Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Euroopan komissio pitää Euroopan oikeusinstituutin perustamista tervetulleena

Pariisi 1. kesäkuuta 2011 – Oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding katsoo, että Euroopan oikeusinstituutin perustaminen edistää huomattavasti EU:n tavoitetta luoda Euroopan oikeusalue. Instituutti on riippumaton yleishyödyllinen organisaatio ja sen tavoitteena on parantaa lainkäytön yhdenmukaisuutta Euroopassa tarjoamalla käytännön ohjeita poliittisille päätöksentekijöille ja viranomaisille.

Euroopan oikeusinstituutin perustaminen on tärkeä virstanpylväs Euroopan laajuisen lain, oikeuksien ja oikeuden alueen luomisessa”, sanoo Viviane Reding. ”Instituutti voi tuoda huomattavaa lisäarvoa eurooppalaiseen oikeusalan tutkimukseen, sillä sen tavoitteena on parantaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä kansalaisten että yritysten hyödyksi. Olen varma, että Euroopan oikeusinstituutti hyödyntää laajasti Euroopan oikeusjärjestelmien moninaisuutta ja antaa oman panoksensa eurooppalaisen oikeuskulttuurin kehittämiseen.”

EU:n lainsäädännöllä on huomattava vaikutus eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään ja yritysten toimintaan samoin kuin kansallisiin poliittisiin ja oikeudellisiin rakenteisiin. Akateemista tutkimusta ja oikeusalan koulutusta on kehitettävä edelleen ja vahvistettava kaikilla EU-oikeuden aloilla eli yksityis-, rikos- ja hallinto-oikeudessa.

Instituutti auttaa analysoimaan oikeusalan ammattilaisten kohtaamia vaikeuksia, kartoittamaan mahdollisia ratkaisuja EU:n oikeuden soveltamisen parantamiseksi ja kehittämään ehdotuksia EU:n lainsäädännön uudistamiseksi kaikilla aloilla. Se toimii myös tietojen ja mielipiteiden vaihdon foorumina asianajajille, akateemisille asiantuntijoille ja muille alan ammattilaisille.

Komissio tuki Euroopan oikeusinstituutin perustamista koskevaa aloitetta toimintasuunnitelmassaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamiseksi (IP/10/447). Instituutin esikuvana on ollut riippumaton amerikkalainen organisaatio, American Law Institute. Tällä on ollut merkittävä rooli laadittaessa Yhdysvaltain kauppakaarta eli Uniform Commercial Code -säännöstöä, jonka tarkoituksena on helpottaa myyntitapahtumia ja muita kaupallisia toimia Yhdysvaltain 50 osavaltiossa.

Eurooppalaisen oikeusalan tutkimuksen lujittamisen lisäksi komissio aikoo kehittää oikeusalalla toimiville tarkoitettua koulutusta, joka liittyy EU:n lainsäädännön käyttöön ja käytännön soveltamiseen. Tätä varten komissio aikoo esittää syksyllä eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevan kattavan toimintasuunnitelman.

Tausta

Euroopan oikeusinstituutti

  • arvioi ja edistää EU:n lainsäädännön, oikeuspolitiikan ja ‑käytännön kehittämistä

  • tekee ehdotuksia EU:n lainsäädännön kehittämiseksi ja EU:n oikeuden täytäntöönpanon parantamiseksi jäsenvaltioissa

  • kartoittaa ja analysoi oikeusalan kehitystä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla, joilla on merkitystä EU:n tasolla

  • tutkii EU:n lähestymistapoja kansainvälisen oikeuden osalta ja edistää roolia, joka EU:n oikeudella voisi olla maailmanlaajuisesti esimerkiksi laadittaessa kansainvälisiä asiakirjoja tai mallisääntöjä

  • suorittaa ja edistää Euroopan laajuista tutkimusta, kuten eurooppalaisille oikeusjärjestelmille yhteisten periaatteiden ja sääntöjen laatimista, arviointia ja parantamista

  • tarjoaa keskustelufoorumin erilaisia oikeusalan traditioita edustaville toimijoille: akateemisille asiantuntijoille, asianajajille ja muille oikeusalan ammattilaisille.

Instituutin neuvosto voi nimittää tutkija- ja tarkkailijajäseniä joko omasta aloitteestaan tai ehdokkaiden hakemusten perusteella. Sen päätoimipaikka sijaitsee Wienissä Itävallassa.

Lisätietoja

Komissaari Viviane Reding kertoo Euroopan oikeusinstituutin perustamisesta yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa Firenzessä 10. huhtikuuta 2010 pitämässään puheessa: SPEECH/10/154

Euroopan oikeusinstituutin Pariisissa 1. kesäkuuta 2011 pidetyn avajaiskokouksen ohjelma:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopan oikeusinstituutti:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar