Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Erasmus: ο αριθμός των φοιτητών στους οποίους η ΕΕ χορηγεί υποτροφίες για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό ανήλθε σε πρωτοφανές επίπεδο

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2011 – Σε περισσότερους από 213.000 φοιτητές χορηγήθηκαν υποτροφίες «Erasmus» για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό το ακαδημαϊκό έτος 2009/10, γεγονός που αποτελεί νέο ρεκόρ και συνιστά 7,4% αύξηση ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Το Erasmus είναι το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών στον κόσμο και, με βάση τις τρέχουσες τάσεις, η ΕΕ θα επιτύχει το στόχο που έθεσε για χρηματοδοτική στήριξη 3 εκατομμυρίων Ευρωπαίων φοιτητών έως το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 από την έναρξη του προγράμματος το 1987. Οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2009/10 ήταν η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ισπανία έστειλε τον μεγαλύτερο αριθμός φοιτητών στο εξωτερικό, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να ακολουθούν. Το 61% των φοιτητών του Erasmus ήταν γυναίκες κατά το προαναφερόμενο έτος. Η ΕΕ επένδυσε 415 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Erasmus το ακαδημαϊκό έτος 2009/10.

«Το πρόγραμμα Erasmus είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία στοιχεία μιλούν από μόνα τους: το Erasmus είναι πιο δημοφιλές από ποτέ και έχω δεσμευτεί να εξασφαλίσω για αυτό περισσότερους πόρους μελλοντικά. Οι σπουδές ή η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό ανοίγουν ορίζοντες για την προσωπική εξέλιξη και δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης. Επομένως, έχουμε δικαίωμα να είμαστε φιλόδοξοι όταν πρόκειται να επενδύσουμε στη νεολαία μας» δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Από το συνολικό αριθμό των φοιτητών που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο του Erasmus το 2009/10, 178.000 πραγματοποίησαν μέρος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τους στο εξωτερικό σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μία από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Erasmus (27 κράτη μέλη, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία. Η Ελβετία έγινε η 33η χώρα που εντάχθηκε φέτος στο Erasmus). Ο αριθμός των φοιτητών που επέλεξαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης σπουδών αυξήθηκε κατά 5,7% σε σύγκριση με το 2008/09.

Η πρακτική άσκηση σε εταιρείες του εξωτερικού στηρίχτηκε από το Erasmus από το 2007 και καθίσταται ολοένα και δημοφιλέστερη. Το 2009/10, 35.000 φοιτητές (το ένα έκτο του συνόλου) επέλεξε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό συνιστά αύξηση 17,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μέση μηνιαία υποτροφία Erasmus που λαμβάνουν οι φοιτητές μειώθηκε περίπου κατά 7% στα 254 ευρώ, λόγω του αυξημένου αριθμού φοιτητών που λαμβάνουν στήριξη. Η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των υποτροφιών Erasmus στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες. Μια μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010 διαπίστωσε ότι μόνο το 24% των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό.

Επιπλέον, 38.000 υποτροφίες χορηγήθηκαν σε προσωπικό πανεπιστημίων και σε διδακτικό προσωπικό προκειμένου να ασκήσουν διδακτικό έργο ή να επιμορφωθούν στο εξωτερικό, 4% περισσότεροι ως προς το προηγούμενο έτος.

Ιστορικό

Η μαθησιακή κινητικότητα αποτελεί κύριο στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και τον πυρήνα της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» της Επιτροπής που βασίζεται στην επιτυχία του Erasmus.

Εκτιμάται ότι ποσοστό 10% των Ευρωπαίων φοιτητών πραγματοποιούν σήμερα σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ως μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους· το 4% αυτών λαμβάνει υποτροφία Erasmus. Τον προηγούμενο μήνα η Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια για έναν νέο ευρωπαϊκό στόχο που αποσκοπεί στην αύξηση του συνολικού επιπέδου κινητικότητας των φοιτητών τουλάχιστον στο 20%.

Σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (IP/11/567) διαπιστώνεται ότι πολλοί φοιτητές δεν πραγματοποιούν τη φιλοδοξία τους να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι μεταξύ εκείνων που ήθελαν να μεταβούν στο εξωτερικό, το 33% δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει οικονομικά και σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) εκείνων που μετέβησαν χρειάστηκε να στηριχθούν σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή στις οικονομίες τους. «Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων μας που αφορούν την κινητικότητα, τα οποία έχουν άριστη οικονομική αποδοτικότητα», δήλωσε η Επίτροπος κα Βασιλείου.

Οι σπουδές ή η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό βοηθά τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τους εργοδότες: από την εκμάθηση γλωσσών και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης έως την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και την προσαρμοστικότητα. Οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus συνήθως είναι περισσότερο πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό αργότερα στη ζωή τους.

Με το Erasmus η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη απέκτησε πιο διεθνή χαρακτήρα και βελτιώθηκε η ποιότητα των μαθημάτων, η συγκρισιμότητα και η διαφάνεια.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν ένα κοινό σχέδιο για την άρση των εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα και την ενίσχυσή της με συμπληρωματική χρηματοδότηση και με μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/375

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Όλα τα παραρτήματα διατίθενται στον ιστότοπο

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Παράρτημα 1: Χρονολογικές σειρές για την κινητικότητα των φοιτητών του προγράμματος Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος της διά βίου μάθησης από το 2007/08 έως το 2009/10.

Παράρτημα 2: Χρονολογικές σειρές για τους φοιτητές του προγράμματος Erasmus από το 1987/1988 έως το 2009/10.

Παράρτημα 3: Κινητικότητα εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών του προγράμματος Erasmus το 2009/10 (συνδυασμών σπουδών και περιόδων άσκησης). Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του προγράμματος Erasmus, όπου συμπεριλαμβάνονται χωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα για σπουδές και περιόδους άσκησης.

Παράρτημα 4: Κινητικότητα εξερχόμενου και εισερχόμενου προσωπικού του προγράμματος Erasmus το 2009/10 (συνδυασμός διδακτικού έργου και επιμόρφωσης προσωπικού). Αναλυτικότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος Erasmus, όπου συμπεριλαμβάνονται χωριστά στατιστικά στοιχεία για το διδακτικό έργο και την επιμόρφωση του προσωπικού.

Παράρτημα 5: Εξερχόμενοι σπουδαστές Erasmus ως ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου το 2009.

Παράρτημα 6: Τα πρώτα 100 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την προέλευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus

Erasmus: γεγονότα και στοιχεία [φυλλάδιο]

Στατιστικές Erasmus

Κανονισμός του Συμβουλίου για τη μαθησιακή κινητικότητα

Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας:

Νέα κριτήρια αναφοράς για την απασχολησιμότητα και τη μαθησιακή κινητικότητα

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Ντίνα Αβραάμ +32 2 295 96 67


Side Bar