Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – pressemeddelelse

Erasmus: Et rekordstort antal studerende får EU-stipendier for at studere og uddanne sig i udlandet

Bruxelles, den 6. juni 2011 – Over 213 000 studerende har i undervisningsåret 2009/10 fået tildelt Erasmus-stipendier for at studere eller uddanne sig i udlandet – en ny rekord og en stigning på 7,4 % sammenlignet med året før. Erasmus er verdens mest succesrige program for udveksling af studerende, og hvis denne udvikling fortsætter, vil EU have nået sit mål om at yde økonomisk støtte til 3 mio. europæiske studerende fra programmets start i 1987 frem til 2012/13. De tre mest populære destinationer for studerende i 2009/10 var Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige. Spanien sendte det største antal studerende ud efterfulgt af Frankrig og Tyskland. I det pågældende år var 61 % af de Erasmus-studerende kvinder. I 2009/10 investerede EU 415 mio. EUR i Erasmus-programmet.

"Erasmus-programmet er en af EU's største succeshistorier. De nyeste tal taler for sig selv: Erasmus er mere populært end nogensinde, og jeg har påtaget mig at sikre, at der sættes endnu flere ressourcer af til programmet i fremtiden. At studere eller videreuddanne sig i udlandet rummer muligheder for personlig udvikling og beskæftigelsesmuligheder, så vi gør det rigtige, når det handler om at investere i unge mennesker" sagde Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Ud af det samlede antal studerende, som modtog støtte gennem Erasmus i 2009/10, fulgte 178 000 en del af deres uddannelsesprogram i udlandet på et universitet eller en højere læreanstalt i et af de 32 lande, som er med i Erasmus (de 27 medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet. Schweiz blev i år det 33. land, som deltager i Erasmus). Antallet af studerende, som valgte studieoptionen, steg med 5,7 % sammenlignet med 2008/09.

Praktik i udenlandske virksomheder, som siden 2007 er blevet støttet gennem Erasmus, bliver mere og mere populært. I 2009/10 valgte 35 000 studerende (dvs. hver sjette) denne option. Det er en stigning på 17,3 % sammenlignet med året før.

Det månedlige tilskud, som Erasmus-studerende i gennemsnit modtog, faldt med omkring 7 % til 254 EUR, hvilket skyldes det stigende antal studerende, der modtager økonomisk støtte under programmet. I de fleste deltagende lande er efterspørgslen langt højere end de Erasmus-stipendier, der er til rådighed. Af en undersøgelse, som blev gennemført for Europa-Parlamentet i 2010, fremgik, at kun 24 % af de ikke-Erasmus studerende svarede, at de ikke havde været interesseret i et studieprogram i udlandet.

Derudover blev 38 000 stipendier tildelt universitetspersonale og undervisere for at undervise eller videreuddanne sig i udlandet, hvilket var 4 % mere end året før.

Baggrund

Læringsmobilitet er et af hovedmålene i Europe 2020-strategien for vækst og beskæftigelse og det område, der fokuseres på i Kommissionens "Unge på vej"-initiativ, som bygger videre på Erasmus-programmets succes.

I øjeblikket er skønsmæssigt 10 % af de europæiske studerende i udlandet for at studere eller på praktikophold som led i en videregående uddannelse. 4 % af dem har fået tildelt et Erasmus-stipendium. I sidste måned offentliggjorde Kommissionen de planer, den har for et nyt mål for EU om at øge den samlede mobilitet for studerende til mindst 20 %.

En ny Eurobarometer-undersøgelse (IP/11/567) viser, at mange studerende hindres i at få opfyldt deres ønske om at studere eller videreuddanne sig i udlandet, fordi de ikke har de økonomiske midler. Af dem, som ønskede at tage til udlandet, havde 33 % ikke råd til det, og næsten to tredjedele (63 %) af dem, som tog afsted, måtte finansiere opholdet med private midler eller opsparing. "Resultatet viser tydeligt, at vi bør udbygge vores mobilitetsprogrammer, som giver fremragende resultater for de penge, der er givet ud," sagde kommissær Androulla Vassiliou.

At studere eller videreuddanne sig i udlandet hjælper unge til at udvikle færdigheder, som værdsættes af arbejdsgivere – ikke bare sprog og større viden om kulturelle forskelle, men også lederskab og evne til at tilpasse sig. Erasmus-studerende er ofte mere villige til at tage arbejde i udlandet senere i livet.

Erasmus har også bidraget til at gøre de videregående uddannelser i Europa mere internationalt orienterede og har ført til forbedringer i læseplaners kvalitet, sammenlignelighed og gennemskuelighed.

I sidste måned vedtog EU's undervisningsministre en fælles plan, som skal fjerne barrierer for læringsmobilitet og styrke denne gennem yderligere finansierings- og læseplansreformer.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/375

BILAG:

Alle bilag kan ses på: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Bilag 1: Time series on Erasmus student mobility under the Lifelong Learning Programme 2007/08 til 2009/10

Bilag 2: Time series on outgoing Erasmus students fra 1987/1988 til 2009/10

Bilag 3: Outgoing and incoming Erasmus student mobility in 2009/10 (studie- og praktikophold). Yderligere oplysninger findes på Erasmus-webstedet, herunder statistikker for mobilitet for studier og praktik

Bilag 4: Outgoing and incoming Erasmus student mobility in 2009/10 (undervisningsopgaver og uddannelse af personale). Mere detaljerede oplysninger findes på Erasmus-webstedet, herunder særskilte statistikker for undervisningsopgaver og uddannelse af personale.

Bilag 5: Outgoing Erasmus students as a share of university graduates in 2009

Bilag 6: Top 100 sending higher education institutions

Mere om Erasmus-programmet

Erasmus facts and figures [brochure]

Erasmus-statistik

Rådets henstilling om læringsmobilitet

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene: new benchmarks on employability and learning mobility

Kontaktperson:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar