Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkai su religiniais vadovais aptarė demokratinių teisių ir laisvių klausimus

Briuselis, 2011 m. gegužės 30 d. Šiandien Pirmininko José Manuelio Barroso kvietimu Briuselyje susitiko maždaug dvidešimt krikščionių, žydų, musulmonų ir budistų bendruomenių aukštesniojo rango atstovų. Susitikimui kartu vadovavo Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy. Aptarta, kaip veiksmingai užtikrinti pagarbą tiesėms ir laisvėms ir kurti Europos ir jos kaimyninių šalių partnerystę siekiant demokratijos ir bendros gerovės.

J. M. Barroso tokius susitikimus rengia nuo 2005 m. Tai septintasis susitikimas ir antrasis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kurios 17 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga palaiko „atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą“ su religinėmis organizacijomis, bažnyčiomis ir tikėjimo bendruomenėmis. Šiandienos susitikimu Europos institucijos dar kartą parodo, kad joms svarbus šis dialogas.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Mūsų užduotis ir tikslas – kurti ir skatinti demokratiją, pliuralizmą, teisinę valstybę, žmogaus teises ir socialinį teisingumą ne tik Europoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Tvirtai tikiu, kad šių uždavinių negalime įgyvendinti be aktyvaus religinių bendruomenių indėlio. Per šiandien įvykusią diskusiją patvirtinome bendrą įsipareigojimą kaimyninėse šalyse skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, įskaitant religijos ir tikėjimo laisvę.“

Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas pridūrė: „Religinės bendruomenės yra be galo svarbi ES šalių visuomenės dalis. Tą patį galima pasakyti ir apie dinamiškus pokyčius mūsų kaimynystėje. Europos Parlamentas visada pabrėžė, kad religijos ar tikėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Kad pastangos būtų visiškai veiksmingos, ES vykdydama kaimynystės politiką turi praktiškai bendradarbiauti su religinėmis grupėmis tokiose srityse kaip švietimas, sveikatos priežiūra ar visuomenių atkūrimas po konfliktų.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy sakė: „Nepamirškime istorijos. Šiuo metu Šiaurės Afrikos ir arabų pasaulis ją kuria. Tai ilgas laisvės ir teisingumo – Europos sutartyse įtvirtintų vertybių – siekio procesas. Tokiu metu mes, europiečiai, turėtume neužsisklęsti, išlikti tolerantiški, nesavanaudiški, nepasiduoti rasizmui, puoselėti dvasines vertybes. Be dvasinio, religinio ar etinio pagrindo vertybės miršta. Šioje srityje jūsų vaidmuo gali būti esminis. Niekas neturi pagrindinių žmogiškųjų vertybių, kurios suteikia prasmę mūsų gyvenimui ir visuomenei, monopolio. Tačiau be šio pagrindo ir impulso viskas gali sugriūti. Turime tai suvokti.“

Nuo metų pradžios artimiausiose Europos kaimyninėse šalyse vyksta neeiliniai įvykiai, kurie mums primena demokratijos kūrimo bangas 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje Vidurio ir Rytų Europoje. Mūsų ir kaimynių ateitis bendra. Balandžio mėn. Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pradėjo plataus užmojo ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystę siekiant demokratijos ir bendros gerovės. ES yra didžiausia pagalbos teikėja ir investuotoja kaimynystės šalyse. Tačiau Europa pasiryžusi skatinti ir ginti demokratines teises ir laisves ne tik savo žemyne, bet ir už jo ribų. Demokratija buvo Europos taikos ir gerovės pagrindas ir ES pasiryžusi pasidalyti šia patirtimi su visais partneriais, ypač esančiais kaimynystėje.

Diskusijos buvo nuoširdžios ir atviros. Tikėjimų vadovai iš trylikos ES valstybių narių (Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Švedijos, Vengrijos, Prancūzijos, Belgijos, Austrijos, Italijos, Rumunijos, Graikijos, Kirpo, Lenkijos ir Nyderlandų) ir trečiųjų šalių (Rusijos, Bosnijos ir Hercegovinos) teigiamai įvertino ES tvirtą ir atnaujintą įsipareigojimą bendradarbiauti su artimiausiomis kaimynėmis. Jie pareiškė esą pasirengę dirbti kartu su Europos institucijomis ir skatinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėmis laisvėms – esminiams pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kūrimo veiksniams.

Susitikime taip pat dalyvavo Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas László Tökes, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, Komisijos narys Johnas Dalli, Komisijos narys Štefanas Füle ir Komisijos narė Cecilia Malmström.

Dalyvių sąrašas: žr. MEMO/11/359.

„ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“

Daugiau apie ES dialogą su religinėmis organizacijomis, bažnyčiomis ir tikėjimo bendruomenėmis.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar