Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Komisija podpira boljše standarde za okrepitev evropske konkurenčnosti in upoštevanje interesa potrošnikov

Bruselj, 1. junija 2011. Standardi so pomembno orodje v mednarodni konkurenci. Potrošniki morajo po nepotrebnem imeti različne polnilnike za elektronske naprave, električnih avtomobilov pa brez skupnih standardov za polnjenje ne bodo začeli uporabljati masovno. Proizvajalci mobilnih telefonov in programske opreme si javno prizadevajo za uveljavitev svojih standardov. Dober standard lahko nedvomno olajša življenje potrošnikov, spodbuja trajnost, okrepi evropsko konkurenčnost in vodilno tehnološko vlogo na svetovnih trgih. Evropska komisija je danes predlagala sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za hitrejšo pripravo večjega števila standardov. Standardi so nizi prostovoljnih tehničnih in kakovostnih meril za proizvode, storitve in proizvodne postopke. Nihče jih sicer ni dolžen upoštevati ali uporabljati, vendar podjetjem omogočajo sodelovanje, potrošnikom pa prihranek denarja. V preteklosti je priprava evropskega standarda trajala več let, zato nekateri standardi niso dohajali hitro razvijajoče se tehnologije. Zato posamezni sektorji niso bili naklonjeni standardizaciji ali ne morejo izkoristiti pozitivnih učinkov standardov. Sveženj ukrepov, ki ga je Komisija predlagala danes, naj bi to spremenil. Evropski svet je 4. februarja v sklepih o „Uniji inovacij“ pozval Komisijo „k pripravi predlogov za pospešitev, poenostavitev in posodobitev standardizacijskih postopkov, zlasti da bi omogočili prenos – pod določenimi pogoji – panožno razvitih standardov v evropske standarde“.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Če hoče biti Evropa uspešna, se mora odzvati na izziv hitrih inovacij, trajnosti, zbliževanja tehnologij in neusmiljene globalne konkurence. Dinamičen sistem evropske standardizacije je ključnega pomena za spodbujanje kakovosti in inovativnosti ter krepitev vloge Evrope kot globalnega gospodarskega akterja. Poleg tega nam standardi omogočajo najboljšo kakovost in trajnostne proizvode po nižjih cenah. Ne nazadnje je standardizacija bistvena za dobro delovanje notranjega trga.“

Najpomembnejši poudarki iz današnjega predloga Komisije za okrepitev sistema standardizacije v Evropi in za izvajanje zavez iz vodilne pobude Evropa 2020, industrijske politike, Unije inovacij, digitalne agende in akta za notranji trg:

  • Evropa se bo zavzemala za več mednarodnih standardov v gospodarskih sektorjih, kjer ima v svetu vodilno vlogo.

  • Visokotehnološki proizvodi se pogosto prodajajo skupaj s storitvami vzdrževanja. Za proizvode je na voljo veliko evropskih standardov, za storitve pa jih skorajda ni. Zato bi lahko razvili več tržno usmerjenih evropskih standardov za storitve, ki bi podjetjem prinesli trgovinske prednosti.

  • Predlagano je bilo enostavnejše in hitrejše priznavanje čedalje pomembnejših standardov IKT, ki so jih pripravile globalne organizacije za razvoj standardov IKT, kot so na primer standardi, na katerih temelji internet. Tako priznani standardi bi se uporabljali v javnih naročilih ter evropskih politikah in zakonodaji. To bo spodbudilo inovativnost, zmanjšalo upravne obremenitve in pripomoglo k ustvarjanju prave digitalne družbe z večjo interoperabilnostjo med napravami, aplikacijami, podatkovnimi skladišči, storitvami in omrežji.

  • Komisija bo okrepila sodelovanje z vodilnimi evropskimi organizacijami za standardizacijo (npr. CEN, CENELEC in ETSI), da bodo njihovi standardi na voljo hitreje. Proizvodi podjetij, ki bodo uporabljala te standarde, bodo skladnejši z drugimi proizvodi, kar bo potrošnikom omogočilo večjo izbiro po nižjih cenah.

  • Evropski standardi bodo pripravljeni ob pomoči organizacij, ki zastopajo skupine, ki jih standardi najbolj zadevajo ali so najbolj izpostavljene njihovim vplivom: potrošnike, mala podjetja ter okoljske in družbene organizacije.

Novi standard o univerzalnem polnilniku za vse modele mobilnih telefonov nazorno kaže, kakšen pomen imajo evropski standardi za vsakdanje življenje.

Nekateri ukrepi iz današnjega predloga se bodo začeli izvajati takoj, druge pa morata še potrditi Evropski parlament in Svet.

Ozadje

V obdobju čedalje močnejše svetovne konkurence je evropska konkurenčnost odvisna od naše zmožnosti za krepitev inovativnosti proizvodov, storitev in postopkov ter za popolno izkoriščanje možnosti notranjega trga.

V današnji strategiji je predstavljen sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov. Zakonodajni ukrepi so zajeti v priloženem predlogu uredbe o standardizaciji, s katero se posodablja in združuje obstoječa evropska zakonodaja; priložena mu je ocena učinka. Nezakonodajni ukrepi vključujejo ukrepe, ki jih bo sprejela Komisija, ter vrsto priporočil drugim akterjem v sistemu evropske standardizacije (glej MEMO/11/369). Predlog je eden od dvanajstih ključnih ukrepov iz akta za enotni trg. Uresničuje tudi ključni ukrep digitalne agende za Evropo.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Kontaktni osebi :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar