Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Przewodniczący Komisji, Parlamentu i Rady Europejskiej rozmawiają z przywódcami religijnymi na temat praw i swobód demokratycznych

Bruksela, 30 maja 2011 r. – Około dwudziestu wysokich rangą przedstawicieli chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, a także wspólnot buddyjskich spotkało się dziś w Brukseli na zaproszenie przewodniczącego José Manuela Barroso, przy udziale przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya. Tematem rozmów było skuteczne wykorzystanie praw i swobód w kontekście tworzenia partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu między Europą i jej sąsiadami.

Było to siódme takie spotkanie w ramach serii corocznych spotkań zainicjowanej przez przewodniczącego Barroso w 2005 r. Już po raz drugi spotkanie odbyło się w ramach wyznaczonych traktatem lizbońskim, który w art. 17 stanowi, że Unia prowadzi „otwarty, przejrzysty i regularny dialog” z religiami, kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym świadectwem wagi, jaką instytucje europejskie przykładają do tego dialogu.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził: „Naszym zadaniem i ambicją jest propagowanie demokracji, pluralizmu, praworządności, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej nie tylko w Europie, lecz także w naszym sąsiedztwie. Jestem przekonany, że nie można tego osiągnąć bez aktywnego udziału wspólnot religijnych. W dzisiejszych rozmowach potwierdziliśmy nasze wspólne zaangażowanie w kwestie propagowania praw i swobód demokratycznych, w tym również wolności religii i wyznania”.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek dodał: „Wspólnoty religijne są niezwykle ważnym elementem tkanki społecznej w krajach UE. Tę samą rolę pełnią one w przechodzących obecnie dynamiczne przemiany krajach sąsiadujących z Unią.. Parlament Europejski zawsze podkreślał, że wolność religii i wyznania jest jednym z najbardziej podstawowych praw człowieka. UE, jeśli chce być w pełni skuteczna, musi w ramach swojej polityki sąsiedztwa współpracować z działającymi na miejscu grupami religijnymi w różnych dziedzinach, począwszy od edukacji i opieki zdrowotnej po odbudowę społeczeństw po zakończeniu konfliktu”.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy stwierdził: „Nie zapominajmy o historii. Północna Afryka i świat arabski właśnie weszły na historyczną, długą drogę ku wolności i sprawiedliwości – wartości stanowiących podstawę traktatów europejskich. Nie jest to zatem czas, byśmy, jako Europejczycy, stali się mniej otwarci, mniej tolerancyjni, bardziej samolubni lub materialistyczni, a nawet bardziej rasistowscy. Wartości nie mogą przetrwać bez duchowości, religii i etyki. Tutaj właśnie możecie odegrać znaczącą rolę. Nikt nie ma monopolu na wielkie ludzkie wartości, które nadają znaczenie naszemu życiu i społeczeństwu. Jednak brak tego elementu napędzającego grozi całkowitym upadkiem. Musimy być tego świadomi”.

Od początku bieżącego roku w najbliższym sąsiedztwie Europy mają miejsce niezwykłe wydarzenia, które przypominają fale demokratyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej w późnych latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych. Z naszymi sąsiadami łączy nas wspólna przyszłość. W kwietniu Komisja i Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiły ambitne partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego. UE jest zdecydowanie najważniejszym donatorem i inwestorem w krajach sąsiadujących, lecz przede wszystkim Europa chce wspierać i chronić prawa i swobody demokratyczne, nie tylko na naszym kontynencie, ale również poza nim. Demokracja jest podstawą pokoju i dobrobytu w Europie i Unia Europejska pragnie podzielić się tymi korzyściami ze wszystkimi partnerami, szczególnie tymi położonymi w sąsiedztwie.

Dyskusje odbywały się w atmosferze szczerości i otwartości. Przywódcy duchowi z trzynastu państw członkowskich UE (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Francji, Belgii, Austrii, Włoch, Rumunii, Grecji, Cypru, Polski i Holandii) oraz z krajów trzecich (Rosji oraz Bośni i Hercegowiny) z zainteresowaniem przyjęli potwierdzenie zdecydowanego zaangażowania UE w sprawy jej najbliższych sąsiadów. Dali oni również wyraz swej gotowości do współpracy z instytucjami europejskimi na rzecz wspierania demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności, które są niezbędne do budowy pluralistycznych i demokratycznych społeczeństw. W spotkaniu wzięli również udział:

wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego László Tökes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding oraz komisarze: John Dalli, Štefan Füle i Cecilia Malmström.

Lista uczestników: zob. MEMO/11/359

Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu

Więcej informacji na temat dialogu UE z religia, kościołami i wspólnotami wyznaniowymi

Osoby kontaktowe :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar