Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság, a Parlament és az Európai Tanács elnökei vallási vezetőket hívtak össze, hogy a demokratikus jogokról és szabadságokról tárgyaljanak velük

Brüsszel, 2011. május 30. - José Manuel Barroso elnök meghívására ma a keresztény, zsidó és iszlám vallás, valamint a buddhista közösség mintegy húsz vezető képviselője vett részt azon a találkozón, amelyre a mai napon az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek és az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy társelnökletével került sor Brüsszelben. A résztvevők áttekintették a jogok és szabadságok előmozdításának leghatékonyabb eszközeit azzal a céllal, hogy Európa és déli szomszédai között megvalósulhasson a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért” elnevezésű kezdeményezés.

A Barroso elnök által 2005-ben elindított évenkénti találkozót most hetedik alkalommal rendezték meg. Másodízben került sor a találkozóra a Lisszaboni Szerződés szellemében, amelynek 17. cikke kimondja, hogy „az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn” az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel. A mai találkozó ismételten igazolta, hogy az európai intézmények valóban fontosnak tartják ezt a párbeszédet.

A megbeszélés kapcsán José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „Célkitűzésünk és feladatunk a demokrácia, a pluralizmus, a jogállamiság, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság előmozdítása nem csupán Európában, hanem az Unióval szomszédos területeken is. Szilárd meggyőződésem, hogy e kihívásoknak nem tehetünk eleget a vallási közösségek aktív hozzájárulása nélkül. A mai megbeszélés megerősítette közös elkötelezettségünket a demokratikus jogok és szabadságok – ideértve a vallás és meggyőződés szabadságát – előmozdítására a szomszédságunkban.”

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke így fogalmazott: „A vallási közösségek kiemelkedő jelentőséggel bírnak az uniós tagállamok társadalmi szerkezete szempontjából. Ez a szomszédságunkban végbemenő dinamikus változások tekintetében is igaz. Az Európai Parlament mindig hangsúlyozta, hogy a vallás és meggyőződés szabadsága az egyik legalapvetőbb emberi jog. Annak érdekében, hogy az maradéktalanul érvényesülhessen, az EU-nak a szomszédságpolitikája keretében a helyszínen kell együttműködnie a vallási közösségekkel az oktatástól és az egészségügyi ellátástól egészen a konfliktus utáni helyzetben lévő társadalmak újjáépítéséig terjedő kérdésekben.

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a következőképpen nyilatkozott: Ne feledkezzünk meg a történelemről. Észak-Afrikában és az arab világban a történelem jelenleg mozgásban van. Hosszú út vezet a szabadsághoz és az igazságossághoz. Pontosan ezek azok az értékek, amelyeket az uniós szerződések szilárdan rögzítenek. Ez a pillanat nem olyan az európaiak számára, amikor kevésbé nyitottak, kevésbé toleránsak, önzőbbek vagy anyagiasabbak, netán fajgyülölőbbek lehetnek. Az értékek szellemi, vallási vagy etnikai hajtóerő nélkül nem élhetnek tovább. Ebben játszanak a vallási közösségek meghatározó szerepet. A nagy emberi értékeket senki nem sajátíthatja ki, ezek azok, amelyek értelmet adnak életünknek és társadalmainknak. E hajtóerő és ösztönzés nélkül azonban minden összeomolhat. Ennek tudatában kell lennünk.

Az idei év eleje óta rendkívüli események rázták meg Európa legközelebbi szomszédait, melyek a 80-as évek végén és a 90-es évek elején Közép-Kelet-Európán végigsöpört demokratizálódási hullámra emlékeztetnek bennünket. A szomszédainkkal közös jövőt építünk. Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője idén áprilisban elindította a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” elnevezésű nagyratörő kezdeményezését. Az EU magasan a legjelentősebb donor és befektető a szomszédságában található országokban, de Európa mindenekelőtt elkötelezett a demokratikus jogok és szabadságok előmozdítása iránt – nem csupán a saját földrészén, de annak határain kívül is. A demokrácia Európa békéjének és jólétének kulcsa, és az EU eltökélt szándéka, hogy e javait megossza valamennyi partnerével, különösképpen a szomszédos országokkal.

A megbeszéléseket nyílt és őszinte légkör jellemezte. A jelen lévő tizenhárom uniós tagállam (Ausztria, Belgium, Ciprus, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia és Svédország), valamint a harmadik országok (Oroszország és Bosznia-Hercegovina) vallási vezetői üdvözölték az Európai Unió elszánt és megújított elkötelezettségét a legközelebbi szomszédaival való együttműködésre. Kifejezésre juttatták abbéli készségüket, hogy az uniós intézményekkel vállvetve dolgozzanak a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításán, amelyek a pluralista és demokratikus társadalmak elengedhetetlen építőkövei.

Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, valamint John Dalli, Štefan Füle és Cecilia Malmström biztosok úgyszintén részt vettek a találkozón.

A résztvevők listája: lásd: MEMO/11/359

Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért

További információk

az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel folytatott párbeszédről.

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar