Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon - Pressiteade

Komisjon edendab Euroopa standardeid, et ergutada Euroopa konkurentsivõimet ja suurendada tarbijahuvi

Brüssel, 1. juuni 2011 Standardid etendavad rahvusvahelises konkurentsis olulist rolli. Tarbijatel peaks olema võimalik laadida elektroonilisi seadmeid universaalse laadijaga. Ka elektriautode massiline kasutuselevõtt saab toimuda vaid siis, kui nende laadimist reguleerivad ühtsed standardid. Mobiilitootjad ja tarkvaraarendajad võitlevad avalikult selle nimel, kelle standardid jäävad peale. Kvaliteetsed standardid lihtsustavad tarbijate elu, edendavad säästlikkust, suurendavad Euroopa konkurentsivõimet ja tehnoloogilist juhtpositsiooni maailmaturul. Euroopa Komisjon teeb täna rea seadusandlikke ja muid ettepanekuid, et standardite vastuvõtmist kiirendada. Standardid on vabatahtlikud tehnilised ja kvaliteedinõuded, mida kohaldatakse toodetele, teenustele ja tootmisprotsessidele. Standardite kasutamine ei ole kohustuslik, aga nad kergendavad ettevõtete koostööd ja säästavad tarbijate raha. Kuna varem kulus Euroopa standardi väljatöötamiseks mitu aastat, on mitmed standardid kiirelt arenevatele tehnoloogiatele jalgu jäänud. Sellepärast ei ole teatavad sektorid standardimisest huvitatud või ei ole seni kogenud selle positiivset mõju. Seda olukorda peaks muutma täna esitletud meetmepakett. 4. veebruaril toimunud Euroopa Ülemkogu kutsus algatuse „Innovatiivne Liit” järeldustes komisjoni üles „esitama ettepanekud, mille eesmärk on kiirendada, lihtsustada ja ajakohastada standardimismenetlusi ning eelkõige võimaldada muuta tööstuse poolt väljatöötatud standardid Euroopa standarditeks”.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: "Euroopa on edukas vaid siis, kui ta suudab toime tulla innovatsiooni, jätkusuutlikkuse, tehnoloogiate lähendamise ja karmi ülemaailmse konkurentsiga. Dünaamiline standardimissüsteem on hädavajalik, et parandada kvaliteeti ja innovatsiooni ning tugevdada Euroopa positsiooni maailmamajanduses. Pealegi tagavad standardid meile kõigile kvaliteetsed ja jätkusuutlikud tooted madalama hinnaga. Standardid tõhustavad ka siseturu toimimist.”

Täna tutvustati meetmeid, mille abil komisjon kavatseb tugevdada Euroopa standardimisprotsessi ja viia ellu Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatused (tööstuspoliitika, innovaatiline liit, digitaalarengu tegevuskava ja ühtse turu akt). Komisjon tegi järgmised ettepanekud.

  • Euroopa peaks edendama rahvusvaheliste standardite väljatöötamist nendes majandussektorites, milles tal on ülemaailmne juhtpositsioon.

  • Kõrgetehnoloogilisi tooteid müüakse tihti koos hooldusteenustega. Kuigi toodete jaoks on olemas palju Euroopa standardeid, napib neid teenuste osas. Seetõttu tuleks arendada rohkem turupõhiseid Euroopa teenusstandardeid, mis annaksid ettevõtetele kaubanduslikud eelised.

  • Tuleb leida lihtne ja kiire viis ülemaailmsete IKT standardiorganisatsioonide (nt internetistandardite loojate) väljatöötatud info- ja sidetehnoloogia standardite tunnustamiseks, et kasutada neid riigihangetes, ELi poliitikavaldkondades ja seadusloomes. Need standardid muutuvad üha olulisemaks ning aitaksid ergutada innovatsiooni, vähendada halduskulusid ja luua tõelise digitaalühiskonna, soodustades seadmete, rakenduste, andmepankade, teenuste ja võrgustike koostalitusvõimet.

  • Komisjon kavatseb tugevdada koostööd Euroopa juhtivate standardiorganisatsioonidega (CEN, CENELEC ja ETSI), et teha nende standardid kiiremini kättesaadavaks. Neid kasutavad ettevõtted saavad suurendada oma toodete ühilduvust teiste toodetega, tagades tarbijale laiema valiku madalal hinnatasemel.

  • Euroopa standardid tuleb koostada selliste organisatsioonide abiga, kes esindavad neid, keda asjaomased standardid enim mõjutavad või puudutavad – tarbijad, väikeettevõtjad, keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonid.

Uus standard universaalse mobiiltelefonilaadija jaoks, mis sobib kõigile mudelitele, on suurepärane näide selle kohta, kui olulist rolli mängivad Euroopa standardid meie igapäevaelus.

Mõned tutvustatud meetmetest rakendatakse kohe, kuid teiste puhul on vajalik Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiit.

Taust

Kasvavas üleilmses konkurentsis sõltub Euroopa konkurentsivõime meie suutlikkusest edendada innovatiivseid tooteid, teenuseid ja protsesse ning siseturu võimaluste ärakasutamisest.

Täna tutvustatud strateegia hõlmab seadusandlikke ja muid meetmeid. Seadusandlikud meetmed sisalduvad standardimismääruse ettepanekus, mis kaasajastab ja koondab olemasolevaid ELi õigusakte, ning sellele lisatud mõjuhinnangus. Muud meetmed hõlmavad komisjoni võetavaid meetmeid ja soovitusi teistele Euroopa standardimissüsteemi osapooltele (vt MEMO/11/369). Käesolev ettepanek kuulub ühtse turu akti 12 põhimeetme hulka ja on ühtlasi Euroopa digitaalarengu tegevuskava põhimeede.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm 

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar