Navigation path

Left navigation

Additional tools

pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen glæder sig over oprettelsen af instituttet for europæisk ret

Paris, den 1. juni 2011 – Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, betegnede oprettelsen af instituttet for europæisk ret som et vigtigt skridt mod opnåelsen af EU's bredere mål om at skabe et europæisk område med retfærdighed. Instituttet, der er en uafhængig nonprofitorganisation, vil bidrage til at skabe sammenhæng mellem retsforskrifterne i Europa ved at give praktiske råd til beslutningstagerne og myndighederne.

"Oprettelsen af instituttet for europæisk ret er en vigtig milepæl i skabelsen af et EU-område for ret, rettigheder og retfærdighed", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Instituttet har potentialet til at give værdifulde bidrag til forskningen i europæisk ret, forbedre gennemførelsen af EU-retten og hjælpe med at få den til at fungere for borgerne og virksomhederne. Jeg har tiltro til, at instituttet for europæisk ret kan få meget ud af den store mangfoldighed i de retlige systemer i Europa og bidrage til udviklingen af en europæisk retskultur".

Europæisk ret har en stor betydning for de europæiske borgere i dagligdagen, erhvervslivet og de nationale politiske og retlige strukturer. Det er nødvendigt med forskning på universitetsniveau og mere juridisk uddannelse for yderligere at udvikle og styrke alle områderne inde for europæisk ret, hvad enten det er det civil-, straffe- eller forvaltningsretlige område.

Instituttet vil hjælpe med at analysere de vanskeligheder, som selvstændige inden for det juridiske erhverv støder på, udarbejde forslag til forbedringer af anvendelsen af EU-retten og udarbejde forslag til reformer af EU-retten på alle områder. Det vil også udgøre et forum for diskussioner og meningsudvekslinger mellem advokater, forskere og selvstændige inden for det juridiske erhverv.

Initiativet til oprettelsen af et institut for europæisk ret – som Europa-Kommissionen har støttet i sin handlingsplan for et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU-borgerne (IP/10/447) – er inspireret af det amerikanske retsinstitut American Law Institute, der er et ikke-statsligt organ, som spillede en vigtig rolle i udarbejdelsen af en handelslov, der letter salg og andre handelsmæssige transaktioner mellem de 50 stater i USA.

Ud over at styrke den europæiske juridiske forskning har Kommissionen til hensigt at optrappe uddannelsen af juridiske aktører med hensyn til anvendelsen af EU-retten i praksis. Derfor planlægger Kommissionen at fremlægge en omfattende handlingsplan for europæisk retlig uddannelse til efteråret.

Baggrund

Instituttet for europæisk ret vil:

  • vurdere og stimulere udviklingen af EU-ret, retspolitikkerne og anvendelsen af EU-retten i praksis

  • fremlægge forslag til en yderligere udvikling af EU-retten og til, hvordan medlemsstaterne bedre kan gennemføre EU-retten

  • finde frem til og analysere de retlige udviklinger inden for medlemsstaterne, der er relevante for EU-retten

  • undersøge EU's tilgang til international ret og styrke den rolle, som EU-lovgiverne kunne spille på internationalt plan ved for eksempel at udarbejde forslag til internationale instrumenter eller modeller til regler

  • udføre og lette paneuropæisk forskning ved eksempelvis at udarbejde forslag til, og vurderinger og forbedringer af de principper og regler, der er fælles for de europæiske retssystemer

  • udgøre et forum, hvor juridiske fagfolk – forskere, dommere, advokater og andre selvstændige inden for det juridiske erhverv - fra forskellige retssystemer kan mødes og diskutere.

. Institutrådet kan udvælge stipendiater og observatører – enten på eget initiativ eller efter ansøgninger. Det vil være beliggende i Wien i Østrig.

Yderligere oplysninger:

Næstformand i Europa-Kommissionen Viviane Reding udtrykte i en tale på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze den 10. april 2010 glæde over oprettelsen af instituttet for europæisk ret: TALE/10/154

Programmet for åbningskonferencen på instituttet for europæisk ret i Paris den 1. juni 2011:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Instituttet for europæisk ret:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar