Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Perscommuniqué

Commissie voor betere normen ter stimulering van het Europese concurrentievermogen en ter bevordering van de belangen van de consumenten

Brussel, 1 juni 2011. Normen zijn een beslissend instrument in de internationale concurrentie. Consumenten moeten hun elektronische apparaten kunnen gebruiken zonder voortdurend van laadapparaat te wisselen. En een massale verspreiding van elektrische auto's zal niet plaatsvinden zonder gemeenschappelijke normen voor het opladen daarvan. Mobiele telefoon- en softwarebedrijven voeren een publiek gevecht om het leiderschap op het gebied van de respectieve normen. Er bestaat geen twijfel over dat een goede norm het leven van de consumenten kan vergemakkelijken, de duurzaamheid kan bevorderen en het Europese concurrentievermogen en technologische leiderschap op de wereldmarkten kan versterken. De Europese Commissie stelt vandaag een reeks wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor om meer en sneller normen te ontwikkelen. Normen zijn een reeks vrijwillige technische en kwaliteitscriteria voor producten, diensten en productieprocessen. Niemand is verplicht die te gebruiken of toe te passen maar zij helpen bedrijven om samen te werken en zij sparen geld uit voor de consumenten. Maar in het verleden nam de ontwikkeling van een Europese norm verscheidene jaren in beslag zodat sommige normen de zich snel ontwikkelende technologieën te ver achterna hinkten. Bijgevolg staan bepaalde sectoren afkerig tegenover normalisatie of zijn niet in staat om te profiteren van de positieve effecten van normen. Dit moet veranderen met het vandaag gepresenteerde pakket. De Europese Raad van 4 februari heeft in zijn conclusies over de "Innovatie-unie" de Commissie verzocht om "voorstellen te doen die ertoe strekken de normalisatieprocedures te versnellen, te vereenvoudigen en te moderniseren, met name door het mogelijk te maken dat normen uit het bedrijfsleven in Europese normen kunnen worden omgezet".

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, zei: "Om succesvol te zijn, moet Europa reageren op de uitdaging van snelle innovatie, duurzaamheid, convergentie van de technologieën en hevige mondiale concurrentie. Een dynamisch Europees normalisatiesysteem is van essentieel belang om kwaliteit en innovatie aan te moedigen en de rol van Europa als mondiale economische actor te versterken. Bovendien stellen normen ons allen in staat om ons duurzame producten van de beste kwaliteit tegen een lagere prijs aan te schaffen. Normalisatie is ook van het grootste belang voor het goed functioneren van onze interne markt."

De belangrijkste stappen die de Commissie vandaag heeft ondernomen om het normalisatiesysteem in Europa te versterken en de verbintenissen van de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020 met betrekking tot industrieel beleid, innovatie-unie, digitale agenda en interne markt uit te voeren, zijn als volgt:

  • Europa zal streven naar meer internationale normen in de economische sectoren waar Europa een wereldleider is;

  • technologisch hoogwaardige producten worden vaak verkocht in combinatie met onderhoudsdiensten. Hoewel er veel Europese normen voor producten bestaan, zijn er nauwelijks voor diensten. Daarom zouden meer marktgedreven Europese normen voor diensten kunnen worden ontwikkeld, wat de bedrijven commerciële voordelen zou opleveren;

  • voorstellen voor een lichte en snelle procedure voor de erkenning van de steeds belangrijker wordende ICT-normen die worden ontwikkeld door mondiale organisaties voor de ontwikkeling van ICT-normen, zoals die ter ondersteuning van het internet, voor gebruik bij overheidsopdrachten, EU-beleid en wetgeving. Dit zal de innovatie stimuleren, de administratieve overheadkosten verlagen en bijdragen tot de totstandkoming van een echt digitale maatschappij door de aanmoediging van de interoperabiliteit tussen apparaten, toepassingen, gegevensbestanden, diensten en netwerken;

  • de Commissie zal de samenwerking met de leidende normalisatieorganisaties in Europa (CEN, CENELEC en ETSI) versterken zodat hun normen sneller beschikbaar worden. Bedrijven die deze normen gebruiken, kunnen hun producten compatibeler maken met andere producten zodat de consumenten een bredere keuze hebben tegen een lagere prijs;

  • er zullen Europese normen worden opgesteld met de hulp van organisaties die de meest belanghebbenden vertegenwoordigen – consumenten, kleine bedrijven, milieu- en sociale organisaties.

De nieuwe norm voor een universele gsm-lader die op alle modellen past, is een perfect voorbeeld van de grote waarde van Europese normen voor ons dagelijks leven.

Sommige van de vandaag voorgestelde acties zullen onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl andere door het Europees Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd.

Achtergrond

In een tijdperk waarin de mondiale concurrentie steeds sterker wordt, hangt het Europese concurrentievermogen af van onze capaciteit om de innovatie van producten, diensten en processen te bevorderen en het potentieel van de interne markt volledig te benutten.

De vandaag gepresenteerde strategie omvat een pakket maatregelen, zowel wetgevende als niet-wetgevende. De wetgevende maatregelen zijn vervat in het bijgevoegde voorstel voor een verordening inzake normalisatie, die de bestaande Europese wetgeving bijwerkt en combineert en vergezeld gaat van een effectbeoordeling. Niet-wetgevende maatregelen omvatten door de Commissie te ondernemen acties en een reeks aanbevelingen aan andere actoren in het Europese normalisatiesysteem (zie MEMO/11/369). Dit voorstel is een van de 12 sleutelacties van de "single market act". Het sluit ook aan bij een sleutelactie van de Digitale agenda voor Europa.

Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Contactpersonen :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar