Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Erasmus: Rekordní počet studentů získal od EU grant na studium nebo stáž v zahraničí

V Bruselu dne 6. června 2011 – V akademickém roce 2009/10 získalo grant na studium nebo stáž v zahraničí z programu Erasmus více než 213 tisíc studentů. Jde o nový rekord a nárůst o 7,4 % oproti předchozímu roku. Erasmus, který byl zahájen v roce 1987, je nejúspěšnějším programem výměnných studijních pobytů na světě a při současné tendenci dosáhne EU do roku 2012/13 svého cíle, kterým je podpořit tři miliony evropských studentů. Třemi nejpopulárnějšími destinacemi se pro studenty v roce 2009/10 staly Španělsko, Francie a Spojené království. Nejvíce studentů posílá do zahraničí Španělsko, po něm následuje Francie a Německo. V daném roce tvořily 61 % studentů v programu Erasmus ženy. V roce 2009/10 investovala EU do Erasmu 415 milionů EUR.

„Program Erasmus je jedním z velkých úspěchů Evropské unie. Poslední čísla mluví sama za sebe: Erasmus je stále více oblíbený a já jsem odhodlána pro něj i do budoucna zabezpečit ještě více finančních prostředků. Studium nebo stáž v zahraničí otevírá dveře osobnímu rozvoji i pracovním příležitostem, takže je správné být ambiciózní, pokud jde o investice do naší mládeže,“ uvedla Androulla Vassiliouová, evropská komisařka pro vzdělání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Z celkového počtu studentů podporovaných prostřednictvím programu Erasmus v roce 2009/10 jich 178 tisíc strávilo část svých studií na zahraniční univerzitě nebo na jiné vysoké škole v jedné z 32 zemí, které byly v té době zapojeny do iniciativy Erasmus (27 členských států, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. Třicátou třetí zemí zapojenou do programu Erasmus se letos stalo Švýcarsko). Počet studentů, kteří zvolili tuto formu studia, se ve srovnání s rokem 2008/09 zvýšil o 5,7 %.

Pracovní stáže v zahraničních podnicích podporuje Erasmus od roku 2007 a jejich oblíbenost stále roste. V roce 2009/10 se pro tuto možnost rozhodlo 35 tisíc studentů (tedy každý šestý z celkového počtu). To představuje oproti předchozímu roku nárůst o 17,3 %.

Vzhledem k vyššímu počtu podporovaných studentů se průměrná měsíční částka, kterou studenti získávali z programu Erasmus, snížila přibližně o 7 % na 254 EUR. Ve většině zúčastněných zemí poptávka výrazně převýšila počet grantů, které byly v rámci programu Erasmus k dispozici. Ze studie, která byla provedena v roce 2010 pro Evropský parlament, vyplynulo, že pouze 24 % studentů, kteří se programu nezúčastnili, uvedlo, že nemají o studijní program v zahraničí zájem.

Kromě toho bylo 38 tisíc grantů přiděleno univerzitním pracovníkům a učitelům, aby mohli vyučovat nebo studovat v zahraničí, což je o 4 % více než v předchozím roce.

Souvislosti

Mobilita ve vzdělávání je klíčovým cílem strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst a zaměřuje se na ni iniciativa Komise „Mládež v pohybu“, která z úspěšného programu Erasmus vychází.

V současné době studuje či vykonává stáž v zahraničí v rámci svého vysokoškolského studia odhadem 10 % evropských studentů. Čtyři procenta z nich využívají grant Erasmus. Minulý měsíc představila Komise své plány na nový evropský cíl zaměřený na zvýšení celkové míry mobility studentů na alespoň 20 %.

Nedávný průzkum Eurobarometru (IP/11/567) ukázal, že mnoha studentům brání v jejich plánech na studium nebo stáž v zahraničí nedostatek financí. Zjistilo se, že 33 % z těch, kteří chtěli odejít do zahraničí, si to nemohlo dovolit, a téměř dvě třetiny (63 %) z těch, kteří tak učinili, se musely spolehnout na vlastní financování nebo úspory. „Toto zjištění ukazuje, že je třeba posílit naše programy mobility, které představují vynikající hodnotu za vynaložené prostředky,“ dodala komisařka Vassiliouová.

Studium nebo stáž v cizí zemi pomáhá mladým lidem rozvíjet dovednosti, které zaměstnavatelé oceňují – od studia jazyka a větší schopnosti zapojit se do multikulturní společnosti až po schopnost vést a přizpůsobit se. Studenti, kteří využili programu Erasmus, mají do budoucna větší chuť pracovat v zahraničí i později.

Erasmus rovněž pomohl více internacionalizovat vysokoškolské studium v Evropě a nastartoval zlepšení, pokud jde o kvalitu výuky, srovnatelnost a transparentnost.

Minulý měsíc se ministři školství EU dohodli na společném plánu, jak odstranit překážky mobility ve vzdělávání a jak ji podpořit prostřednictvím dalšího financování a reforem osnov.

Další informace:

MEMO/11/375

PŘÍLOHY:

Všechny přílohy naleznete na této adrese:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Příloha 1: Časové řady týkající se mobility v programu Erasmus v rámci programu celoživotního učení na období 2007/08 až 2009/10

Příloha 2: Časové řady týkající se vysílání studentů programu Erasmus z období 1987/88 až 2009/10

Příloha 3: Vysílání a přijímání studentů v programu Erasmus v roce 2009/10 (kombinace studia a stáží). Podrobnější informace, včetně samostatných statistik ohledně mobility v rámci studia a stáží, naleznete na internetové stránce programu Erasmus

Příloha 4: Vysílání a přijímání učitelů v rámci mobility v programu Erasmus v roce 2009/10 (kombinace výukových pobytů a stáží). Podrobnější informace, včetně samostatných statistik ohledně vysílání učitelů a školení pracovníků, naleznete na internetové stránce programu Erasmus

Příloha 5: Srovnání podílu studentů vyslaných do zahraničí v rámci programu Erasmus s celkovým počtem absolventů univerzit v roce 2009

Příloha 6: 100 nejlepších vysokých škol vysílajících své studenty do zahraničí

Další informace o programu Erasmus

Erasmus – fakta a čísla (brožura)

Erasmus – statistické údaje

Doporučení Rady týkající se mobility ve vzdělávání

Pracovní dokument útvarů Komise: nové ukazatele pro zaměstnatelnost a mobilitu ve vzdělávání

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott +32 22959258

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar