Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise vítá založení Institutu evropského práva

Paříž, 1. června 2011 – Komisařka Evropské unie pro spravedlnost Viviane Redingová označila založení Institutu evropského práva za důležitý příspěvek v rámci širšího úsilí EU o vytvoření evropského prostoru práva. Institut, který je nezávislou neziskovou organizací, bude pomáhat zlepšit právní jednotnost v Evropě tím, že bude přinášet praktické rady tvůrcům politik a představitelům veřejné správy.

Založení Institutu evropského práva je důležitým milníkem na cestě vytváření celounijního prostoru práva a spravedlnosti“, uvedla místopředsedkyně Redingová, jež je komisařkou EU pro spravedlnost. „Institut má potenciál dodat značnou přidanou hodnotu evropskému právnímu výzkumu, který zdokonaluje provádění práva EU a pomáhá, aby právo fungovalo ku prospěchu občanů i podniků. Jsem přesvědčená, ze Institut evropského práva plně využije bohaté rozličnosti evropských právních systémů a přispěje k rozvoji evropské právní kultury.“

Na každodenní život evropských občanů, podniků a vnitrostátních politických a právních struktur má evropské právo zásadní vliv. Pro další rozvoj a zdokonalení všech oblastí evropského práva – civilního, trestního nebo správního – je zapotřebí provádět akademický výzkum a justiční vzdělávání.

Institut bude pomáhat analyzovat obtíže, kterým čelí praktikující právníci, hledat možná řešení, která by zlepšila uplatňování práva EU, a připravovat obecné návrhy reforem právních předpisů EU ve všech oblastech. Pro právníky, akademiky a jiné specialisty bude rovněž místem pro výměnu informací a diskuzi.

Iniciativa vytvořit Institut evropského práva – podporovaná akčním plánem Komise na vytvoření skutečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany (IP/10/447) – se inspiruje nevládní organizací s názvem American Law Institute, která hrála zásadní roli při vytváření jednotného obchodního zákoníku, jenž napříč padesáti státy USA usnadňuje koupi, prodej a další obchodní transakce.

Kromě posílení evropského právního výzkumu zamýšlí Komise zdokonalit školení praktikujících právníků, pokud jde o používání a uplatňování práva EU v praxi. Na podzim proto plánuje představit komplexní akční plán evropského justičního vzdělávání.

Souvislosti

Institut evropského práva bude:

  • hodnotit a stimulovat vývoj práva EU, právní politiky a praxe;

  • předkládat návrhy, jak dále rozvinout celý soubor práva EU a jak posílit provádění práva EU členskými státy;

  • identifikovat a analyzovat právní vývoj v oblastech v pravomoci členských států, které jsou relevantní na úrovni EU;

  • studovat přístupy EU k mezinárodnímu právu a posilovat roli, kterou by právo EU mohlo hrát v globálním měřítku, např. u návrhů mezinárodněprávních instrumentů nebo vzorových pravidel;

  • provádět panevropský výzkum i usnadňovat jeho provádění, např. zásady a pravidla pro vytváření, posuzování a zdokonalování právních předpisů, které jsou společná všem evropským právním systémům;

  • místem pro výměnu názorů mezi právníky z různých právních tradic, ať již z akademických kruhů, soudce, advokáty nebo další právní specialisty;

Rada institutu může, buď z vlastní iniciativy nebo v návaznosti na žádosti uchazečů, udělovat stipendia. Institut bude sídlit ve Vídni v Rakousku.

Další informace

Místopředsedkyně Viviane Redingová přivítala založení Institutu evropského práva ve svém projevu na Evropském univerzitním institutu ve Florencii dne 10. dubna 2010: SPEECH/10/154

Program zahajovací konference Institutu evropského práva konané v Paříži dne 1. července 2011:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Institut evropského práva:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktní osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar