Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija teigiamai vertina įsteigtą Europos teisės institutą

Paryžius, 2011 m. birželio 1 d. Už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding pažymėjo, kad įsteigtas Europos teisės institutas labai padės siekti platesnio ES tikslo kurti Europos teisingumo erdvę. Institutas – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija – teikdamas praktinius patarimus politikos formuotojams ir institucijoms padės didinti teisinį nuoseklumą Europoje.

Europos teisės instituto įsteigimas – kertinis akmuo visoje ES kuriant teisės, teisių ir teisingumo erdvę. – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. Institutas gali reikšmingai prisidėti prie Europos teisės tyrimų, dėl kurių ES teisės taikymas pagerėtų ir taptų naudingesnis piliečiams ir įmonėms. Tikiu, kad Europos teisės institutas semsis įkvėpimo iš didelės Europos teisės sistemų įvairovės ir padės plėtoti Europos teisės kultūrą.“

Europos teisė turi didelės įtakos Europos piliečių kasdienybei, verslui ir nacionalinėms politikos ir teisės struktūroms. Siekiant toliau plėtoti ir stiprinti visas Europos teisės sritis – civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės, reikalingi moksliniai tyrimai ir teisėjų mokymai.

Institutas padės nagrinėti sunkumus, su kuriais susiduria teisės specialistai, nustatyti galimus šių sunkumų šalinimo būdus, kad būtų geriau taikoma ES teisė, ir plėtoti visų sričių ES teisės aktų reformų pasiūlymus. Tai taip pat bus forumas, kuriame teisininkai, mokslininkai ir specialistai galės keisti nuomonėmis ir diskutuoti.

Iniciatyva įsteigti Europos teisės institutą, Komisijos pasiūlyta veiksmų plane dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Europos piliečiams sukūrimo (IP/10/447), grindžiama Amerikos teisės instituto pavyzdžiu. Ši nevyriausybinė įstaiga labai prisidėjo kuriant Bendrąjį komercinį kodeksą (angl. „Uniform Commercial Code“), kuris itin padeda prekiauti ir atlikti kitus komercinius sandorius visose 50 JAV valstijų.

Komisija ne tik siekia tobulinti Europos teisinius tyrimus, bet ir ketina siekti pažangos dėl praktikuojančių teisininkų mokymo, kaip praktiškai naudotis ES teise ir ją taikyti. Todėl rudenį ji ketina pateikti išsamų veiksmų planą dėl Europos teisėjų mokymo.

Pagrindiniai faktai

Europos teisės institutas:

  • vertins ir skatins ES teisės, teisės politikos ir praktikos plėtojimą;

  • teiks pasiūlymus dėl tolesnio ES teisės aktų plėtojimo ir geresnio ES teisės įgyvendinimo valstybėse narėse;

  • seks ir nagrinės teisinius pokyčius valstybių narių kompetencijos srityse, kurios svarbios visai ES;

  • nagrinės ES poziciją tarptautinės teisės klausimais ir stiprins ES teisės vaidmenį pasaulyje, pvz., rengiant tarptautinių teisės aktų projektus ar pavyzdines taisykles;

  • vykdys ir padės vykdyti mokslinius tyrimus Europos mastu, pvz., rengs visoms Europos teisės sistemoms bendrų principų ir taisyklių projektus, juos vertins ir tobulins;

  • užtikrins galimybę diskutuoti įvairių teisės tradicijų teisininkams – mokslininkams, teisėjams, advokatams ir kitiems praktikuojantiems specialistams.

Instituto taryba gali paskirti bendradarbius ir stebėtojus savo iniciatyva arba atsižvelgdama į kandidatų paraiškas. Instituto būstinė bus Vienoje, Austrijoje.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigiamai vertina Europos teisės instituto įsteigimą 2010 m. balandžio 10 d. kalboje Florencijoje, Europos universitetiniame institute SPEECH/10/154.

2011 m. birželio 1 d. Paryžiuje vyksiančios Europos teisės instituto atidarymo konferencijos programa

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Europos teisės institutas

http://www.europeanlawinstitute.eu.

Asmenys ryšiams

Matthew Newman, tel.: +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel.: +32 2 299 13 82


Side Bar