Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet kallar religiösa ledare till diskussion om demokratiska fri- och rättigheter

Bryssel den 30 maj 2011 – I Bryssel möttes idag ett tjugotal högt uppsatta representanter för kristendomen, judendomen, islam och buddhismen. Det var kommissionens ordförande José Manuel Barroso som bjudit in till mötet, som han ledde tillsammans med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy. De diskuterade hur man effektivt kan värna fri- och rättigheter och bygga upp ett partnerskap för demokrati och delat välstånd mellan Europa och dess grannländer.

Detta var det sjunde årliga mötet sedan ordförande Barroso tog initiativ till ett första möte 2005. Det är andra gången ett sådant möte hålls sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt fördragets artikel 17 ska unionen upprätthålla en ”öppen, tydlig och regelbunden dialog” med kyrkor och religiösa sammanslutningar. Dagens möte visar ännu en gång att EU:s institutioner tar denna dialog på allvar.

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade: ”Det är vår skyldighet och vår vilja att främja demokrati, pluralism, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och social rättvisa inte bara i Europa utan också i vårt grannskap. Jag är övertygad om att vi behöver de religiösa samfundens aktiva deltagande för att klara dessa utmaningar. I dagens diskussioner bekräftades att vi alla sluter upp bakom de demokratiska fri- och rättigheterna, bl.a. religions- och trosfriheten."

Europaparlamentets talman Jerzy Buzek tillade: ”De religiösa samfunden är enormt viktiga för samhällsstrukturen i EU-länderna. Det gäller också de dynamiska förändringarna i vårt grannskap. Europaparlamentet har alltid framhållit att religions- och trosfriheten är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. För att vår grannskapspolitik ska vara verkligt effektiv måste EU ha ett konkret samarbete med religiösa grupper i frågor som gäller allt från utbildning och hälsovård till återuppbyggnad av samhällen efter en konflikt."

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy sade: ”Vi får inte glömma historien. Historia skapas just nu i norra Afrika och arabvärlden, på den långa vägen mot frihet och rättvisa. Just dessa värderingar ligger till grund för de europeiska fördragen. Nu är inte rätt tillfälle för oss européer att bli mindre öppna, mindre toleranta, mer själviska och materialistiska, t.o.m. mer rasistiska. Värderingar kan inte överleva utan andliga, religiösa eller etiska impulser, och här kan ni spela en viktig roll. Ingen har monopol på de höga mänskliga värderingar som ger mening åt våra liv och våra samhällen. Men utan de impulser och den drivkraft som ni står för kanske allting faller samman. Vi måste vara medvetna om den risken."

Den anmärkningsvärda utvecklingen i Europas omedelbara närhet sedan början av året påminner om demokratiseringsvågen i Central- och Östeuropa i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Vi har en gemensam framtid tillsammans med våra grannar. I april lade kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ett ambitiöst partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet. EU är den överlägset största biståndsgivaren och investeraren i grannskapet, men framför allt går EU helhjärtat in för att främja och värna demokratiska fri- och rättigheter, både på vår kontinent och utanför den. Det är demokratin som ligger bakom freden och välståndet i Europa, och EU vill sprida fördelarna till alla sina partner, särskilt grannländerna.

Diskussionerna fördes i en öppen och rättfram anda. Religiösa ledare från tretton EU-medlemsstater (Storbritannien, Tyskland, Sverige, Ungern, Frankrike, Belgien, Österrike, Italien, Rumänien, Grekland, Cypern, Polen och Nederländerna) och från länder utanför EU (Ryssland och Bosnien och Hercegovina) välkomnade EU:s fasta och förnyade engagemang för grannländerna. De sade sig vara redo för ett nära samarbete med de europeiska institutionerna för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som är byggstenarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle.

Europaparlamentets vice talman László Tökes, Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding och kommissionärerna John Dalli, Štefan Füle och Cecilia Malmström deltog också i mötet.

Deltagarförteckning: se MEMO/11/359.

”Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd" (EN)

Mer information om EU:s dialog med kyrkor och religiösa sammanslutningar hittar du här.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar