Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Na spoločnom stretnutí čelných náboženských predstaviteľov a predsedov Komisie, Parlamentu a Európskej rady sa diskutovalo o demokratických právach a slobodách

Brusel, 30. mája 2011 – Na pozvanie predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa sa dnes v Bruseli na stretnutí, ktorému spolupredsedali predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, zišlo okolo dvadsať vysokých predstaviteľov kresťanského, židovského a islamského náboženstva, ako aj budhistických spoločenstiev. Diskutovali o otázkach účinného uplatňovania práv a slobôd v záujme vybudovania partnerstva medzi Európou a jej susedmi v oblasti demokracie a dosiahnutia spoločnej prosperity.

Išlo o v poradí siedme výročné stretnutie, ktoré v roku 2005 inicioval predseda EK J. M. Barroso. Toto je už druhé stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení Lisabonskej zmluvy, ktorej článok 17 stanovuje, že Únia udržiava „otvorený, transparentný a pravidelný dialóg“ s náboženskými skupinami, cirkvami a spoločenstvami veriacich. Dnešné stretnutie opäť raz potvrdzuje dôležitosť, akú tomuto dialógu Európske inštitúcie pripisujú.

Predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Našou úlohou a želaním je podporovať demokraciu, pluralitný politický systém, právny štát, ľudské práva a sociálnu spravodlivosť nielen v Európe, ale aj u našich susedov. Som pevne presvedčený, že týmito výzvami sa nemožno zaoberať bez aktívneho prispenia náboženských spoločenstiev. Dnešné rozhovory potvrdili náš spoločný záväzok podporovať demokratické práva a slobody, a to vrátane slobody náboženstva a vyznania.“

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek dodal: „Náboženské spoločenstvá majú pre spoločenskú štruktúru krajín EÚ výsostnú dôležitosť. Týka sa to aj dynamických zmien v našom susedstve. Európsky parlament vždy zdôrazňoval, že sloboda náboženstva alebo vyznania je jedným z najzákladnejších ľudských práv. V záujme dosiahnutia plnej účinnosti je potrebné, aby v rámci svojej susedskej politiky EÚ v teréne spolupracovala s náboženskými skupinami v rôznych otázkach, počnúc vzdelávaním a zdravotnou starostlivosťou a končiac obnovou postkonfliktných spoločností.“

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy povedal: „Nezabúdajme na históriu. História sa práve píše v severnej Afrike a arabskom svete. Je to dlhý pochod za slobodou a spravodlivosťou. Sú to presne tie hodnoty, ktoré sú zakotvené v európskych zmluvách. Preto teraz pre nás Európanov nie je doba, aby sme stali menej otvorenými, menej tolerantnými, sebeckejšími alebo materialistickejšími, či dokonca viac rasistickými. Hodnoty nemôžu prežiť bez duchovného, náboženského alebo etického impulzu. Na tomto poli môžete zohrávať hlavnú úlohu. Nikto nemá monopol na veľkolepé ľudské hodnoty, ktoré dávajú zmysel našim životom a našim spoločnostiam. Avšak bez tohto impulzu, tejto hnacej sily sa môže všetko zrútiť. Musíme to mať na pamäti.“

Od začiatku tohto roka sa v najtesnejšom susedstve Európy odohrávajú mimoriadne udalosti, ktoré nám pripomínajú vlny demokratizácie v strednej a východnej Európe z konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia. S našimi susedmi zdieľame spoločnú budúcnosť. Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v apríli odštartovali ambiciózne partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím. EÚ je zďaleka najväčším darcom a investorom v krajinách ležiacich v jej susedstve. Popri tom je však predovšetkým odhodlaná podporovať a chrániť demokratické práva a slobody nielen na európskom kontinente, ale aj za jeho hranicami. Demokracia je kľúčom k mieru a prosperite v Európe a EÚ je rozhodnutá sa o tieto výhody podeliť so všetkými svojimi partnermi, najmä so svojimi susedmi.

Diskusie sa viedli v úprimnom a otvorenom duchu. Čelní náboženskí predstavitelia z trinástich členských štátov EÚ (Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švédska, Maďarska, Francúzska, Belgicka, Rakúska, Talianska, Rumunska, Grécka, Cypru, Poľska a Holandska) a z tretích krajín (Ruska a Bosny a Hercegoviny) privítali, že je EÚ odhodlaná pokračovať v angažovaní sa u svojich susedov. Vyjadrili svoju pripravenosť spolupracovať s európskymi inštitúciami pri podpore demokracie, ľudských práv a základných slobôd, bez ktorých nemožno vybudovať pluralitnú a demokratickú spoločnosť.

Na stretnutí sa tiež zúčastnili: podpredseda Európskeho parlamentu László Tökes, podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, komisár John Dalli, komisár Štefan Füle a komisárka Cecilia Malmströmová.

Zoznam účastníkov: pozri MEMO/11/359

„Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu“

Viac informácií o dialógu EÚ s náboženskými skupinami, cirkvami a spoločenstvami veriacich.

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 2953070)

Jens Mester (+32 2 2963973)


Side Bar