Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Voorzitters van Commissie, Parlement en Europese Raad brengen religieuze leiders bijeen voor discussie over democratische rechten en vrijheden

Brussel, 30 mei 2011 - Vandaag vond er in Brussel een bijeenkomst plaats van ongeveer twintig hoge vertegenwoordigers van de christelijke, joodse en islamitische religie en van de boeddhistische gemeenschappen, op uitnodiging van voorzitter José Manuel Barroso en onder het gedeelde voorzitterschap van Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement, en Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Zij bespraken doeltreffende manieren om rechten en vrijheden te laten gelden zodat een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart tot stand kan worden gebracht tussen Europa en zijn buurlanden.

Dit was de zevende jaarlijkse bijeenkomst in de reeks, die in 2005 is opgestart door voorzitter Barroso. Het is de tweede keer dat de bijeenkomst plaatsvindt in het kader van het Verdrag van Lissabon, waarvan in artikel 17 wordt bepaald dat de Unie een "open, transparante en regelmatige dialoog" voert met religies, kerken en religieuze gemeenschappen. Deze bijeenkomst getuigt nogmaals van het belang dat de Europese instellingen hechten aan deze dialoog.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, merkte het volgende op: "Het is onze taak en ambitie om democratie, pluralisme, de rechtsstaat, de mensenrechten en sociale rechtvaardigheid te bevorderen, niet alleen in Europa maar ook in onze buurlanden. Ik ben er vast van overtuigd dat we deze problemen niet kunnen aanpakken zonder de actieve bijdrage van de religieuze gemeenschappen. De discussie van vandaag bevestigde onze gezamenlijke inzet om democratische rechten en vrijheden en vrijheid van godsdienst en geloof te bevorderen.

Jerzy Buzek, de voorzitter van het Europees Parlement, voegde daaraan toe: "Religieuze gemeenschappen zijn van essentieel belang voor het sociale netwerk in de EU-landen. Dit geldt ook voor de dynamische veranderingen in onze buurlanden. Het Europees Parlement heeft altijd benadrukt dat de vrijheid van godsdienst of geloof één van de meest fundamentele mensenrechten is. Om ten volle effect te sorteren moet de EU, als onderdeel van haar nabuurschapsbeleid, ter plaatse samenwerken met religieuze groeperingen op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en de heropbouw van maatschappijen na conflicten."

De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, verklaarde: "We mogen de geschiedenis niet vergeten. Er wordt geschiedenis geschreven in Noord-Afrika en de Arabische wereld, waar de bevolking een andere weg inslaat. De lange weg naar vrijheid en gerechtigheid. Precies de waarden die hun oorsprong vinden in de Europese Verdragen. Wij Europeanen mogen nu dus niet minder open, minder tolerant, minder onbaatzuchtig, meer materialistisch of zelfs meer racistisch worden. Waarden kunnen niet overleven zonder spirituele, religieuze of ethische impulsen. Op dit vlak kunnen jullie een belangrijke rol spelen. Niemand heeft het monopolie op de belangrijke menselijke waarden die betekenis geven aan ons leven en onze maatschappij. Zonder deze impulsen en drijfveren kan alles tenietgaan. We moeten ons hiervan bewust zijn."

Sinds begin 2011 hebben uitzonderlijke gebeurtenissen plaatsgevonden in de buurlanden dicht bij de EU, die ons doen denken aan de democratiseringsgolven in Centraal- en Oost-Europa in de late jaren 80 en begin de jaren 90. We delen dezelfde toekomst met onze buurlanden. In april startten de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid met een ambitieus partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied. De EU is veruit de grootste donor en investeerder in de buurlanden en is vooral vastberaden om democratische rechten en vrijheden te bevorderen en te beschermen, ook buiten het continent. Democratie is een katalysator geweest voor vrede en welvaart in Europa. De EU is vastbesloten om deze voordelen met al haar partners, met name met haar buurlanden, te delen.

Er werd rechtuit en met een open geest gediscussieerd. De religieuze leiders uit dertien EU-lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Hongarije, Frankrijk, België, Oostenrijk, Italië, Roemenië, Griekenland, Cyprus, Polen en Nederland) en uit derde landen (Rusland en Bosnië en Herzegovina) verwelkomden de vastberaden en hernieuwde inzet van de EU voor de dichtste buurlanden. Zij verklaarden bereid te zijn om nauw samen te werken met de Europese instellingen voor de bevordering van democratie, de mensenrechten en fundamentele vrijheden die onmisbaar zijn om pluralistische en democratische maatschappijen op te bouwen.

Vicevoorzitter van het Europees Parlement László Tökes, vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding, commissaris John Dalli, commissaris Štefan Füle en commissaris Cecilia Malmström namen ook deel aan de bijeenkomst.

Lijst van deelnemers: zie MEMO/11/359

"A partnership for democracy and shared prosperity"

Meer info: EU dialogue with religion, churches and communities of conviction

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar