Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Předsedové Komise, Parlamentu a Evropské rady svolali schůzku vedoucích církevních představitelů, aby debatovali o demokratických právech a svobodách

Brusel, 30. května 2011 – V Bruselu se dnes na pozvání předsedy Josého Manuela Barrosa sešlo okolo dvaceti vedoucích představitelů křesťanství, judaismu, islámu a buddhistických společenství. Schůzi spolupředsedali předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek a předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Účastníci diskutovali o účinných způsobech uplatňování práv a svobod s cílem vybudovat partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu mezi Evropou a jejími sousedy.

Jednalo se o již sedmou výroční schůzi. První takové setkání bylo uspořádáno v roce 2005 z iniciativy předsedy Barrosa. Setkání se již podruhé koná v prostředí vytvořeném Lisabonskou smlouvou, jež v článku 17 stanoví, že Unie udržuje „otevřený, transparentní a pravidelný dialog“ s církvemi, náboženskými sdruženími či společenstvími. Dnešní setkání znovu potvrzuje význam, jaký orgány EU tomuto dialogu přikládají.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Naším cílem a ambicí je podpořit demokracii, pluralismus, právní stát, lidská práva a sociální spravedlnost nejen v Evropě, ale rovněž v našem sousedství. Jsem pevně přesvědčen o tom, že těchto cílů nelze dosáhnout bez aktivní účasti náboženských společenství. Dnešní diskuse potvrdila naše společné odhodlání podporovat demokratická práva a svobody, včetně svobody vyznání a přesvědčení.

Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu, k tomu řekl: „Náboženská společenství mají pro sociální strukturu v zemích EU nesmírný význam. To platí rovněž u dynamických změn v našem sousedství. Evropský parlament vždy zdůrazňoval, že svoboda vyznání a přesvědčení je jedním ze základních lidských práv. Aby byla činnost EU v rámci její politiky sousedství plně efektivní, potřebuje EU na místě spolupracovat s náboženskými skupinami v otázkách zasahujících od vzdělávání a zdravotní péče až po obnovování společností po ukončení konfliktu.“

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, prohlásil: „Nezapomínejme se poučit z dějin. Severní Afrika a arabský svět se daly do pohybu. Jsou na cestě ke svobodě a spravedlnosti. Přesně k těm hodnotám, jež jsou zakotveny v evropských smlouvách. Teď není čas, abychom se my, Evropané, uzavírali, aby se vytrácela naše tolerance, aby vítězilo naše sobectví či materialismus, nebo dokonce rasismus. Tyto hodnoty nemohou přežít bez duchovních, náboženských a etických podnětů. A zde můžete sehrát významnou úlohu. Nikdo nemá monopol na velké lidské hodnoty, které dávají smysl našim životům a našim společnostem. Ale bez tohoto podnětu a bez této energie se může vše zhroutit. A toho si musíme být vědomi.“

Od začátku roku se v nejbližším sousedství Evropy odehrávaly mimořádné události, které nám připomínají vlny demokratizace ve střední a východní Evropě koncem 80. a počátkem 90. let. Se svými sousedy máme společnou budoucnost. V dubnu tohoto roku zahájila Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku ambiciózní partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím. EU je zdaleka největším dárcem a investorem v sousedních zemích, avšak Evropa je bez výhrady odhodlána podporovat a chránit demokratická práva a svobody nejen na našem kontinentě, ale i mimo něj. Demokracie je klíčem k míru a prosperitě v Evropě a EU je rozhodnuta sdílet tyto její přínosy se všemi svými partnery, zejména se svými sousedy.

Rozhovory se konaly v upřímném a otevřeném duchu. Náboženští vůdci ze třinácti členských států EU (Belgie, Francie, Itálie, Kypru, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království, Švédska) a ze třetích zemí (Ruska a Bosny a Hercegoviny) přivítali rozhodný a obnovený závazek EU ke spolupráci s jejími nejbližšími sousedy. Vyjádřili též svoji připravenost pracovat bok po boku s evropskými orgány na podpoře demokracie, lidských práv a základních svobod, které jsou pro budování pluralitních a demokratických společností nepostradatelné.

Jednání se účastnili rovněž místopředseda Evropského parlamentu László Tökes, místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisař John Dalli, komisař Štefan Füle a komisařka Cecilia Malmströmová.

Seznam účastníků: viz MEMO/11/359

„A partnership for democracy and shared prosperity“ (Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu)

Další informace o dialogu EU s církvemi, náboženskými sdruženími a společenstvími

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar