Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Predsedniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta povezali verske voditelje v razpravi o demokratičnih pravicah in svoboščinah

Bruselj, 30. maja 2011 – Danes se je na povabilo predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa približno 20 visokih predstavnikov krščanske, judovske in muslimanske vere ter budističnih skupnosti v Bruslju udeležilo srečanja, ki mu sopredsedujeta predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek in predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. Razpravljali so o učinkovitih načinih uveljavljanja pravic in svoboščin z namenom vzpostavitve Partnerstva za demokracijo in skupno blaginjo med Evropo in državami v njeni bližini.

To je bilo sedmo v nizu letnih srečanj, ki jih je predsednik Barroso začel leta 2005. Hkrati je to drugo srečanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki v svojem členu 17 določa, da Unija vzdržuje „odprt, pregleden in reden dialog“ z verami, cerkvami in svetovnonazorskimi združenji. Današnje srečanje vnovič potrjuje pomen, ki ga evropske institucije pripisujejo temu dialogu.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Naša naloga in ambicija je spodbujati demokracijo, pluralizem, pravno državo, človekove pravice in socialno pravičnost tako v Evropi kot tudi v njeni neposredni bližini. Prepričan sem, da teh izzivov ni mogoče uresničiti brez dejavnega prispevka verskih skupnosti. Današnja razprava je potrdila našo skupno zavezo k spodbujanju demokratičnih pravic in svoboščin, vključno s svobodo veroizpovedi in prepričanja.

Jerzy Buzek, predsednik Evropskega parlamenta, je pristavil: „Verske skupnosti so izjemno pomembne za družbeno strukturo držav članic EU, kar velja tudi za dinamične spremembe v naši okolici. Evropski parlament vedno poudarja, da je svoboda vere ali prepričanja ena najosnovnejših človekovih pravic. Da bi bila EU kar najbolj učinkovita, mora v okviru svoje sosedske politike sodelovati z verskimi skupinami na področjih od izobraževanja in zdravstvenega varstva do ponovne izgradnje postkonfliktnih družb.“

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy pa meni: „Ne pozabimo zgodovine, ki je trenutno na pohodu v Severni Afriki in arabskem svetu. To je dolga pot do svobode in pravice. In prav to so vrednote, trdno zakoreninjene v evropskih pogodbah. Za Evropejce zdaj ni pravi čas, da bi postali bolj zaprti, nestrpni, sebični, materialistični ali celo bolj rasistični. Vrednote lahko preživijo le z duhovno, versko ali etično spodbudo in pri tem imamo lahko vsi pomembno vlogo. Nihče si ne more lastiti velikih človeških vrednot, ki osmišljajo naša življenja in družbe. Vendar se moramo zavedati, da lahko brez omenjene spodbude vse propade.“

V državah v bližnji okolici EU smo od začetka leta priča izrednim dogodkom, ki spominjajo na val demokratizacije v Srednji in Vzhodni Evropi konec 80-ih in začetek 90-ih let prejšnjega stoletja. S sosedi delimo skupno prihodnost. Evropska komisija in Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta aprila predstavili ambiciozno Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja. EU ni le največji donator in vlagatelj v okoliških državah, temveč je tudi odločena, da bo spodbujala in varovala demokratične pravice in svoboščine – ne le na naši celini, temveč tudi izven njenih meja. Demokracija je ključnega pomena za mir in blaginjo v Evropi, zato je EU odločena te vrednote deliti z vsemi partnerji, zlasti s sosednjimi državami.

Razprave so potekale odkrito in odprto. Verski voditelji iz trinajstih držav članic EU (Združeno kraljestvo, Nemčija, Švedska, Madžarska, Francija, Belgija, Avstrija, Italija, Romunija, Grčija, Ciper, Poljska, Nizozemska) in tretjih držav (Rusija ter Bosna in Hercegovina) so pozdravili odločno in ponovno okrepljeno sodelovanje EU z bližnjimi sosedami. Izrazili so pripravljenost sodelovati z evropskimi institucijami za spodbujanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so nujno potrebne za vzpostavitev pluralističnih in demokratičnih družb.

Na srečanju so sodelovali tudi podpredsednik Evropskega parlamenta László Tökes, podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding ter evropski komisarji John Dalli, Štefan Füle in Cecilia Malmström.

Seznam udeležencev: glej MEMO/11/359

„Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo“

Več o dialogu EU z verami, cerkvami in svetovnonazorskimi združenji

Kontaktni osebi:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar