Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Evropska komisija pozdravlja ustanovitev Evropskega pravnega inštituta

Pariz, 1. junij 2011 – evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je označila ustanovitev Evropskega pravnega inštituta za pomemben korak na poti k doseganju širšega cilja EU, in sicer izgradnje evropskega območja pravice. Inštitut bo kot neodvisna neprofitna organizacija pomagal izboljšati pravno doslednost v Evropi z dajanjem praktičnih nasvetov oblikovalcem politik in javnim organom.

Ustanovitev Evropskega pravnega inštituta je pomemben temeljni kamen v gradnji območja prava, pravic in pravosodja v Evropski uniji“, je izjavila podpredsednica Komisije Redingova, evropska komisarka za pravosodje. „Inštitut lahko prispeva pomembno dodano vrednost evropskim pravnim raziskavam z izboljšanjem izvajanja prava EU in njegove koristnosti za državljane in podjetja. Prepričana sem, da bo Evropski pravni inštitut iztržil kar največ iz bogate raznolikosti evropskih pravnih sistemov in prispeval k razvoju evropske pravne kulture.“

Evropsko pravo močno vpliva na vsakdan evropskih državljanov, podjetij ter na nacionalne politične in pravne strukture. Akademske raziskave in usposabljanje sodstva so potrebni za nadaljnji razvoj in krepitev vseh področij evropskega prava – tako civilnega kot kazenskega ali upravnega.

Inštitut bo pomagal analizirati težave, s katerimi se spopadajo pravni strokovnjaki, opredeliti možne rešitve za izboljšanje uporabe prava EU in pripravljati predloge za reforme zakonodaje EU na vseh področjih. Prav tako bo deloval kot forum, v okviru katerega bo prostor za izmenjavo mnenj in razprave pravnikov, akademikov in strokovnjakov.

Pobuda za ustanovitev Evropskega pravnega inštituta – ki jo Komisija promovira v svojem akcijskem načrtu za zagotavljanje evropskega območja svobode, varnosti in pravice za evropske državljane (IP/10/447) – se navdihuje pri Ameriškem pravnem inštitutu, nevladnem organu, ki je imel ključno vlogo pri razvijanju Enotnega trgovinskega zakonika, ki olajšuje prodajo in druge trgovinske posle v 50 državah Združenih držav Amerike.

Ob krepitvi evropskih pravnih raziskav namerava Komisija spodbuditi usposabljanje delavcev v pravosodju v zvezi z uporabo in izvajanjem prava EU v praksi. Zato Komisija v jeseni načrtuje predstavitev krovnega akcijskega načrta za usposabljanje evropskega sodstva.

Ozadje

Evropski pravni inštitut bo:

  • ocenjeval in spodbujal razvoj prava EU, pravne politike in prakse;

  • pripravljal predloge za nadaljnji razvoj pravnega reda EU in izboljšanje njegovega izvajanja v državah članicah;

  • opredeljeval in analiziral pravni razvoj na področjih v pristojnosti držav članic, ki je pomemben na ravni EU;

  • proučeval pristope EU na področju mednarodnega prava in krepil vlogo, ki bi jo lahko pravo EU imelo na svetovni ravni, na primer z oblikovanjem mednarodnih instrumentov ali vzorčnih pravil;

  • vodil in omogočal vseevropske raziskave, kot so priprava, ocena ter izboljšanje načel in pravil, ki so skupni evropskih pravnim sistemom;

  • zagotavljal debatni forum za pravnike – akademike, sodnike, odvetnike in druge pravne strokovnjake – ki izhajajo iz različnih pravnih tradicij.

Svet Inštituta lahko imenuje raziskovalce in opazovalce – na lastno pobudo ali po vložitvi vloge kandidatov. Njegov sedež bo na Dunaju v Avstriji.

Dodatne informacije

Podpredsednica Komisije Viviane Reding je pozdravila ustanovitev Evropskega pravnega inštituta v govoru 10. aprila 2010 na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah: SPEECH/10/154.

Program otvoritvene konference Evropskega pravnega inštituta v Parizu 1. junija 2011:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Evropski pravni inštitut:

http://www.europeanlawinstitute.eu.

Kontaktni osebi:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 229913 82)


Side Bar