Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Програма „Еразмус“: рекорден брой студенти получават стипендии от ЕС за обучение или стаж в чужбина

Брюксел, 6 юни 2011 г. — Повече от 213 000 студенти са получили стипендии по програма „Еразмус“ за обучение или стаж в чужбина през академичната 2009/10 година. Това поставя нов рекорд и бележи увеличение от 7,4 % спрямо данните за миналата година. „Еразмус“ е най-успешната програма в света за обмен на студенти и ако сегашната тенденция се задържи, ЕС ще постигне своята цел — от инициирането на програмата през 1987 г. до 2012/13 година да е подкрепил 3 милиона европейски студенти. Трите най-популярни дестинации, на които са се спрели студентите през 2009/10 г., са Испания, Франция и Обединеното кралство. Испания е държавата, която е изпратила най-много студенти в чужбина, следвана от Франция и Германия. През същата академична година 61 % от студентите по програма „Еразмус“ са били жени. През 2009/10 година Европейският съюз е инвестирал в програмата 415 милиона евро.

„Програма „Еразъм“ е едно от най-успешните постижения на Европейския съюз. Последните данни говорят сами по себе си: програмата е по-популярна от всякога и аз се ангажирам с осигуряването на повече средства за нея в бъдеще. Изкарването на обучение или стаж в чужбина открива възможности за лично развитие и професионална реализация, така че с право проявяваме амбиция, когато инвестираме в нашите млади хора“, заяви Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

От общия брой студенти, получили подкрепа по програма „Еразъм“ през 2009/10 г., 178 000 са изкарали част от следването си в чужбина в университет или друго висше учебно заведение, намиращо се в някоя от 32-те държави, които участват в инициативата по това време (27-те държави-членки, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция; тази година към „Еразъм“ се присъедини и 33-та държава — Швейцария). В сравнение с данните за 2008/09 г. броят на студентите, които се спират на варианта за обучение, се е увеличил с 5,7 %.

Професионалните стажове във фирми в чужбина се подкрепят от програма „Еразъм“ от 2007 г. насам и стават все по-популярни. През 2009/10 г. 35 000 студенти (всеки шести участник в програмата) се спряха на тази опция. Това бележи увеличение със 17,3 % спрямо предишната година.

Заради увеличения брой стипендианти средната месечна стипендия на студентите по програма „Еразъм“ спадна със 7 %, достигайки размер от 254 евро. В повечето от участващите държави кандидатурите са значително повече от наличните стипендии по „Еразъм“. В проучване, направено през 2010 г. по поръчка на Европейския парламент, едва 24 % от студените, които не участват в програма „Еразъм“, твърдят, че не проявяват интерес към образователна програма в чужбина.

Освен това бяха отпуснати 38 000 стипендии на университетски преподаватели и служители за преподаване или стаж в чужбина, което е с 4 % повече от предишната година.

Контекст

Учебната мобилност е една от ключовите цели на стратегията за растеж и заетост „Европа 2020“; върху нея е съсредоточена и инициативата на Комисията „Младежта в движение“, която се основава на успешната реализация на програма „Еразъм“.

В момента приблизително 10 % от европейските студенти учат или карат стаж в чужбина като част от висшето си образование. 4 % от тях получават стипендия по „Еразъм“. Миналия месец Комисията оповести плановете си за поставяне на нова европейска цел за увеличаване на общото ниво на студентската мобилност до минимум 20 %.

Скорошно изследване на Евробарометър (IP/11/567) сочи, че заради липсата на средства много студенти са принудени да се откажат от амбициите си да учат или да карат стаж в чужбина. Според същото изследване 33 % от желаещите да заминат в чужбина не са могли да си го позволят финансово; а близо две трети (63 %) от реално пътувалите е трябвало да разчитат на лични средства или спестявания. „Тази констатация подчертава необходимостта да засилим програмите си за мобилност, които имат отлична възвращаемост“, заяви комисар Василиу.

Изкараното обучение или стаж в чужбина помага на младежите да развият важни за работодателите умения, като се започне от езиците и по-доброто познаване на междукултурните отношения и се стигне до лидерските умения и способностите за приспособяване. На по-късен етап от техния живот студентите по програма „Еразъм“ са по-отворени към възможността да работят в чужбина.

„Еразъм“ спомогна и за по-голямото интернационализиране на висшето образование в Европа, както и за подобряването на качеството на учебните програми, тяхната съпоставимост и прозрачност.

Миналия месец образователните министри на ЕС приеха съвместен план за премахване на пречките пред мобилността с учебна цел и за нейното увеличаване чрез допълнително финансиране и реформиране на учебните програми.

За повече информация:

MEMO/11/375

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Всички приложения можете да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Приложение 1: Динамични редове за студентската мобилност по „Еразъм“ в рамките на Програмата за обучение през целия живот от 2007/08 г. до 2009/10 г.

Приложение 2: Динамични редове за изходящите студенти по програма „Еразъм“ от 1987/88 г. до 2009/10 г.

Приложение 3: Мобилност на изходящите и приходящите студенти по програма „Еразъм“ през 2009/10 г.(обучение и стажове, взети заедно). По-подробна информация, включително отделните данни за мобилността с цел обучение и за тази с цел стаж, можете да намерите на уебсайта на програма „Еразъм“.

Приложение 4: Мобилност на изходящите и приходящите служители по програма „Еразъм“ през 2009/10 г.(преподавателска дейност и стажове на служители, взети заедно). По-подробна информация, включително отделните данни за преподавателската дейност и за стажовете на служители, можете да намерите на уебсайта на програма „Еразъм“.

Приложение 5: Изходящи студенти по програма „Еразъм“ като дял от университетските дипломанти през 2009 г.

Приложение 6: Топ 100 на висшите учебни заведения, които изпращат свои студенти в чужбина

Повече за програма „Еразъм“

Факти и цифри за програма „Еразъм“ [брошура]

Статистически данни за програма „Еразъм“

Препоръка на Съвета относно мобилността с учебна цел

Работен документ на службите на Комисията: нови целеви индикатори за пригодността за заетост и учебната мобилност

За контакти:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar