Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za javnost

Evropska komisija spodbuja demokracijo in rast pri partnerjih iz Afriške unije

Bruselj, 30. maja 2011 – kolegija komisije Afriške unije (AU) in Evropske komisije v Bruslju zasedata že peto leto zapored. Z delom bosta nadaljevala v skladu s skupno strategijo EU-Afrika, razpravljala pa bosta zlasti o dveh pomembnih aktualnih vprašanjih: demokracija in rast.

Sedanje korenite demokratične spremembe v severni Afriki si zaslužijo odločno podporo vseh mednarodnih akterjev, da bi se okrepilo politično in gospodarsko upravljanje po celi afriški celini. Medtem ko se svet izvija iz gospodarske krize, je odločilen skupni izziv za Afriko in Evropo spodbuditi rast in se osredotočiti na vključujoč in trajnostni razvoj za Afriko, pri tem pa je treba budno spremljati doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja do 2015.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je pred srečanjem dejal: Spodbudne zgodovinske spremembe na afriški celini pomenijo izjemno priložnost za okrepitev odnosov med našima celinama. Naši komisiji bosta še naprej delovali kot spodbujevalca ambiciozne strategije EU-Afrika. Z reševanjem globalnih problemov, ustvarjanjem dodatnih priložnosti za trgovanje, naložbe, vključujoč razvoj ter z izpolnitvijo želja ljudi po demokratičnih reformah in socialni pravičnosti lahko skupaj dosežemo resničen napredek za prebivalce Evrope in Afrike.

Z dialogom enakovrednih partnerjev poskuša strateško partnerstvo med Afriko in EU doseči skupne cilje zunaj tradicionalnega okvira dajalec-prejemnik. EU je za afriško celino najpomembnejši trgovinski partner; leta 2009 je kar 36 odstotkov uvoza v Afriko izviralo iz Evrope. Evropske institucije so v svetovnem merilu tudi drugi največji donator pomoči Afriki. S svojimi različnimi finančnimi instrumenti se je Evropska komisija za obdobje 2007–2013 zavezala za 24,4 milijard evrov pomoči skupni strategiji EU-Afrika in njenim tematskim partnerstvom.

Razprave so namenjene krepitvi političnega in tehničnega sodelovanja med obema institucijama, spodbujanju izvajanja skupne strategije EU-Afrika in zagotavljanju tem za prihodnji politični program.

Več v nadaljevanju

Dnevni red srečanja kolegijev

Program srečanja obeh komisij je razdeljen na tematske skupinske sestanke komisarjev, dvostranske sestanke in plenarno zasedanje, ki bo 1. junija dopoldne.

Teme skupinskih sestankov 31. maja bodo: politične zadeve; regionalno povezovanje, trgovina in infrastruktura; socialne zadeve; podnebne spremembe in okolje; gospodarsko upravljanje in surovine. Predsednik Jose Manuel Barroso in predsednik komisije AU Jean Ping se bosta srečala na dvostranskem sestanku.

Na skupinskih sestankih 1. junija bo govora o: upravnem sodelovanju; kmetijstvu, zanesljivi preskrbi s hrano in varnosti hrane; znanosti, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, vesolju. Tema skupnega plenarnega zasedanja obeh kolegijev bo „krepitev rasti in demokracije“.

1. junija ob 12.40 uri bosta imela predsednik José Manuel Barroso in predsednik komisije AU Jean Ping skupno tiskovno konferenco.

Skupna strategija EU-Afrika

Decembra 2007 je v Lizboni 80 voditeljev držav in vlad iz Afrike in Evrope sprejelo skupno strategijo Afrika-EU. Obe strani sta se dogovorili, da si bosta prizadevali za izpolnitev skupnih interesov in strateških ciljev, zunaj tradicionalnih razvojnih vprašanj, zunaj izključnega geografskega področja Afrike in zunaj institucij s sodelovanjem nedržavnih akterjev. Skupna strategija predstavlja dolgoročno skupno vizijo prihodnosti odnosov med Afriko in EU v svetu globalizacije. Na podlagi te vizije in skupnih načel strategija Afrika-EU določa osem posebnih partnerstev: mir in varnost; demokratično upravljanje in človekove pravice; trgovina, regionalno povezovanje in infrastruktura; razvojni cilji novega tisočletja; energija; podnebne spremembe; migracije, mobilnost in zaposlovanje; znanost, informacijska družba in vesolje.

Novembra 2010 so se voditelji EU in afriški voditelji držav in vlad ponovno sestali na srečanju s krovno temo „naložbe, gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest“, da bi sodelovanju med celinama dali novo, ambicioznejšo razsežnost. Skupno strategijo EU-Afrika so potrdili kot osrednji politični okvir za svoje odnose. Za izvajanje te strategije je bil sprejet skupni akcijski načrt 2011–2013, ki vključuje nadaljnje izvajanje že obstoječih ukrepov ali uvedbo novih na strateških področjih ter nadaljnje delo na osnovi dosežkov od leta 2007.

Več informacij o strategiji in njenih osmih tematskih področjih je na voljo na: http://www.africa-eu-partnership.org/.

Afriška unija in komisija Afriške unije

Afriška unija je bila ustanovljena leta 2002, trenutno pa ima 53 članic. Je vodilna institucija Afrike in najpomembnejša organizacija. Njeni glavni cilji so doseči enotnost in solidarnost na celini, politično in gospodarsko povezovanje, spodbujati mir in varnost, demokratična načela in institucije ter trajnostni razvoj.

Komisija Afriške unije je ključna institucija v vsakodnevnem upravljanju Afriške unije in glavni sogovornik Evropske komisije v strateškem partnerstvu Afrika-EU. Komisijo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in osem komisarjev. Sedež ima v Adis Abebi, trenutno pa zaposluje 1 500 oseb.

Več informacij:

MEMO/11/351

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktni osebi :

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar