Navigation path

Left navigation

Additional tools

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή επιδιώκει τη βελτίωση των προτύπων για την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2011. Τα πρότυπα αποτελούν αποφασιστικό εργαλείο στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν φορτιστή για τις ηλεκτρονικές συσκευές τους. Άλλωστε η μαζική διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα επιτευχθεί χωρίς κοινά πρότυπα για την επαναφόρτισή τους. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή λογισμικού προβάλλουν δημόσια τον αγώνα τους για την επικράτηση των αντίστοιχων προτύπων τους. Χωρίς αμφιβολία, ένα καλό πρότυπο μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών, να προαγάγει τη βιωσιμότητα των προτύπων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια σειρά μέτρων, νομοθετικών και μη, για την όλο και ταχύτερη ανάπτυξη προτύπων.Τα πρότυπα είναι σύνολα προαιρετικών τεχνικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών παραγωγής. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί ή να τα εφαρμόζει, αλλά αυτά διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές. Όμως, στο παρελθόν χρειάζονταν πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, με αποτέλεσμα ορισμένα πρότυπα να είναι πολύ παρωχημένα σε σχέση με τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, ορισμένοι τομείς ήσαν απρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία τυποποίησης ή δεν ήσαν σε θέση να επωφεληθούν από τα θετικά αποτελέσματα των προτύπων. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει με τη δέσμη μέτρων που προτείνεται σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου, στα συμπεράσματά του σχετικά με την «Ένωση καινοτομίας», κάλεσε την Επιτροπή «να υποβάλει προτάσεις για την επιτάχυνση, την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών τυποποίησης, με σκοπό κυρίως να καταστεί δυνατή η μετατροπή των προτύπων που έχει αναπτύξει η βιομηχανία σε ευρωπαϊκά πρότυπα».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Για να επιτύχει, η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει στις προκλήσεις της ταχείας καινοτομίας, της βιωσιμότητας, της σύγκλισης των τεχνολογιών και του αδυσώπητου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ένα δυναμικό ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης έχει ουσιώδη σημασία για να δοθεί ώθηση στην ποιότητα και την καινοτομία και για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως παγκόσμιας οικονομικής δύναμης. Επιπλέον, τα πρότυπα επιτρέπουν σε όλους μας να έχουμε βέλτιστης ποιότητας και βιώσιμα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή. Η τυποποίηση αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μας.»

Τα πιο σημαντικά βήματα που πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή για την ενίσχυση του συστήματος καθορισμού προτύπων στην Ευρώπη και την εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της βιομηχανικής πολιτικής, της Ένωσης καινοτομίας, της ψηφιακής ατζέντας και της πράξης για την εσωτερική αγορά, αφορούν τα ακόλουθα:

  • Η Ευρώπη θα ασκήσει πίεση για περισσότερα διεθνή πρότυπα σε εκείνους τους οικονομικούς τομείς στους οποίους αυτή κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως·

  • Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας πωλούνται συχνά σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συντήρησης. Αν και υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά πρότυπα για τα προϊόντα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου για τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις υπηρεσίες προσανατολισμένα στην αγορά, τα οποία να παρέχουν στις εταιρείες εμπορικά πλεονεκτήματα·

  • Πρέπει να προταθεί ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για την αναγνώριση των όλο και σημαντικότερων προτύπων ΤΠΕ τα οποία αναπτύσσονται από παγκόσμιους οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων ΤΠΕ, όπως εκείνοι που υποστηρίζουν το διαδίκτυο, και για τη χρήση τους στις δημόσιες συμβάσεις, τις πολιτικές της ΕΕ και τη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό θα τονωθεί η καινοτομία, θα περικοπούν τα γενικά διοικητικά έξοδα και θα οικοδομηθεί μια πραγματικά ψηφιακή κοινωνία χάρη στην ενθάρρυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών, εφαρμογών, χώρων συσσώρευσης δεδομένων, υπηρεσιών και δικτύων·

  • Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τους κορυφαίους οργανισμούς τυποποίησης στην Ευρώπη (δηλαδή CEN, CENELEC και ETSI), ώστε να είναι τα πρότυπά τους διαθέσιμα πιο γρήγορα. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα εν λόγω πρότυπα μπορούν να κάνουν τα προϊόντα τους πιο συμβατά με άλλα προϊόντα, έτσι ώστε να έχουν οι καταναλωτές ευρύτερη επιλογή σε χαμηλότερη τιμή·

  • Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα καταρτίζονται με τη βοήθεια οργανώσεων που εκπροσωπούν εκείνους που πλήττονται περισσότερο ή ενδιαφέρονται περισσότερο - καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις.

Το νέο πρότυπο για ένα παγκόσμιο φορτιστή για όλες τις μάρκες κινητών τηλεφώνων είναι ένα τέλειο παράδειγμα της τεράστιας αξίας των ευρωπαϊκών προτύπων στην καθημερινή μας ζωή.

Ορισμένες από τις δράσεις που προτείνονται σήμερα θα εφαρμοστούν αμέσως, ενώ άλλες πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Σε μια εποχή αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την ικανότητά μας να προωθούμε την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, καθώς και να αξιοποιούμε πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς.

Η στρατηγική την οποία παρουσιάζουμε σήμερα εισάγει μια δέσμη μέτρων, νομοθετικών και μη. Τα νομοθετικά μέτρα περιλαμβάνονται στη συνοδευτική πρόταση κανονισμού για την τυποποίηση, η οποία επικαιροποιεί και συνδυάζει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνοδεύεται από αξιολόγηση αντίκτυπου. Τα μη νομοθετικά μέτρα περιλαμβάνουν δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή και μια σειρά συστάσεων που απευθύνονται σε άλλους παράγοντες του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης (βλ. MEMO/11/369). Η πρόταση αυτή αποτελεί μία από τις 12 βασικές δράσεις στο πλαίσιο της πράξης για την ενιαία αγορά. Ανταποκρίνεται επίσης σε μια βασική δράση της ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Πρόσωπα επαφών :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar