siitä alkaen, kun ohjelma käynnistettiin vuonna 1987. Kolme suosituinta kohdemaata lukuvuonna 2009–2010 olivat Espanja, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähetti Espanja ja seuraavaksi eniten Ranska ja Saksa. Kyseisenä lukuvuonna 61 prosenttia Erasmus-opiskelijoista oli naisia. EU rahoitti Erasmus-ohjelmaa 415 miljoonalla eurolla lukuvuonna 2009–2010.

Erasmus-ohjelma on yksi Euroopan unionin suurista menestystarinoista. Viimeisimmät luvut puhuvat puolestaan: Erasmus on suositumpi kuin koskaan, ja olen sitoutunut varmistamaan, että sen resursseja lisätään tulevaisuudessa. Opiskeleminen tai harjoittelu ulkomailla tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kehittymiselle ja työllistymiselle. Meidän tuleekin olla kunnianhimoisia, kun kyseessä on panostaminen nuorisoomme, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Kaikista lukuvuonna 2009–2010 Erasmus-tukea saaneista opiskelijoista 178 000 suoritti osan tutkinto-ohjelmastaan ulkomailla ylipistossa tai jossakin muussa korkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa. Erasmus-ohjelmaan osallistui tuolloin 32 maata (27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki; Sveitsistä tuli tänä vuonna 33. maa, joka osallistuu Erasmus-ohjelmaan). Opintovaihtoehdon valinneiden määrä nousi 5,7 prosentilla verrattuna lukuvuoteen 2008–2009.

Työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä on tuettu Erasmus-ohjelmalla vuodesta 2007 ja se on yhä suositumpaa. Lukuvuonna 2009–2010 tämän vaihtoehdon valitsi 35 000 opiskelijaa (yksi kuudesta). Tämä vastaa 17,3 prosentin nousua edellisestä vuodesta.

Opiskelijoiden keskimääräinen kuukausittainen Erasmus-apuraha laski noin 7 prosentilla 254 euroon. Tämä johtui siitä, että tukea myönnettiin yhä useammalle. Kysyntä ylittää voimakkaasti Erasmus-apurahojen saatavuuden useimmissa osallistuvissa maissa. Euroopan parlamentin vuonna 2010 teettämässä tutkimuksessa todettiin, että niistä opiskelijoista, jotka eivät olleet mukana Erasmus-ohjelmassa, ainoastaan 24 prosenttia ei ollut kiinnostunut opiskeluista ulkomailla.

Lisäksi myönnettiin 38 000 apurahaa korkeakoulujen henkilökunnalle ja opettajille, jotka lähtivät ulkomaille opettamaan tai saamaan koulutusta. Määrä nousi 4 prosentilla edellisestä vuodesta.

Tausta

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus on yksi työllisyyttä ja kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian tärkeimmistä tavoitteista ja se on keskeisessä asemassa Nuoret liikkeellä –aloitteessa, joka pohjautuu Erasmus-ohjelman menestykseen.

Arviolta 10 prosenttia eurooppalaisista korkeakouluopiskelijoista suorittaa tällä hetkellä opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomailla osana opintojaan. Heistä 4 prosenttia on saanut Erasmus-apurahan. Komissio julkisti viime kuussa suunnitelmat uudeksi EU:n tavoitteeksi, jonka mukaan opiskelijoiden liikkuvuuden olisi noustava ainakin 20 prosenttiin.

Tuoreen Eurobarometri-selvityksen (IP/11/567) mukaan varojen puute estää monia opiskelijoita toteuttamasta haavetta opiskella tai harjoitella ulkomailla. Selvityksen mukaan niistä, jotka halusivat lähteä ulkomaille, 33 prosenttia katsoi, ettei siihen ollut varaa, ja lähes kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) ulkomaille lähteneistä joutui käyttämään yksityistä rahoitusta tai säästöjä. Komissaari Vassiliou katsoo tämän osoittavan, että on tarpeen vahvistaa EU:n liikkuvuusohjelmia, joiden kustannus-hyötysuhde on erittäin hyvä.

Opiskelu tai harjoittelu ulkomailla auttaa opiskelijoita hankkimaan työnantajien arvostamia taitoja, kuten kielitaitoa, kulttuurienvälistä tietoisuutta, johtajaominaisuuksia ja mukautumiskykyä. Erasmus-opiskelijat ovat yleensä muita halukkaampia lähtemään myöhemmin elämänsä aikana töihin ulkomaille.

Erasmus-ohjelma on myös edistänyt korkeakoulutuksen kansainvälistymistä EU:ssa ja auttanut saamaan aikaan parannuksia kurssien laadussa, vertailtavuudessa ja avoimuudessa.

Viime kuussa EU:n koulutusministerit hyväksyivät yhteisen suunnitelman, jolla pyritään poistamaan oppimiseen liittyvän liikkuvuuden esteitä ja edistämään liikkuvuutta lisärahoituksen sekä opinto-ohjelmien uudistusten avulla.

Lisätietoja:

MEMO/11/375

LIITTEET:

Kaikki liitteet löytyvät osoitteesta

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Liite I: Aikasarja Erasmus-opiskelijoiden liikkuvuudesta elinikäisen oppimisen ohjelmassa lukuvuodesta 2007–2008 lukuvuoteen 2009–2010 (en)

Liite 2: Aikasarja Erasmus-opiskelujaksolle lähtijöistä lukuvuodesta 1987–1988 lukuvuoteen 2009–2010 (en)

Liite 3: Lähtevät ja vastaanotetut Erasmus-opiskelijat lukuvuonna 2009–2010 (sekä opiskelu että harjoittelu) (en). Yksityiskohtaisempaa tietoa on Erasmus-sivustolla, jolla esitetään myös erilliset tilastot opinnoista ja harjoittelusta.

Liite 4: Lähtevät ja vastaanotetut henkilöstön Erasmus-liikkuvuuteen osallistujat lukuvuonna 2009–2010 (sekä opetustehtävät että henkilöstökoulutus) (en). Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy Erasmus-sivustolta, jolla esitetään myös erilliset tilastot opetustehtävistä ja henkilökunnan koulutuksesta.

Liite 5: Lähtevät Erasmus-opiskelijat osuutena korkeakoulututkinnon suorittaneista vuonna 2009 (en)

Liite 6: 100 eniten opiskelijoita lähettävää laitosta (en)

Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta

Esitteet: tietoja ja lukuja Erasmus-ohjelmasta

Erasmus-tilastot

Neuvoston suositus oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta

Valmisteluasiakirja: ”new benchmarks on employability and learning mobility

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar