Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n toimielinten ja uskonnollisten ryhmien johtajat keskustelivat demokraattisista oikeuksista ja vapauksista

Bryssel 30. toukokuuta 2011 – Parisenkymmentä kristittyjen, juutalaisten, muslimien, sikhien ja hindujen edustajaa tapasi tänään Brysselissä komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kutsusta. Kokousta johtivat Barroson lisäksi Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy. Keskusteluissa pohdittiin, miten oikeuksia ja vapauksia kehittämällä voitaisiin luoda demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus Euroopan ja sen naapurimaiden kesken.

Kyseessä oli seitsemäs vuotuisista tapaamisista, joita puheenjohtaja Barroso on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen, ja toinen kokous Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Sopimuksen 17 artiklan mukaan unionin on käytävä ”avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua” uskontojen, kirkkojen ja tunnustuksellisten järjestöjen kanssa.

”EU:n tehtävänä ja tavoitteena on edistää demokratiaa, moniarvoisuutta, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä Euroopassa että sen lähialueilla”, totesi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Uskon vahvasti, että näihin haasteisiin ei voida vastata ilman uskonnollisten yhteisöjen aktiivista osallistumista. Tämänpäiväinen keskustelu vahvistaa, että olemme edelleen sitoutuneet edistämään demokraattisia oikeuksia ja vapauksia, joihin kuuluu myös uskonnon ja vakaumuksen vapaus”, Barroso jatkoi.

”Uskonnollisilla yhteisöillä on erittäin suuri merkitys EU-maiden yhteiskuntarakenteessa. Sama pätee muutosten kourissa oleviin EU:n naapurialueisiin. Euroopan parlamentti on aina korostanut, että uskonnon ja vakaumuksen vapaus kuuluu keskeisiin perusoikeuksiin. Jotta tämä oikeus toteutuisi, EU:n on naapuruuspolitiikkansa puitteissa tehtävä uskonnollisten ryhmien kanssa käytännön yhteistyötä eri aloilla koulutuksesta ja terveydenhoidosta yhteiskunnan jälleenrakennukseen konfliktin jälkeen”, lisäsi Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek.

”Emme saa unohtaa historiaa. Sitä Pohjois-Afrikassa ja arabimaailmassa nyt tehdään, kun meneillään on marssi kohti vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Samat arvot on kirjattu myös EU:n perussopimuksiin. Siksi meidän eurooppalaisten ei pidä nyt tinkiä avoimuudesta ja suvaitsevaisuudesta eikä korostaa itsekkäitä ja materialistisia tai suorastaan rasistisia päämääriä”, sanoi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy. ”Arvoja ei voida pitää yllä ilman henkistä, uskonnollista ja eettistä perustaa. Kenelläkään ei ole yksinoikeutta tärkeimpiin ihmisarvoihin, jotka antavat merkityksen elämällemme ja yhteiskunnillemme. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että ilman tätä perustaa ja sen antamaa motivaatiota kaikki saattaa romahtaa”, van Rompuy muistutti.

Tämän vuoden alusta asti Euroopan lähialueilla jatkuneet poikkeukselliset tapahtumat tuovat mieleen Keski- ja Itä-Euroopan demokratia-aallon 1980- ja 1990-luvun taitteessa. Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja perustivat huhtikuussa 2011 kunnianhimoisen demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävän kumppanuuden eteläisen Välimeren maiden kanssa. EU on naapurimaissaan selvästi suurin rahoitustuen myöntäjä ja sijoittaja, mutta sen tavoitteena on ennen muuta edistää ja suojata demokraattisia oikeuksia ja vapauksia sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Demokratia on tuonut rauhaa ja vaurautta Eurooppaan, ja EU toimii määrätietoisesti jakaakseen nämä hyödyt kaikkien kumppaniensa ja erityisesti naapurimaiden kanssa.

Keskusteluja käytiin avoimessa hengessä. Uskonnolliset johtajat, jotka edustivat 13:a jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa ja Unkari) ja myös kolmansia maita (Bosnia ja Hertsegovina, Venäjä) ilmaisivat olevansa tyytyväisiä EU:n sitoutumiseen lähimpien naap Tämän vuoden alusta asti Euroopan lähialueilla jatkuneet poikkeukselliset tapahtumat tuovat mieleen Keski- ja Itä-Euroopan demokratia-aallon 1980- ja 1990-luvun taitteessa. Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja perustivat huhtikuussa 2011 kunnianhimoisen demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävän kumppanuuden eteläisen Välimeren maiden kanssa. EU on naapurimaissaan selvästi suurin rahoitustuen myöntäjä ja sijoittaja, mutta sen tavoitteena on ennen muuta edistää ja suojata demokraattisia oikeuksia ja vapauksia sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Demokratia on tuonut rauhaa ja vaurautta Eurooppaan, ja EU toimii määrätietoisesti jakaakseen nämä hyödyt kaikkien kumppaniensa ja erityisesti naapurimaiden kanssa.

Keskusteluja käytiin avoimessa hengessä. Uskonnolliset johtajat, jotka edustivat 13:a jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa ja Unkari) ja myös kolmansia maita (Bosnia ja Hertsegovina, Venäjä) ilmaisivat olevansa tyytyväisiä EU:n sitoutumiseen lähimpien naapuriensa tukemiseen. He totesivat olevansa valmiit tekemään EU:n toimielinten kanssa yhteistyötä demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseksi, koska ne ovat moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan välttämättömiä rakennusosia.

Kokoukseen osallistuivat myös Euroopan parlamentin varapuhemies László Tökes, Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding sekä komissaarit John Dalli, Štefan Füle ja Cecilia Malmström.

Osallistujaluettelo: ks. MEMO/11/359

Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus

Lisätietoja EU:n sekä uskontojen, kirkkojen ja tunnuksellisten järjestöjen välisestä vuoropuhelusta

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73


Side Bar